Lærere i New York City fordømmer planer om gjenåpning av skoler

Av Sandy English
1 December 2020

Lærere og foreldre har reagert i harnisk på søndagens kunngjøring fra Demokrat-borgermesteren Bill de Blasio om at offentlige skoler i det største skoledistriktet i USA skal åpne igjen neste uke, med stigende Covid-19-positivrate i New York City og i hele delstaten.

Én lærer på en videregåendeskole i Brooklyn fortalte World Socialist Web Site: «Det å åpne igjen den 7. desember, med antallet tilfeller og positivitetsraten som allerede går så kraftig til værs og er forventet å bli eksponentiell som resultat av feriesamvær, viser hvor lite de Blasio og elitene som presser ham bryr seg om livene og sikkerheten for skoleelever, deres familier eller skolepersonalet.»

Olympus Academy, en «transfer high school», og et PS 235-anneks på Flatlands Avenue og East 100th Street i Canarsie, Brooklyn. [Foto: Wikimedia]

I den nyligste utviklingen kunngjorde New Yorks Demokrat-guvernør Andrew Cuomo på mandag at stigende positivrater i hele delstaten hadde foranlediget ham til å beordre sykehusene å forberede for en tilstrømning av Covid-19-pasienter. «Dersom disse tallene øker, som vi forventer at de vil, da vil dere se alvorlig stress på sykehussystemet,» sa Cuomo på en pressekonferanse.

Samtidig traff Cuomo tiltak for å sikre at stresset på sykehusene ville øke ved å lempe retningslinjene for testing og skolenedstenginger i områder av delstaten utpekt som oransje varselssoner, som for øyeblikket har positivrater på eller over 4,48 prosent. Skoler i disse sonene trenger ikke lenger å stenge i fire dager etter en oransje sone-betegnelse, og skoleelevene trenger ikke lenger å teste negativt før de deltar på tilstedeværende undervisning.

De Blasio stengte skolene den 19. november, i tråd med en avtale som ble inngått i august med lærerforbundet United Federation of Teachers (UFT), fordi det ukentlige rullende gjennomsnittet av positive Covid-19-tester da hadde nådd tre prosent over hele byen. Terskelverdien som ble satt til tre prosent var en hensiktsmessighet for å få roet ned grunnplanlærere som hadde fått stengt ned byens skolesystem i mars, med deres trusler om sykefraværaksjoner og streiker ved begynnelsen av pandemien.

Under den nye trinnvise gjenåpningsplanen skal det nå ikke være noen bydekkende terskelverdi for positivraten i det hele tatt. Skolesystemet skal være åpent permanent, uavhengig av pandemiens alvorlighetsgrad. Mest betydningsfullt var at de Blasio sa han nå søker å få begynt daglig tilstedeværende undervisning, og dropper hybridmodellen.

Skoleelever i pre-K og opp til 5. klasse skal være tilbake på skolen den 7. desember, etterfulgt av spesialundervisningselever den 10. desember, mens videregåendeelever er satt til gjenoppta undervisningen etter nyttår. Tjue prosent av elevene skal bli testet ukentlig, og elevene skal ikke få komme inn i en skolebygning uten et underskrevet tillatelsesdokument. Før skolene ble nedstengt i november var over 70 prosent av elevene fraværende fra den tilstedeværende undervisningen, som var en de facto boykott fra foreldrenes og elevenes side. New York Times, som har vært i fronten for kampanjen for å få gjenåpnet skolene støtter nå de Blasios plan fullt ut. Eliza Shapiro, Times’ viktigste utdanningsreporter og talsperson for å få åpnet skolene, sa på søndag: «Det å få åpnet skolene igjen, til tross for mange problemer, var en viktig milepæl i byens lange vei til bedring – og nedstengingen av dem igjen nå, mindre enn åtte uker senere, det var et slag.»

Lærerforbundet UFT har spilt en bedragersk rolle og er igjen involvert i tilretteleggingen for en morderisk gjenåpning av skolene [engelsk tekst] midt under en rasende pandemi. Uten å bry seg om å fortelle forbundets medlemskap at de har overstyrt avtalen om å stenge skolene når den bydekkende positivraten nådde tre prosent, støtter UFT nå de Blasios plan.

UFTs Twitter-feed siterte forbundspresidenten Michael Mulgrew, med hans utsagn: «Vi støtter en trinnvis gjenåpning av skoler i andre nabolag, så lenge stringent testing er på plass.»

MORE-UFT, pseudo-venstre-fraksjonen av UFT assosiert med fagforeningen United Congress of Rank-and-File Educators, meldte en uttalelse som fordømte «urettferdigheten» i de Blasios beslutning. Der de innrammet saksanliggendet i hudfargebaserte formuleringer skriver de: «Borgermesterens foreslåtte nye plan tilgodeser hvite elever uforholdsmessig.»

Samtidig som positivraten nå skyter i været over hele regionen foreslo MORE-UFT at «det trygge valget ville være å vente til januar, for da å vurdere gjenåpningen av skolebygninger», mens de «applauderer» de Blasios mandat om at elever og ansatte fyller ut samtykkeformularer for testing. MORE-UFT utstedte ingen oppfordring til arbeidsaksjoner fra lærernes side, eller om en generalstreik for å få stoppet spredningen av viruset i lokalsamfunnene.

