Kanadalı, ABD’li ve Meksikalı otomotiv işçilerini birleştirin!

GM’nin Oshawa’da ve ABD’de fabrikaları kapatmasına karşı taban komiteleri inşa edin

WSWS Otomotiv İşçileri Bülteni
14 Ocak 2019

General Motors’un Kanada’daki ve ABD’deki beş fabrikayı yaklaşık 15.000 iş kaybına yol açacak şekilde kapatma planı, tüm işçilere yönelik durdurulması gereken amansız bir saldırıdır. Oshowa’da 2.600, ABD’de ise 12.000 dolayında işin ortadan kaldırılması, otomotiv devlerinin işçi sınıfının sömürüsünü yoğunlaştırarak şirket karlarını arttırma yönündeki küresel saldırısının bir parçasıdır. Bu, 10 Ocak’ta Ford’un Avrupa’da binlerce işçiyi işten çıkaracağını duyurmasıyla daha da vurgulanmıştır.

Oshawa fabrikasındaki işçiler, GM’nin tesisin kapatılacağını doğrulamasına yanıt olarak, Unifor sendikasının Genel Merkez ve 222. Şube önderliklerinden bağımsız bir şekilde hareket ederek, Salı ve Çarşamba günlerinde iş bıraktılar.

Böylesine cesur bir ilk adım, tümüyle memnuniyet vericidir. Unifor ve Birleşik Otomotiv İşçileri (UAW) sendikaları, onlarca yıldır, “işleri kurtarma” adına, bitmek bilmeyen tavizlerin dayatılmasında otomotiv üreticileri ile işbirliği yapmıştır. Onlar, işçilerin işlerinin ve geçim kaynaklarının yatırımcı karına tabi kılınmasını kabul ediyorlar ve dolayısıyla, GM’nin milyarlarca dolarlık karlarını tartışmaya açan herhangi bir işçi eylemine bütünüyle karşı çıkıyorlar.

Eğer bir mücadele verilecekse, bu, işçi sınıfının bağımsız seferberliğine ve en öncelikli olarak da, bütün işçilerin işlerini ve yaşam standartlarını savunmak üzere Kanadalı, ABD’li ve Meksikalı otomotiv işçilerinin ortak mücadelesinin gelişmesine bağlıdır.

Unifor’a baskı yapılamaz. Bu sendika, iyileştirilemez. İşçiler, mücadeleyi kendi ellerini almalılar.

Dünya Sosyalist Web Sitesi (WSWS) Otomotiv İşçileri Bülteni’nin geçtiğimiz ay Detroit’te çağrısını yaptığı ve Detroit’in üç otomotiv üreticisinden [GM, Ford, Fiat Chrysler] işçilerin Unifor’un ve UAW’nin denetiminden bağımsız, tabandan fabrika komiteleri inşa etmek için bir Yürütme Komitesi oluşturduğu toplantıda, bu yönde belirleyici bir adım atıldı. Bu komitelerin amacı, fabrikaların kapatılmasına karşı mücadele etmek ve çok kademeli ücretler dahil verilen tüm tavizleri geri almak için bir karşı saldırı başlatmak üzere GM’deki ve diğer şirketlerdeki otomotiv işçilerini birleştiren ortak bir mücadele örgütlemektir.

Unifor, bugün [11 Ocak] Windsor’daki mitingi, işçi sınıfının gücünü otomotiv patronlarına ve onların Ottawa’daki, Toronto’daki ve Washington’daki siyasi hizmetçilerine karşı harekete geçirmek için değil ama bir Kanada milliyetçiliği gösterisi olarak düzenlemiştir.

