Fjern kuppkonspiratøren Trump umiddelbart!

Av Patrick Martin og David North
7 January 2021

[O. anm.: Originaltekst publisert ved midnattstid onsdag, som WSWS’ initielle respons på begivenhetene i Washington]

Tusenvis av Trump-supportere, som handlet på hans anvisning etter et stevne holdt utenfor Det hvite hus, stormet onsdag ettermiddag Capitol-bygningen og stanset Kongressens fellessesjon der Trumps nederlag i 2020-presidentvalget var i ferd med å bli sertifisert.

Dette er en koordinert, planlagt fascistoppstand. Trump-supportere passerte gjennom politibarrikader utenfor Capitol-bygningen og kom seg inn, uten seriøs motstand. Politiets passivitet i møte med et forsøk på å innta Kongressen må ses opp mot det massive angrepet fra politi- og nasjonalgardetropper mot demonstranter som i juni protesterte mot politivold [i Lafayette Park i Washington].

Responsen fra den nyvalgte presidenten Joseph Biden, og fra Det demokratiske partiet som helhet, har vært en fremvisning av manglende politisk ryggrad. I stedet for å forlange Trumps umiddelbare fjerning fra embetet og hans arrestering, så vel som pågripelsen av alle av Republikanernes senatorer og kongressmedlemmer som har støttet hans politiske konspirasjon, oppfordret Biden Trump til å «tre frem», og gå ut på nasjonalt kringkastet fjernsyn.

Ingen som er seriøse med å få stoppet et coup d’état – et statskupp – oppfordrer kuppets sjefskonspiratør til å henvende seg til et landsdekkende publikum på hundrevis av millioner.

Denne responsen er verre enn patetisk. Det er kriminelt uansvarlig. Midt under en fascistisk bestrebelse for å undertrykke sertifiseringen av valgresultatene overlater Biden resultatet i hendene på sjefskonspiratøren.

Det må også bemerkes at det har gått timer uten at noen ledende Demokrat har kommet med en offentlig uttalelse som appellerer til allmennheten om å stoppe fascistopprørerne.

Trump har forberedt dette fascistkuppet gjennom hans kontinuerlige angrep på legitimiteten til 3. november-valget, som han tapte til Biden med 7 millioner stemmer, og med en margin på 306 mot 232 i valgdelegatkollegiet [Electoral College]. Han mobiliserte støtte blant Republikanerne i Kongressen for et forsøk på å blokkere sertifiseringen av Bidens seier under fellessesjonen [onsdag], før han deretter direkte oppmuntret til angrepet på Capitol under hans opptreden foran sitt publikum på formiddagen.

I bemerkninger som utgjør direkte tilskyndelse til vold sa Trump at den politiske krisen i Washington ikke lenger bare var et spørsmål om [påstått] valgsvindel, men om «nasjonal sikkerhet, og andre regler gjelder». Han gjentok uttalelsen fra hans advokat Rudy Giuliani, som fortalte den samme folkemengden at den politiske konflikten ville bli avgjort i en «rettssak med kampens virkemidler» [‘trial by combat’].

Angrepet har oppnådd sitt umiddelbare mål, som var å få stanset sertifiseringen av presidentvalget. Kongressens fellessesjon, sammenkalt for nettopp det formålet, var i ferd med gå gjennom det alfabetiske oppropet og stoppet på Arizona da kongressmedlemmer og senatorer fra Republikanerne motsatte seg sertifisering av delstatens 11 valgdelegatstemmer for Biden.

Begivenhetene i Washington har i sin helhet bekreftet de gjentatte advarslene som Socialist Equality Party og World Socialist Web Site har kommet med. Det har vært åpenbart i flere måneder at Trump og hans medsammensvorne ville ty til vold for å få opphevet valget dersom det gikk imot Trump.

Etter den første fjernsynsvalgdebatten mellom kandidatene i september, uttalte WSWS:

Den politiske virkeligheten har sprengt seg gjennom de utallige sjiktene av bedragersk propaganda fra det selskaps-finansielle oligarkiet og avslørt det ubestridelige faktum at Det hvite hus er det politiske nervesenteret for en langt fremskreden konspirasjon for å etablere et presidentdiktatur og undertrykke konstitusjonelt garanterte demokratiske rettigheter.

I en uttalelse som ble lagt ut tidlig onsdag [på norsk ved formiddagstider], advarte WSWS:

Kongressen samles i Washington i dag for formell opptelling av stemmene i valgdelegatkollegiet [Electoral College] for det amerikanske 2020-presidentvalget. Under normale omstendigheter er denne prosessen en formalitet. Dagens avstemming foregår imidlertid under betingelser av president Donald Trumps aktive og pågående bestrebelser for å iscenesette et coup d’état, nulle ut valgresultatene og etablere et presidentdiktatur.

Nå som disse advarslene har blitt bekreftet er det presserende nødvendig for alle arbeidende mennesker og ungdommen å trekke de relevante politiske konklusjonene.

Forsvaret av demokratiske rettigheter er bare mulig gjennom den politisk mobiliseringen av arbeiderklassen. De fascistiske kjeltringenes konspirasjoner må motvirkes ved etableringen av grunnplankomitéer i fabrikker, på arbeidsplasser og i nabolag, for å organisere streikeaksjon og andre former for folkelig motstand mot bestrebelsene for å opprette et høyreorientert diktatur.

 

Forfatteren anbefaler også:

Trumps Operasjon Diktatur: Hva debatten avslørte
[2 October 2020]

Nei til amerikansk fascisme! Bygg en massebevegelse for å tvinge ut Trump!
[2 June 2020]

Trump intensiverer kuppkonspirasjon samtidig som Kongressen samles for å sertifisere valgresultatene
[6 January 2021]

Trumps coup d’état-valg
[25 September 2020]