Som kontrast til dette var reaksjonen fra New York-lærere på sosialmedier rask og heftig, som en indikasjon på den økende radikaliseringen av hele arbeiderklassen. En lærer meldte på Twitter: «Jeg NEKTER så absolutt å gå tilbake til skolen, med det DOBLE antallet elever, uten at HVERT ENKELT BARN OG HVER EN VOKSEN blir testet på en ukentlig basis. Dine ‘20%’ av hver skole som skal bli ‘testet’, HOLDER IKKE VANN, IKKE PÅ NOEN SOM HELST MÅTE.»

En annen pedagog tvitret: «Borgmestern & Gov’nor’n mislyktes voldsomt 2x @gjenåpning av NYC-skoler. Så de har forskanset seg for et tredje forsøk på våre liv, og håper på en viss suksess med deres neste forestående fiasko. Jøss, det må være flott å gamble & tape når du ikke trenger å betale for det med ditt eget liv.»

En annen lærers tweet var kort og konsis: «Det er på tide å streike!»

En annen lærer kommenterte rett på sak på Facebook: «Dette ‘skolen er trygg’ narrativet presenterer skolene som en magisk isolert boble. Når skolene åpner, vokser antall kontakter for ALLE eksponentielt – spesielt på et sted som NYC, tett befolket og med de fleste av oss avhengig av massetransitt-transportsystemene. HELT MANGE av lærerstaben og de ansatte må pendle til skolene, som også mange av barna.»

En kollega svarte: «Nettopp. Og guvernøren vet det. Hans nedlatende følg-vitenskapen-BS-en er gjennomskuelig. Og dødelig.»

En annen lærer ga uttrykk for den utbredte følelsen blant lærere om fagforeningene, og skrev: «Etter det vi har vært gjennom siden mars, mener jeg det burde bli en massiv uttynning av fagforeningene på tvers av hele delstaten. Det er tydelig at vårt beste ikke blir tatt på alvor. Denne ‘Gjør det for barna’-mentaliteten er til skade for vår helse, sikkerhet, yrke og levebrød. Dersom det er sånn at økonomien virkelig er avhengig av skolene, da trenger vi kontrakter, lønninger og representasjon som gjenspeiler nettopp dét.»

WSWS intervjuet flere lærere om de Blasios gjenåpningsplan. En lærer i Queens, som underviser engelsk som et nytt språk, uttalte: «Jeg er så forvirret når det gjelder borgermesterens beslutning om å gjenåpne skolene, ettersom tallene fortsetter å stige godt over 3 prosent. Det vil være mindre enn to ukers undervisning før neste skoleferie. Det å returnere den 7. desember etter Thanksgiving-feiringene vil bare utsette hele skolesamfunnet for høyere infeksjonsfare.»

«Vi har fremdeles klasserom med 4,5 Celsius [40 grader Fahrenheit] uten oppvarming, fordi den eneste formen for ventilasjon er å ha vinduene åpne. Hvordan er dét å sette barns interesser først?»

En annen mangeårig bylærer sa til WSWS: «Selvfølgelig er jeg forferdet, og jeg føler avsky, engstelse, bekymring. Jeg kjenner så mange lærere som sliter med dette akkurat nå. Prioriteringene til de ved makten er åpenbart helt feil. Folk blir manipulerte, og mange er ikke engang klar over det. Jeg kan virkelig ikke klage personlig fordi jeg for øyeblikket er trygg, jeg jobber hjemmefra, men det opprører meg å se andre være utsatt. I siste instans utsetter det oss alle for fare, når det sprer seg gjennom hele lokalsamfunnet.»

«Foreldrene, som er desperate etter barnepass, presser på for at skolene skal holde åpne fordi de trenger mat for barna sine og få betalt husleia. En mer human regjering ville subsidiere disse familiene akkurat nå, i stedet for å pøse uanstendige mengder penger inn det militær-industrielle komplekset og med skattekutt for de velstående. Vi har penger til å få drept mennesker, men ingen penger til å ta vare på mennesker midt under en pandemi.»

«Dette tullet om hvordan det [viruset] ikke overføres på skolene er bare nok en manipulerende løgn. Poenget er ikke så mye hvor barna får det, men det faktum at de bringer det til skolen og sprer det der, og setter så mange i fare. Det å åpne de gamle, forfallne skolebygningene akkurat nå, når vinteren og skoleferien nærmer seg, er helt kriminelt. Det som skjer der, går som ringer i vannet ut til de omkringliggende områdene, og videre.»

For å få stoppet pådrivet for å gjenåpne skolene i New York City, må lærere og alle utdanningsarbeidere bygge deres egne, uavhengige grunnplan-sikkerhetskomitéer, atskilt fra og i opposisjon til fagforbundene, på alle skoler og i alle nabolag. New York City Educators Rank-and-File Safety Committee ble stiftet i forkant [engelsk tekst] av den første kampanjen for å gjenåpne byens skoler, og vi har vært de fremste forkjemperne til forsvar for liv og sikkerhet for lærerne, foreldrene og elevene, med krav om stengingen av alle skoler og full tilførsel av de nødvendige ressursene for fjernundervisning av en høy kvalitet.

Alle lærere i New York og de tilgrensende delstatene, som ønsker å slåss mot spredningen av pandemien og organisere tiltak for å få stengt skolene, burde delta på det neste møtet i vår komité på onsdag. Registrer dere i dag for å bli involvert.

Tegn deg for å motta WSWS Teacher Newsletter

WSWS oppfordrer lærere og støttespillere til å tegne seg for å motta Teachers Newsletter med hyppige oppdateringer og for å melde kommentarer eller spørsmål. Klikk her.