Marcus Rashfords kamp mot barnefattigdom avslører Labours og fagorbundsbyråkratiets partnerskap med Johnson-regjeringen

Av Barry Mason og Robert Stevens
22 October 2020

I en klassekrigserklæring stemte Boris Johnsons Tory-regjering på onsdag mot lovfremlegget for at skolebarn fra de fattigste familiene skulle få bonger for gratis skolemåltider i den forestående høstferien. Regjeringen nektet å legge ut noen få millioner pund for å besørge fattige barn mat når skolene for noen dager stenges, fra den 23. oktober til den 2. november.

Det Labour Party-sponsede lovfremlegget lyder: «At dette kammeret [House of Commons] oppfordrer regjeringen til å fortsette med direkte finansiering av tilbudet med gratis skolemåltider gjennom skoleferien og frem til påsken 2021, for å forhindre at over én million barn under denne krisen går sultne.»

Avstemmingen kom etter at Marcus Rashford, den 22-år-gamle fotballspilleren i Manchester United og på Englands landslag, gjenopptok sin kampanje fra i sommer om å besørge gratis skolemåltider (FSM; ‘Free School Meals’) til barn som lever i fattigdom. Rashfords oppvekst var med hans aleinemor på Wythenshawe council estate, et arbeiderklassestrøk med kommunale boliger i Manchester, der hans mor jobbet for minstelønninger. Familien måtte basere seg på statsstøttede frokoster og gratis skolemåltider.

Marcus Rashford [Foto: Dmitry Golubovitsj – soccer.ru]

Med starten av den seks-uker-lange sommerferien planla regjeringen at dens daværende kupongordning skulle opphøre. Rashford responderte med et åpent brev til Parlamentets MP-er der han oppfordret til at matkuponger fortsatt måtte dekkes gjennom sommerferien, og han innledet en kampanje som resulterte i at regjeringen gjorde kuvending for sin tiltenkte politikk.

Johnson bøyd av for det folkelige sentimentet som tok side for fotballspillerens initiativ, og gikk med på å forlenge kupongordningen for de 1,3 millioner skolebarna som var berettiget gratis skolemåltider. Han opprettet finansieringsordningen COVID Summer Food Fund til en kostnad av rundt regnet £ 120 millioner for å besørge gratis skolemåltider til de kvalifiserte, via en matbong på £ 15 som kunne innløses i én av flere supermarkedskjeder.

Rashford har en enorm følgerskare på sosialmedier (3,5 millioner på Twitter, 8,8 millioner på Instagram) og har anvendt sin høye profil til å fortsette å slåss for forlenget bruk av matbonger, og generelt sett mot barnefattigdom.

Med regjeringen som uttalte at den ikke ville videreføre ordningen med gratis skolemåltider for de forestående skolefridagene, lanserte Rashford den 15. oktober en underskriftskampanje med tittelen «Få en slutt på barns matfattigdom – ingen barn burde være sultne». Hans kampanje fikk enda mer drivkraft da den ble kunngjort på Manchester Uniteds offisielle nettside, under emneknaggen #endchildfoodpoverty. Rashford gikk inn for å få skaffet 100 000 underskrifter – terskelnivået for en underskriftskampanje til å bli vurdert for en parlamentsdebatt. Uttømmingen av støtte for kampanjen var så overveldende at 30 000 undertegnet den bare i løpet av de tre første timene, og innen 10 timer var det 100 000. Innen parlamentsdebatten på onsdag kveld hadde i løpet av ei uke mer enn 300 000 signert.

Oppropet kalte for at regjeringen implementerer tre anbefalinger fra Den nasjonale matstrategien (NFS) som den hadde bestilt i 2019. Regjeringen må «uten forsinkelse forlenge gratis skolemåltider til alle under 16 år der én forelder eller foresatt er Universal Credit-mottaker, eller mottaker av tilsvarende trygdeytelser; Besørge måltider & aktiviteter under alle ferier; Øke beløpet for Healthy Start-kuponger til minst £ 4,25 per uke, og forlenge ordningen.»

