Med det nærmende valget intensiverer New York Times sin antiRussland-desinformasjonskampanje

24 October 2020

I løpet av de siste ukene av valgkampen, med Trump-administrasjonens intensivering av sin kupp-planlegging og ansporing til fascistisk vold, sprer amerikanske etterretningsbyråer nok en gang med bistand fra New York Times ubelagt propaganda om at Russland søker å få «blandet seg inn» i valget, for å «så kaos» i USA.

Bare i løpet av tre dager denne uka publiserte Times, hovedavisa politisk innordnet med Det demokratiske partiet, tre artikler som fokuserte på den angivelige russiske konspirasjonen. Alle var medforfattet av David Sanger, Times’ mest pålitelige stenograf for CIA.

Den andre og siste presidentdebatten mellom Donald Trump og Joe Biden, ved Belmont University i Nashville, Tennessee torsdag 22. oktober 2020. [Foto: AP Photo/Morry Gash, Pool]

Den siste offensiven i Times’ McCarthy-variant av en antiRusslandkampanje følger et typisk mønster. Illevarslende påstander og antydninger blir presentert som sannhet, uten noen konkrete fakta. Alt av dette tilskrives generelt ikke-navngitte «offisielle etterretningsrepresentanter», bakket opp av uttalelser fra sikkerhetsforetak med tette tilknytninger til staten.

På tirsdag skrev Sanger og Nicole Perlroth, under overskriften «Med valget som nærmer seg skyver regjeringen og tech-selskaper imot Russland (og Trump)», om et samarbeid mellom US Cyber Command og tech-giganter for å motvirke «en aggressiv kampanje mot et mistenkt Russisk nettverk som de fryktet kunne ta valgsystemene som gisler, nå som november nærmer seg.»

Dette ble etterfulgt på onsdag av en artikkel forfattet i fellesskap av Sanger og Julian Barnes, «Iran og Russland søker å få påvirket valget de siste dagene, advarer offisielle amerikanske embetsrepresentanter.» Artikkelen rapporterte om en kunngjøring samme dag fra John Ratcliff, direktør for nasjonaletterretningen (DNI), og FBI-direktøren Christopher Wray, som Times påsto ga «det første konkrete beviset for at de to landene trer inn for å få påvirke presidentvalget, som nå går inn i de to siste ukene.»

Så samlet Sanger, Perlroth og Barnes deres krefter på torsdag, for å fokusere på Russland i den tredje artikkelen, med overskriften «Russland utgjør en større trussel enn Iran, sier mange offisielle amerikanske embetsrepresentanter.» Der Times presset tilbake mot Trump-administrasjonens embetsfunksjonærers bestrebelser på å fokusere på Iran, og hevdet at «mange offisielle etterretningsfunksjonærer sa de forble langt mer bekymret om Russland, som de siste dagene har hacket seg inn i datanettverk i delstater og på lokale nivå, med innbrudd som kan tillate Moskva en bredere tilgang til amerikansk valginfrastruktur.»

Alle disse rapportene er basert på krasse fabrikeringer. Torsdagens artikkel rapporterer eksempelvis hesblesende at «amerikanske etterretningsagenturer ... har samlet og satt sammen detaljer om hva de mener er Russlands planer om å blande seg inn i presidentkonkurransen» og at «FBI og embetsrepresentanter for departementet for hjemlandsikkerhet (DHS)» har kunngjort «at Russlands statshackere startet i september angrep på dusinvis av datatnettverk til delstater og lokalmyndigheter og luftfarten.»

I rapporteringen om påstanden om at «Russland» har angrepet «dusinvis» av lokalmyndigheter, lenker Times til utgivelser fra FBI og datasikkerhetsagenturet Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Utgivelsen rapporterer om aktivitetene til ett individ som det hevdes, uten bevis, er sponset av Russland. De tekniske detaljene i rapporten bemerker at IP-adressene anvendt i den angivelige hackingen faktisk er fra Tyrkia, og det er ikke noe forsøk på å knytte aktiviteten til noen i Russland, enn si til den russiske regjeringen.

Hva angår påstander om at Russland prøver å manipulere valget bemerker Times langt nede i artikkelen, selv om de antar at alt de rapporterer er sant: «Offisielle embetsrepresentanter sier at Russlands anledning til å få flyttet resultatene av stemmeopptellingene på landsmålestokk ville være vanskelig, gitt hvor forskjellige de amerikanske [delstatenes] valgsystemer er.»

De siterer Christopher Kreps, direktør for Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, som erkjente at de angivelige innbruddene involverte å få tilgang «i et par begrensede tilfeller til valgjurisdiksjonen, et valgrelatert nettverk» som «ikke har noe å gjøre med avstemmingen og opptellingen» av stemmesedler.

