Voksende trusler om fascistisk vold, mens Demokrater appellerer til «enhet» og «helbredelse»

Av Eric London
13 January 2021

Ei uke før innvielsesdagen [Inauguration Day] er det voksende trusler om ytterligere høyreekstrem fascistisk vold, selv om militær-etterretningsagenturene og Det republikanske partiet tilbakeholder kritisk informasjon fra offentligheten angående 6. januar-kuppforsøket.

Det er et ekstremt nivå av ustabilitet og konflikt innen selve statsapparatet. I går ettermiddag utstedte overkommandoens stabssjefer [Joint Chiefs of Staff] et notat til hele militæret, som uttalte at militærets posisjon er at Biden har blitt valgt. Dette bemerkelsesverdige notatet, som er uten presedens i amerikansk historie, indikerer at den militære toppledelsen er usikker på om de vil være i stand til å kontrollere deres egne styrker.

Notatet erklærer at medlemmer av militæret må «støtte og forsvare Konstitusjonen. Enhver handling for å forpurre den konstitusjonelle prosessen er ikke bare i strid med våre tradisjoner, verdier og eden; det er i strid med loven.» En spørreundersøkelse i det militære fant i fjor at en tredjedel av militærmedlemmene personlig hadde vært vitne til fascistaktivitet innen de væpnede styrkene.

Medlemmer av nasjonalgarden på innsiden av gjerder det ikke kan klatres på, som omgir Capitol i Washington, søndag 10. januar 2021. [Foto: AP Photo/Alan Fram]

Politico rapporterte at Jason Crow, Demokratenes kongressrepresentant fra Colorado, i helgen snakket med minister for hæren [Secretary of the Army] Ryan McCarthy, om de 20 000 nasjonalgardesoldatenes lojalitet, som nå blir utkommandert til Washington D.C. i forkant av innvielseseremonien, «for å sikre at utplasserte medlemmer ikke er sympatisk innstilte til innenlandske terrorister». Utsiktene til Trump-demonstrasjoner i forskjellige delstaters hovedsteder betyr imidlertid at det kanskje ikke er mulig å sjekke og kontrollere alle enheter som utplasseres på tvers av hele landet.

Trusselen mot folkevalgte embetsrepresentanter tiltar også. Demokrater i Kongressen avslørte at offisielle etterretningsrepresentanter mandag kveld orienterte dem om et høyreorientert komplott for å utføre massevold dersom visepresident Pence og regjeringskabinettet påkaller Konstitusjonens 25. endringstillegg [25th Amendment], så vel som for å forpurre innvielsen den 20. januar.

Demokratenes kongressmedlem Conor Lamb sa til CNN:

De snakket om 4 000 bevæpnede ‘patrioter’ for å omringe Capitol, og forhindre enhver Demokrat fra å komme inn. De har publisert regler for engasjement, som betyr når du skyter og når du ikke gjør det. Så dette er ei organisert gruppe som har en plan.

Ifølge en rapport publisert av Huffington Post sa representanter for sikkerhetsmyndighetene også til deltakerne i telefonkonferansen at det var «behov for å sende hvert kongressmedlem gjennom en metalldetektor før innvielsen». Et kongressmedlem fortalte Huffington Post at dette utløste en «øyeåpnende erkjennelse» av at de sikkerhetsansvarlige følte «alle disse medlemmene som var i liga med oppviglerne som elsker å bære deres våpen» utgjorde en trussel mot livene til Biden, nyvalgt-visepresident Kamala Harris og kongressdemokrater.

Til tross for disse truslene holdt FBI og justisdepartementet i går ettermiddag en pressekonferanse i defensive ordelag, der embetsrepresentanter bagatelliserte forutgående kunnskap om 6. januar, og sa dette var resultat av offentlige «feiloppfatninger». Ledende embetsfunksjonærer for FBI og

justisdepartementet stilte ikke på pressekonferansen og overlot gjennomføringen til lavere rangerte underordnede. FBI-direktør Christopher Wray har ikke vist seg offentlig siden onsdagens opptøyer.

En Washington Post-artikkel i går avslørte at FBI på forhånd var godt inneforstått med den ekstraordinære faren reist av fascistplaner om å mønstre stevnet ved Capitol, men nektet å handle. Artikkelen, med tittelen «FBI-rapport advarte om ‘krig’ ved Capitol, og motsier påstander om at det ikke var noen indikasjoner om truende vold», siterer en rapport fra byråets kontor i Norfolk, Virginia hvor det advares om «spesifikke oppfordringer til vold».

I tillegg rapporterte NBC News i går at 50 bevæpnede personell fra departmentet for hjemlandssikkerhet (DHS) var ledige og inaktive 13 kvartaler unna Capitol, samtidig som den høyreekstreme mobben innvaderte kongresskamrene, men at de ikke ble beordret til handling. Chad Wolf, fungerende DHS-direktør, trakk seg uten forvarsel på mandag og overlot departementsansvaret til Pete Gaynor, en relativt ukjente FEMA-administrator [Federal Emergency Management Agency].