Underskriftskampanjen bemerker at «Covid-19 har vært røft for oss alle, men myndighetene må sørge for at ikke barn må betale prisen: 14% av foreldre og 10% av barn har i løpet av de siste 6 månedene opplevd matusikkerhet; 32% av familiene har tapt inntekter som følge av Covid-19; Etterspørselen på matutdelingene er i vinter forutsett å bli 61% høyere enn den forrige.»

En nylig spørreundersøkelse av anslagsvis 1 000 barn, utført av veldedighetsorganisasjonen Food Foundation, viste at nesten en femtedel av barn i alderen mellom 8 og 17-år opplevde å gå sultne i løpet av skoleferiene. Ekstrapolert til den britiske befolkningen i sin helhet representerer dette 1,4 millioner barn. Elleve prosent bekjentgjorde at deres familier hadde basert seg på matutdelinger i løpet av sommerferien.

På Manchester Uniteds nettsted forklarte Rashford: «Denne samtalen har vært utsatt alt for lenge. Matfattigdom for barn i Storbritannia er ikke resultat av Covid-19. Vi må handle med hast for å stabilisere våre sårbare barns husstander. I 2020 burde ingen barn i Storbritannia gå sultne til sengs, og de skulle heller ikke sitte i klasserommene bekymret for hvordan deres yngre søsken den dagen skal få å spise, eller hvordan de skal ha tilgang til mat med de kommende høytidene.»

Johnsons talsperson forklarte den forrige kuvendingen som en respons på de «unike betingelsene under pandemien», som ikke ville strekke seg ut over sommeren. World Socialist Web Site bemerket den gangen at «uansett hvilke taktiske tilpasninger Johnson måtte gjøre vil det ikke bli noen ettergivenhet i den pågående offensiven mot arbeiderklassen».

Tory-enes harde linje på gratis skolemåltider signaliserer at de har til hensikt å klore tilbake hver eneste penny av de milliardene de har blitt tvunget til å legge ut for forskjellige midlertidige Covid-19-tiltak, som eksempelvis permitteringsordningen for opprettholding av arbeidsplasser, og finansieringsprogrammet for skolemåltider kalt COVID Summer Fund.

Under oppløpet til avstemmingen tvitret Tory-MP-en Ben Bradley: «Gov [regjeringen] har mange ansvarsoppgaver: Det å støtte de sårbare og utsatte, det å hjelpe folk til å hjelpe seg selv, det å få balansert bokholderiet. Det er ikke så enkelt som du tror, Marcus. Det å forlenge FSM for skoleferiene skyver ansvaret for å mate deres barn vekk fra foreldrene og over på staten. Det øker avhengigheten.»

Rashford repliserte: «Siden mars har 32% av familiene hatt en inntektsnedgang. Nesten 1 million har falt ut av lønningslistene. Dette er ikke avhengighet, dette er et rop om hjelp. Det er ingen jobber!! 250% økning i matfattigdom og stigende…»

Bradley har tidligere meldt sine tweets til forsvar for Tory-nedskjæringer av barnetrygden, som den i 2012: «Beklager, men hvor mange barn du får er et valg; dersom du ikke har råd til dem, slutt å få dem! Vasektomi [sterilisering] er gratis ...»

Boris Johnson avviste underskriftkampanjens appell allerede før den kom opp til diskusjon. Hans talsperson uttalte: «Vi traff denne beslutningen om å forlenge de gratis skolemåltidene under pandemien da skolene ble delvis stengt, under nedstengningen. Nå er vi i en annen posisjon, med skolene gjenåpnet for alle skoleelever.»

«Det påligger ikke skolene å regelmessig besørge elevene mat under skoleferiene. Vi mener den beste måten å forsørge familier utenfor skoleperiodene er gjennom [trygdeordningen] Universal Credit, i stedet for at regjeringen subsidierer måltider.»