Times blåser opp deres påstander ved å referere uttalelser fra FireEye, som ganske enkelt blir referert til som et «sikkerhetsselskap som har sporet den russiske gruppas angrep i delstaters og lokale myndigheters systemer». Kevin Mandia, selskapets administrerende direktør, er tidligere spesialagent i det amerikanske flyvåpnets etterretningsorganisasjon Air Force Office of Special Investigations og en tidligere kontraktør for militærindustrigiganten Lockheed. FireEye var i 2018 sentralt involvert [engelsk tekst] i et fellestrekk fra Facebook, Twitter og andre sosialmedieplattformer for å sensurere og få lagt ned i all hovedsak venstreorienterte sider og kontoer på grunnlag av påstander om «koordinert ikke-autentisk opptreden».

Times refererer John Hultquist, FireEyes direktør for trusselanalyse, for å si: «Det er rimelig å anta [av hvem?] at ethvert forsøk mot valgsystemet kan være innrettet mot» og skape usikkerhet om valgresultatet. Hultquists biografi på selskapets nettside bemerker at han tidligere var involvert i antiopprørsoperasjoner [‘counterinsurgency’] i US Army.

Den intensiverte New York Times-CIA-operasjonen om «russisk innblanding» tjener flere sammenflettede politiske formål.

For det første, det er en pågående kamp innen staten over retningen av utenrikspolitikken. Torsdagens artikkel i Times hadde som mål å presse tilbake mot Trump-administrasjonens bestrebelser for å fokusere på Iran på bekostning av Russland. De fire siste årene har motstand mot Trump innen staten vært sentrert om bekymringene innen fraksjoner av militær-etterretningsapparatet som Demokratene taler for, over at Trump ikke har vært tilstrekkelig aggressiv mot Russland.

«Russland er skurken her,» siterte Times Nancy Pelosi. «Fra det vi har sett i offentligheten er Iran en slett aktør, men på ingen måte ekvivalent.»

Under presidentdebatten på torsdag kveld grep Biden anledningen, etter et spørsmål fra moderator Kristen Welker om rapportene om at «både Russland og Iran jobber for å få påvirket dette valget», til å angripe Trump for å være myk på Russland. «De vil få en pris å betale dersom jeg blir valgt,» truet han. «De blander seg inn i vår amerikanske suverenitet. Og for alt hva jeg vet, jeg tror ikke presidenten sa noe til Putin om det.»

For det andre, det er del av den offisielle tildekkingen av den veldig reelle og pågående konspirasjonen fra Trump-administrasjonens side om å anspore til fascistisk vold og forbli ved makten, uansett valgresultatet.

Samtidig som Times rapporterer hysterisk om fabrikerte påstander om russisk innblanding har avisa helt droppet dekningen av fascistiske militsers kupp-komplott, oppildnet av Det hvite hus og med tilknytninger til seksjoner av politiet, for å kidnappe og myrde Demokrat-guvernørene i Michigan og Virginia. Mens Biden og Trump på torsdag utvekslet beskyldninger om å være i Russlands og Kinas lommer, ble det ikke sagt ett ord om disse komplottene eller om Trumps bestrebelser for å etablere et presidentdiktatur.

Som et parti av Wall Street og militæret er Demokratene skrekkslagne over veksten av folkelig motstand mot Trump-administrasjonen, som vil utvikle seg til en bredere kamp mot styringsklassen og kapitalistsystemet. Følgelig, når Trump oppfordrer sine støttespillere til å overvåke valglokalene, med våpen i hånd, er det visstnok Russland som er ansvarlig for å «undergrave amerikansk tillit til valget» og «forverre disputter rundt resultatene», som Times formulerte det.

Til slutt, Demokratenes og etterretningsagenturenes antiRussland-kampanje har alltid vært tilknyttet kravene om økt internettsensur og kriminaliseringen av innenlandsk opposisjon. Veksten av masseraseri i USA skal ikke tilskrives de uforlignelige nivåene av sosial ulikhet, den endeløse rekka av politimord eller styringsklassens kriminelle pandemipolitikk, som har resultert i nesten 230 000 amerikaneres død, men Russlands forsøk på å «så misnøye».

Til-og-med samtidig som Det demokratiske partiet dekker over Trumps kuppkonspirering under de siste ukene av valget er partiet bak kulissene engasjert i diskusjoner med seksjoner av staten og Det republikanske partiet om hva som må gjøres dersom Trump prøver å forbli ved makten selv om han skulle tape ved valgurnene. Dersom Demokratene kommer til makten neste år vil det være på grunnlag av en forpliktelse til intensivert krig i utlandet, ytterligere angrep på demokratiske rettigheter innen USA, og en styrking av militær-etterretningsapparatets makt.

Joseph Kishore – SEPs kandidat for president i USA