I går meldte Donald Trump det som bare kan tolkes som voldstrusler mot hans politiske motstandere. Der Trump snakket fra Det hvite hus med journalister før han forlot for et stevne i Texas, kalte han sin tale sist onsdag der han ansporet til kuppforsøket for «fullstendig relevant», og advarte om at avstemmingen om riksrettstiltale planlagt for onsdag [i dag] «forårsaket en enorm fare for vårt land, og et enorm raseri». Som en gangster som henvender seg til sitt offer, la han til: «Jeg vil ikke ha noe vold.»

I Texas talte Trump noen meter fra den militariserte grensemuren mellom USA og Mexico, fra en plattform drapert med kamuflasjenett. Han sa: «Det 25. endringstillegget er null risiko for meg, men vil komme tilbake for å hjemsøke Joe Biden og Biden-administrasjonen. Være forsiktig med hva dere ønsker dere.»

Samtidig, med tanke på hans posisjon om han ikke er i embetet etter innvielsesdagen, gjentok Trump oppfordringer fra andre Republikanere om «helbredelse». Han fordømte tiltak i Kongressen for å riksrettstiltale ham, og sa: «Nå er tiden for vår nasjon å helbredes.»

Oppfordring om «helbredelse» og «fred og ro» sammenfaller med uttalelser fra Det demokratiske partiets representanter, anført av Biden. Biden har bedt Kongressen om å nedpriorisere eventuelle riksrettshøringer – og underforstått, enhver etterforskning av 6. januar-hendelsene – slik at hans administrasjon kan få fyllt kabinettstillinger for nasjonal sikkerhet, og få amerikansk imperialistisk utenrikspolitikk på rett kjøl.

New York Times rapporterte i går at «overgangsteamet håper å få overtalt Republikanerne i Senatet til å bistå ham med rask bekreftelse av hans nominerte for nasjonal sikkerhet, med målsetning om å ha dem bekreftet på innvielsesdagen, neste onsdag.»

Med henvisning til et intervju i går med Bidens innkommende pressesekretær Jan Psaki, rapporterte

Washington Post at «Biden og hans rådgivere har holdt fast ved hans tro på at landets parti-splittede nerver til slutt vil roe seg. De rundt ham sier han fortsatt er uten bekymringer for at et flertall av Republikanerne i Representantenes hus i forrige uke forsøkte å velte valgresultatet, selv etter angrepet på Capitol.»

Washington Post refererte til Hilary Rosens kommentarer, sjef for et konsulentforetak med tette bånd til Biden, som hevdet at Biden utnevner embetsrepresentanter til posisjoner i hans administrasjon som «tar Bidens forpliktelse til å helbrede langt mer seriøst.»

Biden har konsekvent motsatt seg enhver bredere etterforskning av kreftene bak 6. januar-kuppet, medregnet de topp-plasserte Republikanerne som ga Trump det politiske dekket ved legitimering av løgnen om at valget ble stjålet. I forrige uke insisterte han på behovet for et «sterkt» Republikaner-parti, og avviste oppfordringer om fratredelse for Trumps topp-støttespillere, som senatorene Ted Cruz og Josh Hawley.

Disse uttalelsene er en advarsel om at de stridende seksjonene av styringsklassen forbereder seg på å utarbeide et kompromiss som ytterligere vil integrere den ekstreme høyresiden inn i folden av det amerikanske politiske etablissementet.

Tross alt ble kreftene som mobiliserte for å kidnappe og drepe Michigan-guvernøren Gretchen Whitmer promotert av mektige krefter innen styringsklassen som opponerte mot enhver koronavirusrelaterte begrensning på storselskapers produksjon og profitt. Denne «tilbake til jobb»-bevegelsen hadde støtte fra begge partier.

Om en avtale skulle bli arrangert vil den bli møtt med enstemmig hyllest fra etablissementet av politikk, storselskaper og medier, som har som mål å opprettholde rekordstore selskapsprofitter og tvinge arbeidere tilbake til arbeid midt under pandemien. Denne grunnleggende dynamikken viser at det er arbeiderklassen som er målet for denne prosessen.

I fravær av arbeiderklassens uavhengige inngripen på et sosialistisk program, kan en slik ordning bare berede grunnen for enda større forbrytelser. Socialist Equality Party skrev i sin 12. januar-uttalelse «Mobiliser arbeiderklassen mot Trumps konspirasjon! Forbered en politisk generalstreik!»:

Arbeiderklassen må respondere med en generalstreik på forsøk fra ultrahøyregjenger, tilskyndet av den politiske kriminelle Donald Trump og hans medskyldige fra Det republikanske partiet i Senatet og Kongressen, på å true livene til folkevalgte representanter og gripe regjeringsbygninger og andre strategiske lokaliseringer, hvorvidt det skulle finne sted i Washington D.C., eller i delstatshovedsteder på tvers av landet.

Begivenheter har bekreftet denne oppfordringens presserende nødvendighet. Arbeideres uavhengige inngripen må kombineres med forlangendet om en full og åpen etterforskning av alle aspekter av kuppet den 6. januar 2021 og den pågående tilskyndelsen til fascistvold.