Rashford repliserte med tweeten: “Gode jul, alle barn… 250% økning i matfattigdom, og stigende. Dette blir ikke borte med det første, og det blir ikke jeg heller.»

Rashfords intervenering i vår snudde snudde ikke bare opp ned på regjeringens planer, men tvang også Labour Party – som under Jeremy Corbyn og sir Keir Starmer adopterte en holdning for «konstruktiv opposisjon» mot Johnson – til å spille opp med deres store bekymring for barn. Rebecca Long-Bailey, dengang skyggeminister for utdanning, uttalte: «Jeg spør alle politikere, uansett hvilket parti de tilhører, dette handler ikke om partipolitikk, dette handler om å sørge for at barn ikke går sultne i sommerferien.» Denne appellen var ene og alene for å sikre at den voksende opposisjonen mot Johnson-regjeringen ble avledet inn i trygge parlamentariske kanaler.

Labours lovfremlegg og erklæring om støtte for underskriftsbegjæringen, inkludert mobiliseringen av den forhenværende statsministeren og var-en-gang-politikeren Gordon Brown for å tale til støtte for Rashford, var en eksersis i kynisme av øverste rang. Det faktum at millioner av mennesker lever i knusende fattigdom i det femte rikeste landet i verden og at mange barn går sultne på skolen, er hovedsakelig Labours og fagorganisasjonenes ansvar.

Tony Blairs og Browns Labour-regjeringer fra 1997 til 2010 erklærte at de var «intenst avslappet over at folk ble skittent rike» og at sosial ulikhet nådde rekordnivåer, da de var i embetet. Siden dengang har Labour Party, som kontrollerer de lokale byrådene i alle vesentlige storbyområder, i allianse med deres fagforeningspartnere, kollaborert med Tory-ledede regjeringer for håndhevingen av brutale innstrammingsnedskjæringer av titalls milliarder av pund. I 2015 var [nåværende partileder] Starmer og nåværende nestleder Angela Rayner, sammen med andre ledende Blair-ister, medregnet [Manchester-borgermester] Andy Burnham, blant de 184 Labour-PM-ene som avsto i parlamentavstemmingen og tillot vedtaket av Tory-enes lovfremlegg kalt Welfare Reform Bill som kuttet ytterligere £ 12 milliarder i velferdsutgiftene.

Denne offensiven ført av Tory-ene og Labour Party har sett millioner av arbeidere miste deres jobber, og deres vilkår og betingelser revet i filler. Resultatet er over 14 millioner mennesker som lever i fattigdom, der organisasjonen for barns rettigheter Child Poverty Action Group, nå anslår at 4,2 millioner av disse i årene 2018 og 2019 var barn.

Marcus Rashford har mer to i lilletåa enn i hele Labour og fagforeningsbyråkratiet. Fagforbundene og -foreningene, som sitter på toppen av hundrevis av millioner av pund i medlemskontingenter og finansielle investeringer, har ikke gjort noe som helst for å mobilisere den enorme opposisjonen mot den forhatte Johnson-regjeringen som er gjenspeilet i den kollosale støtten for Rashfords kamp. I stedet jobbet de med Tory-ene i en de facto nasjonal enhetsregjering, der Labours rolle har vært å håndheve et «masse-gjenopptak av arbeid» og gjenåpningen av skoler, høyskoler og universiteter – som har resultert i en gjenoppblomstring av viruset til rekordnivåer, og har intensivert den økonomiske og sosiale krisen som en allerede fattiggjort arbeiderklasse konfronterer.

Tegn deg for å motta WSWS Teacher Newsletter

WSWS oppfordrer lærere og støttespillere til å tegne seg for å motta Teachers Newsletter med hyppige oppdateringer og for å melde kommentarer eller spørsmål. Klikk her.