New York Times og Nicole Hannah-Jones dropper hovedpåstander for deres 1619 Project

Av Tom Mackaman og David North
24 September 2020

New York Times har, uten kunngjøring eller forklaring, forlatt den sentrale påstanden fra 1619-prosjektet: At 1619, året de første slavene ble brakt til det koloniale Virginia – og ikke 1776 – var den «sanne grunnleggingen» av De forente stater av Amerika.

Den initielle introduksjonen til prosjektet, da det ble lansert i august 2019, hevdet at

1619 Project er et vesentlig initiativ fra New York Times som observerer 400-årsjubiléet som innledningen av amerikansk slaveri. Prosjektet tar sikte på å omformulere landets historie, det å forstå 1619 som vår sanne grunnlegging, og plasseringen av konsekvensene av slaveri og svarte amerikaneres bidrag ved selve sentret av historien vi forteller oss selv om hvem vi er.

Den reviderte teksten lyder nå:

1619 Project er et pågående initiativ fra The New York Times Magazine som begynte i august 2019, 400-årsjubiléet for innledningen av amerikansk slaveri. Det tar sikte på å omformulere landets historie ved å plassere konsekvensene av slaveri og svarte amerikaneres bidrag ved selve sentret av vårt nasjonale narrativ.

En tilsvarende endring ble gjort fra den trykte versjonen av 1619-prosjektet, som er sendt ut til millioner av skolebarn i alle de 50 delstatene. Den opprinnelige versjonen lyder:

I august 1619 dukket det opp et skip på den horisonten, nær Point Comfort, ei kysthavn i den britiske kolonien Virginia. Det førte med seg mer enn 20 slavebundne afrikanere, som ble solgt til kolonistene. Amerika var enda ikke Amerika, men dette var øyeblikket det begynte. Ikke noe aspekt av landet som skulle bli dannet her har vært uberørt av de 250 årene av slaveri som fulgte.

Nettstedsversjonen har slettet hovedpåstanden. Den lyder nå:

I august 1619 dukket det opp et skip på den horisonten, nær Point Comfort, ei kysthavn i den britiske kolonien Virginia. Det førte med seg mer enn 20 slavebundne afrikanere, som ble solgt til kolonistene. Ikke noe aspekt av landet som skulle bli dannet her har vært uberørt av de 250 årene av slaveri som fulgte.

Det er ikke helt klart når Times slettet sin «sanne grunnlegging»-påstand, men en granskning av gamle lagrede versjoner av 1619 Project-teksten indikerer at det sannsynligvis fant sted den 18. desember 2019.

Disse slettingene er ikke bare ord-endringer. Den «sanne grunnlegging»-påstanden var kjerne-elementet i prosjektets påstand om at all amerikansk historie er forankret i, og definert av hvitt rasehat mot svarte. Ifølge dette narrativet, utbasunert av prosjektskaperen Nikole Hannah-Jones, var Den amerikanske revolusjonen en forebyggende rasebasert kontrarevolusjon utført av hvite mennesker i Nord-Amerika, for å forsvare slaveri mot britiske planer om å avskaffe det. Det faktum at det ikke er noe historisk belegg som støtter denne påstanden avskrekket ikke Times eller Hannah-Jones fra å erklære at den historiske identifiseringen av 1776 med etableringen av en ny nasjon er en myte, som også påstanden at Borgerkrigen var en progressiv kamp rettet mot ødeleggelsen av slaveriet. Ifølge New York Times og Hannah-Jones var kampen mot slaveriet og alle former for undertrykking kamper som svarte amerikanere alltid førte alene.

Times ‘forsvinning’, med noen få hemmelige tastetrykk, av deres sentrale argument, uten noen forklaring eller kunngjøring, er en slående handling av intellektuell uærlighet og regelrett bedrageri. Da de lanserte 1619 Project i august 2019, kunngjorde Times at deres målet var radikalt å endre hva og hvordan elever/studenter ble undervist om amerikansk historie. Med målet å lage et ny pensum basert på 1619 Project ble hundretusenvis av eksemplarer av originalversjonen av narrativet, som publisert i New York Times Magazine, trykket og distribuert til skoler, museer og biblioteker på tvers av alle USAs delstater. Et meget stort antall skoler erklærte at de ville justere deres læreplaner i samsvar med narrativet besørget av Times.