Unifor, miting öncesinde, GM’nin sadece birkaç kilometre uzataki Detroit-Hamtramck tesisindeki işçiler de yakında işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor olmasına rağmen, ABD’li otomotiv işçilerine hiçbir çağrıda bulunmadı. Unifor Genel Başkanı Jerry Dias, bunun yerine, Meksikalı işçileri suçlayarak ve Salı günü düzenlenen bir basın toplantısında, GM’nin “Kanada ulusu” ile kavga çıkardığını ilan ederek, en geri milliyetçi duyguları kışkırtıyor.

İşçiler, yalnızca bölünmelerine hizmet eden bu milliyetçi zehri reddetmeliler.

Kanadalı otomotiv işçilerinin düşmanları, ABD’deki, Meksika’daki ya da Çin’deki işçiler değil ama dünyanın her yerinde işçilere saldıran küresel otomotiv şirketleri, dev bankalar ve mali kuruluşlardır. Küresel otomotiv sektöründe 2009’dan sonra ilk durgunluk işaretlerinin gelmesinden beri, Meksika’daki, Çin’deki, Kore’deki ve diğer bütün ülkelerdeki işçiler, işlere ve yaşam standartlarına yönelik aynı saldırı ile karşı karşıya bulunuyorlar. Bütün işçileri savunmak için uluslararası bir stratejinin gerekli olmasının nedeni budur.

Sendikalar ise, bunun yerine, Kanadalı ve ABD’li işçilere daha fazla taviz dayatmak için şirketlerle işbirliği yapıyorlar. GM’nin fabrika kapatma duyurusundan bu yana geçen yedi haftada, Genel Başkan Dias ve Unifor sendikası, tüm zamanlarını, GM’nin fabrikayı açık tutmayı kabul etmesi durumunda, Oshawa’daki üretim maliyetlerini azaltmaya nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda GM patronlarına öneriler sunmaya harcadılar. Bu önerilere, düşük ücretli çok kademeli işçiler yararına daha yaşlı işçileri işten çıkartmak dahildir. Unifor sendikası şirket yönetimiyle o kadar samimi bir şekilde işbirliği yapıyor ki, St. Catherines fabrikasındaki yerel şube önderliği, geçtiğimiz hafta, Oshawa’daki GM işçilerini savunma yönünde herhangi bir ciddi mücadele örgütlemek şöyle dursun, GM’nin karlarına zarar verebileceği ve “tesisimizi riske atabileceği” gerekçesiyle, GM’ye yönelik yaptırım gücü olmayan bir tüketici boykotunu desteklemeyi reddeden bir açıklama yayınladı.

Bu işçi sınıfı karşıtı politikalar, doğrudan doğruya, Unifor ile UAW’nin, geçtiğimiz otuz yılda, şirket yönetiminin uzantılarına dönüşmesinden kaynaklanmaktadır. Kanadalı Otomotiv İşçileri sendikasının 1985’te UAW’den milliyetçi temelde kopmasından bu yana, sınırın her iki tarafındaki sendikalar, Kanadalı, ABD’li ve Meksikalı işçileri sistematik olarak birbirleriyle karşı karşıya getirmiş ve böylece, otomotiv üreticilerine, işlere, ücretlere ve yan ödemelere yönelik sonu gelmeyen saldırılarına yardımcı olmuşlardır.

Dias, GM’nin 26 Kasım’daki fabrika kapatma duyurusu üzerine aceleyle Ottawa’ya koştu. Başbakan Trudeau ile onun Liberal hükümetinin posta işçileri grevine suç muamelesi yapmasıyla aynı gün, Dias, Trudeau’nun yanında duruyor ve bu büyük sermaye politikacısının GM işçilerinin işleri için mücadele edeceğini iddia ediyordu.

Dias ve Unifor sendikası, otomotiv işçilerinin ve bütün işçilerin çıkarlarına karşı büyük sermaye hükümetleri ile birlikte çalışma konusunda onlarca yıllık bir geçmişe sahiptir. Ancak bu, mevcut Liberal hükümet yönetimi altında yeni bir seviyeye ulaşmış durumda. Unifor’un ekonomik ulusalcı perspektifini gerici sonucuna vardıran Dias, Trudeau’nun danışmanı olarak hizmet etti ve NAFTA’da, otomotiv sektöründeki işten çıkarmaların yükünü Meksikalı işçilerin sırtına yükleyecek değişiklikleri güvenceye alma amacıyla, Trump’ın Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile defalarca görüşme yaptı.

