WSWS Yayın Kurulu Başkanı David North’tan Alphabet CEO’su Sundar Pichai’ye açık mektup

David North
1 Ağustos 2020

Sundar Pichai
İcra Kurulu Başkanı
Alphabet
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Sayın Bay Pichai:

29 Temmuz Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Yargı Komisyonu’nun huzurunda, “Çevrimiçi Platformlar ve Piyasa Gücü, 6. Bölüm: Amazon’un, Apple’ın, Facebook’un ve Google’ın Hâkimiyetinin İncelenmesi” oturumunda verdiğiniz ifadeye cevaben yazıyorum.

Kongre üyesi Greg Steube’nin (Florida, Cumhuriyetçi), Google’ın çevrimiçi algoritmalarının muhafazakâr siyasi görüşleri özellikle sansürlediği iddiasına verdiğiniz yanıtta şunları söylediniz: “Her taraftan şikâyetler alıyoruz. Örneğin, World Socialist Review, bu yılın Ocak ayında, sitelerinin Google arama sonuçlarında bulunamadığından şikâyet etmişti. Yani, şikâyetler alıyoruz, onları soruşturuyoruz ama işimize tarafsız bir şekilde yaklaşıyoruz ve ülke genelinde kullanıcılara hizmet etmek bizim uzun vadede mükâfatımızdır.”

Her ne kadar ayrıntı vermiyor olsanız da, açıkça görülüyor ki bu ifadenizde, Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin bu yıl 20 Ocak’ta yayımladığı “Google, New York Times’ın 1619 Projesi ile ilgili arama sonuçlarında Dünya Sosyalist Web Sitesi’ni gizliyor” başlıklı makaleye gönderme yapılıyordu. WSWS’nin iddiasının şirketinizin en üst kademesinde tartışıldığı ortadadır.

20 Ocak tarihli makalede, New York Times Magazine’in Amerikan tarihine ilişkin geniş tanıtımı yapılan ve “1619 Projesi” adını taşıyan ırksal tahrifatı konusunda Dünya Sosyalist Web Sitesi tarafından yayımlanan oldukça popüler makalelerin Google arama sonuçlarında gizlendiği belirtiliyordu.

WSWS’nin 1619 Projesi hakkında yayımladığı güvenilir ve özgün makale dizisinin, röportajların ve çözümlemelerin dünya genelinde yüz binlerce insan tarafından okunduğuna ve bu materyallere sosyal medyada ve Wall Street Journal, Atlantic, National Review ve Daily Signal gibi önde gelen çevrimiçi yayınlarda giderek artan sayıda link verildiğine dikkat çekmiştik. Ne var ki, “1619 Projesi” için yapılan aramalarda bu içerik, Google’ın link sonuçlarında en altlara itilmişti.

Bu, Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin, Google’ın internet sansürü hakkındaki ilk haberi değildir. 25 Ağustos 2017’de, Alphabet ile Google’ın o sıradaki yönetici kadrosuna –size, Lawrence Page’e, Sergei Brin’e ve Eric Schmidt’e– bir açık mektup göndererek, Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin Google arama sonuçlarında kara listeye alınmasına son verilmesini istemiştim.

Dünya Sosyalist Web Sitesi, o zamandan beri internet sansürünün genişlemesi hakkında çok sayıda makale yayımladı. Bu sansür; sosyal medya platformlarında ilerici ve sosyalist fikirlerin bastırılmasını ve hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin, “aldatıcı haberler” ile mücadele adına ve kanıtlanmamış “yabancı müdahalesi” iddialarıyla hükümetin çevrimiçi bilgiyi denetlemesi yönünde artan taleplerini kapsamaktadır.

Kongre önünde verdiğiniz ifadede özel olarak WSWS’ye atıfta bulunmanız, meselenin ne kadar ciddiye alındığını göstermektedir. Google’ın ana şirketi Alphabet’in CEO’su, yani siz, şikâyetten haberdar edilmişsiniz. Makalenin yayımlanmasından altı ay sonra bu aklınızda kalmış.

Verdiğiniz ifade, Google’ın arama sonuçlarında Dünya Sosyalist Web Sitesi’nin makalelerini ve analizlerini gizlediği biçimindeki suçlamamızı inkâr etmiyor. Kongre oturumu bağlamında, Google’ın “tarafsız bir şekilde” çalıştığına yaptığınız şifreli gönderme, şirketinizin sansür faaliyetlerinin hem solcu hem sağcı web yayınlarına uygulandığını iddia ederek bunları meşrulaştırma girişimi olarak yorumlanabilir.

Dahası, Temsilciler Meclisi komisyonuna yeminliyken verdiğiniz bu ifadede, Google’ın bir sansür şikâyeti aldığında bunu soruşturduğunuzu söylediniz.

Eğer şirketin politikası gerçekten buysa, Dünya Sosyalist Web Sitesi, bastırılma/gizlenme iddiasının Alphabet/Google yönetimi içinde tartışıldığı veya şikâyetimize yönelik bir soruşturma yürütüldüğü hakkında neden hiç bilgilendirilmedi?

Buna bağlı olarak, aşağıdaki sorulara cevap talep ediyorum:

- WSWS’nin sansür şikâyetine yönelik soruşturma ne zaman başladı?

- Şirketin soruşturmasına kim yetki verdi ve kim katıldı?

- Şirketin hangi bölümü veya bölümleri soruşturmaya tabi tutuldu?

- Soruşturmanın parçası olarak, Google’ın arama faaliyetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Ben Gomes ile görüşme yapıldı mı?

- Soruşturma ne zaman sonuçlandırıldı?

- Bu soruşturmanın delil niteliğindeki bulguları nelerdir?

Yanıtınızı bekliyorum.

Saygılarımla,

David North

Dünya Sosyalist Web Sitesi Uluslararası Yayın Kurulu Başkanı