Slettingen av påstanden om at 1619 var den «sanne grunnleggingen» så dagens lys fredag den 18. september. Hannah-Jones ble intervjuet på CNN og bedt om å respondere til Donald Trumps fordømmelse, fra en fascists standpunkt, om sitt 1619 Project. Hannah-Jones erklærte at den «sanne grunnlegging»-påstanden var «selvfølgelig» ikke sann. Hun gikk lengre, og kom med den forbløffende og beviselig falske påstanden at Times aldri hadde fremmet et slikt argument.

Utvekslingen gikk som følger:

CNN: Trumps Executive-ordre taler til en misforståelse som jeg vet at du har prøvd å adressere om hva 1619 Project er, at det ikke er en bestrebelsefor å omskrive historien om når denne nasjonen ble grunnlagt.

Hannah-Jones: Selvfølgelig vet vi at 1776 var grunnleggelsen av dette landet. Prosjektet argumenterer ikke for at 1776 ikke var grunnleggelsen av landet.

Dette er selvfølgelig en direkte løgn. Hannah-Jones har gjentatte ganger fremmet påstanden om den «sanne grunnleggelsen» i utallige tweets, intervjuer og foredrag. De er bekreftet i nyhetsartikler og videoklipp som er lett tilgjengelige på internett. Hennes egen Twitter-konto inkluderte bildet av henne mot et bakteppe bestående av året 1619, der året 1776 ved siden av var krysset ut.

Credit: Twitter/@nhannahjones

Ms. Hannah-Jones, fanget i en løgn, forskanser seg med nye og enda større løgner. Times-journalist-selebriteten benekter ikke bare sitt prosjekts sentrale argument. På en selvmotsigende måte sier hun også at den «sanne grunnleggingen» bare var noe av en retorisk språkblomst. Hun fortalte CNN at 1619 Project bare var et forsøk på å forflytte studiet av slaveri til fronten av amerikansk historie.

Hvis, som Hannah-Jones nå hevder, alt Times hadde forsøkt å gjøre var å trekke mer oppmerksomhet mot historien om slaveri i årene det eksisterte i det britiske Nord-Amerika (1619 til 1776) og i De forente stater av Amerika (1776 til 1865), da hadde det aldri vært en kontrovers. Hverken World Socialist Web Site eller de akademikerne nettstedet intervjuet – James McPherson, Gordon Wood, Victoria Bynum, James Oakes, Clayborne Carson, Richard Carwardine, Dolores Janiewski og Adolph Reed, Jr. [alle lenker til engelske tekster] – bestred noen gang betydningen av slaveri i USAs historiske utvikling. Titusenvis av bøker og vitenskapelige artikler har vært viet studiet av slaveri og dets innvirkning på USAs historiske utviklingen.

I sitt første svar på 1619 Project, publisert tidlig i september 2019, forklarte WSWS:

Amerikansk slaveri er et monumentalt emne med stor og varig historisk og politisk betydning. Begivenhetene i 1619 er del av den historien. Men det som skjedde i Port Comfort er én episode i slaveriets globale historie, som strekker seg tilbake til den antikke verden, og er av opprinnelsen og utviklingen av det kapitalistiske verdenssystemet.

WSWS’ tilbakevisning av Times besørget en redegjørelse for fremveksten av slaveri på den vestlige halvkule, dens sentrale rolle i dannelsen av kapitalisme og dens revolusjonære destruksjon av Borgerkrigen. Hannah-Jones svarte på WSWS’ intervensjon ved på Twitter å fordømme nettstedets forfattere som «antisvarte rasister».

Da Wood, McPherson, Bynum og Oakes, som fikk oppslutning fra Sean Wilentz fra Princeton, skrev et åpent brev til Times i desember i fjor og forespurte spesifikke rettelser for å fjerne faktiske feilopplysninger, understreket de at deres innvending ikke var om hvorvidt slaveri var viktig eller ikke. De fem historikerne uttrykte forferdelse «over noen av de faktiske feilene i prosjektet og den lukkede prosessen bak det».

New York Times Magazine-redaktør Jake Silverstein publiserte et hovmodig og avvisende svar der han blankt avviste deres kritikk:

Selv om vi respekterer undertegnernes arbeid, setter pris på at de motiveres av vitenskapelig bekymring og applauderer innsatsen de har gjort i deres egne arbeider for å belyse nasjonens fortid, er vi uenige i deres påstand om at vårt prosjekt inneholder betydelige faktafeil og er drevet av ideologi heller enn historisk forståelse. Samtidig som vi ønsker kritikk velkommen mener vi ikke at anmodningene om rettelser av The 1619 Project er berettiget.