GM’nin otomotiv işçilerine ve onların yaşam alanlarına yönelik yağmacı saldırılarıyla mücadele edilebilir ve edilmelidir de. Fakat mücadele etmek için yeni bir strateji gerekiyor.

Kanada’daki tüm GM tesislerinde ve otomotiv fabrikalarında, Unifor sendikasından bağımsız, tabandan fabrika komiteleri örgütlenmelidir. Bu komiteler, fabrikaların kapatılmasına karşı koymak için grevlerin, protestoların ve diğer eylemlerin koordine edilmesinin yanı sıra, kendileri de işten çıkarılma ve taviz tehditleri ile karşı karşıya bulunan işçiler ile ortak eylem çağrısı yapacaktır. Bunlara, Trudeau hükümetinin iş başı yapma emri ile berbat koşullarda çalışmaya zorlanan posta işçileri ve Ontario’daki Doug Ford yönetiminin saldırıları ile karşı karşıya bulunan kamu emekçileri dahildir.

İşçiler, GM’nin şirket karlarını ve hissedar kar paylarını arttırma biçimindeki küresel stratejisine yanıt olarak, kendi küresel stratejilerini geliştirmeliler.

Taban-fabrika komitelerinin temel görevi, mücadelelerini, ABD’deki, Meksika’daki ve dünya genelindeki sınıf kardeşleri ile birleştirmek olacak. Kanada-ABD sınırının her iki tarafındaki otomotiv işçilerinin ücret artışları ve çalışma koşullarında iyileştirmeler için mücadele ettiği 1930’ların şiddetli grevlerinde yaratılmış olan sınıf birliği ve ortak mücadele geleneklerinin canlandırılıp geliştirilmesi gerekiyor.

Otomotiv işçileri, ayrıca, kemer sıkmaya ve her tarafa yayılmış olan toplumsal eşitsizliğe karşı çıkmak için sokaklara dökülen Fransa’daki Sarı Yelekli protestocular içinde; büyük sermaye ve Demokratik Parti ile işbirliği içindeki sendikalara meydan okuyarak tekrar tekrar greve çıkan ABD’deki öğretmenler arasında ve hükümetin toplumsal olarak yıkıcı “yatırımcı yanlısı” politikalarına karşı koymak için bu hafta iki günlük bir genel greve çıkan Hindistan’daki on milyonlarca işçi arasında güçlü müttefikler bulacaktır.

Bu mücadelelerin, güvenceli, düzgün ücretli işler ve şirketlerin dayattığı kemer sıkmaya son verme uğruna işçi sınıfının bir karşı saldırısı biçiminde birleştirilmesi, yeni bir siyasi perspektif; işçileri kapitalist kar sistemine karşı mücadelede birleştiren sosyalist ve enternasyonalist bir program gerektirmektedir.

WSWS Otomotiv İşçileri Bülteni, şirket yanlısı Unifor ve UAW sendikalarının dayattığı deli gömleğinden kurtulmak ve otomotiv işçilerini ulusal sınırların ötesinde harekete geçirmek isteyen işçilere yardımını ve kararlı desteğini sunacaktır. Taban komiteleri inşa edin! Taban-Fabrika Komiteleri Yürütme Komitesi’nin 9 Şubat’ta GM’nin Detroit’teki genel merkezinin dışında düzenleyeceği gösteriye katılın ve gösterinin örgütlemesine yardımcı olun! Kuzey Amerikalı otomotiv işçilerinin otomotiv patronlarına karşı orak mücadele geleneklerini canlandırıp geliştirin!