Silversteins skammelige brev dukket opp den 20. desember. På det tidspunktet visste han at Times’ 1619 Project var fatalt feilaktig, og at avisa gjentatte ganger hadde gjort fundamentale endringer i artikkelens online-tekst som de distingverte historikerne hadde protestert mot. Silversteins opptreden demonstrerte en fullstendig mangel på profesjonell etikk og intellektuell integritet.

Times er nå forpliktet til å avgi en offentlig uttalelse som erkjenner deres forvrengning av historien og det uærlige forsøket på å dekke over feilen. Avisa burde melde en offentlig unnskyldning til professorene Gordon Woods, James McPherson, Sean Wilentz, Victoria Bynum, James Oakes og alle andre forskere den søkte å få diskreditert for å ha kritisert 1619 Project. For å være rett på sak,

Mr. Silverstein og hans medsammensvorne i Times-redaksjonen burde avskjediges fra deres poster.

Videre burde Pulitzer-prisen tildelt Hannah-Jones [engelsk tekst] i vår, for kategorien kommentarer for hennes hennes førende essay, der de falske påstandene om «den sanne grunnleggingen» og Den amerikanske revolusjonen ble fremsatt, trekkes tilbake.

1619 Project handlet aldri om historisk avklaring. Som WSWS advarte for i september 2019, er «1619 Project én komponent i en bevisst innsats for å injisere hudfargebasert politikk inn i hjertet av 2020-valget og fyre opp under splittelse i arbeiderklassen». Som avslørt i et lekket møte med Times-ansatte, mente sjefredaktør Dean Baquet at det ville være nyttig for Det demokratiske partiet å skifte fokus etter den mislykkede antiRussland-kampanjen. Baquet sa:

de være del av hvordan vi dekker den amerikanske historien ... én grunn til at vi alle kvitterte av på 1619 Project, og gjorde det så ambisiøst og ekspansivt, var å lære våre lesere å tenke litt mer sånn. Rase kommer i løpet av det neste året til å bli – og for å være ærlig, det mener jeg, hva jeg håper dere kommer ut av denne diskusjonen med – rase kommer neste år til å bli en stor del av den amerikanske beretningen.

Bedrageriet begått av Times har allerede hatt alvorlige politiske konsekvenser. Som WSWS advarte, har 1619 Project vært en enorm gave til Donald Trump. Den 17. september, på grunnlovsdagen, holdt Trump en tale ved National Archives Museum der han obskønt poserte som en forsvarer av Uavhengighetserklæringen og Konstitusjonen mot den «radikale venstresiden», og han nevnte spesielt 1619 Project. På sin typisk truende måte advarte Trump for at han ville «gjenopprette patriotisk utdanning», og at «vår ungdom skal bli lært å elske Amerika».

Det var som respons på Trumps angrep at Hannah-Jones opptrådte på CNN. Hun bemerket at Trump prøver å «bringe 1619 Project inn i kulturkrigene». Hun fortsatte: «Han driver tydeligvis en nasjonalistisk kampanje som prøver å flamme opp rasebaserte splittelser, og han ser prosjektet som et redskap i det arsenalet.»

Sant nok. Men Hannah-Jones er en av de viktigste «oppildnerne» for rasebaserte splittelser; og det var New York Times som førte «1619 Project inn i kulturkrigen», og rått angrep alle kritikere av et historisk narrativ som gjør rasebasert hat til den drivende kraften i amerikansk historie.

Forfalskningen av historie tjener alltid de reaksjonære politiske kreftenes interesser. Ved å forkaste og nedverdige Den amerikanske revolusjonen og Borgerkrigen, har New York Times gitt Trump en mulighet til bedragersk å posere som en forsvarer av den store demokratiske arven etter Amerikas revolusjoner, til fordel for hans nyfascistiske politikk.

Forfatterne anbefaler også:

The New York Times’s 1619 Project: A racialist falsification of American and world history

[6. september 2019]

The cancellation of professor Adolph Reed, Jr.’s speech and the DSA’s promotion of race politics

[18. august 2020]

A reply to the American Historical Review’s defense of the 1619 Project

[31. januar 2020]

The 1619 Project and the falsification of history: An analysis of the New York Times’ reply to five historians

[28. desember 2019]

Verdenshistoriens to Amerikanske Revolusjoner

[6. juli 2020]