Fauci advarer mot flokkimmunitet: «Dødstallene ville bli enorme»

Av Bryan Dyne
17 August 2020

Anthony Fauci, direktør for NIAID [National Institute of Allergy and Infectious Disease], ble på fredag intervjuet av skuespiller Matthew McConaughey (Free State of Jones) om status for koronaviruspandemien i USA.

I løpet av intervjuet spurte McConaughey: «Dersom alle i verden pådrar seg sykdommen, hva skjer med den? Går den bort av seg selv?» Fauci advarte definitivt: «Dersom alle ble infiserte ... da ville mange mennesker dø.»

Dagen før advarte Robert Redfield, direktør for CDC [den føderale folkehelseetaten Centers for Disease Control and Prevention], på tilsvarende måte i et intervju med WebMD, at fordi «vi kommer til å ha Covid til høsten, og vi kommer til å ha influensa til høsten,» vil landet kunne bli rammet av «den verste høsten vi noen gang har hatt, sett fra et folkehelseperspektiv». Kombinasjonen ville så godt som sikkert «stresse visse sykehussystemer» utover hva de er i stand til å håndtere.

Dr. Anthony Fauci, direktør for Nasjonalinstituttet for allergi og infeksjonssykdommer, vitner under en høring for en underkomité i Representantenes hus om koronaviruskrisen på Capitol Hill i Washington, fredag 31. juli 2020. [Foto: Kevin Dietsch/Pool via AP]

På sin litt diskrete måte stavet Fauci ut den overhengende faren for enhver politikk for «flokkimmunitet» oppnådd ved å la landet, eller for den del verdens befolkning, bli smittet av viruset. De nåværende laveste estimatene for Covid-19s dødelighet utgitt av Verdens helseorganisasjon (WHO) er på 0,6 prosent, og minst halvparten av befolkningen må bli immun for å kunne stoppe spredningen av sykdommen på denne måten. Samlet sett kan dette oversettes til et minimum av 23 millioner døde av pandemien i verdensmålestokk, derav mer enn 993 000 bare i USA.

Som Fauci sa det: «Antallet dødsfall ville bli enormt, og fullstendig uakseptabelt.» Det nåværende antallet dødsfall i USA er mer enn 171 000, med 5,4 millioner tilfeller, som allerede er svimlende tall. For å oppnå minimumestimatet for flokkimmunitet ville det kreve en målestokk for dødsfall seks ganger større enn det som allerede er tilfelle.

Intervjuet mellom Fauci og McConaughey fant sted samme dag som CDC bekjentgjorde nye estimater for dødsfall i USA, med utsikter til 200 000 rapporterte dødsfall innen den første uka av september så fremt den daglige dødsraten i hver enkelt delstat holder seg jevn, eller skulle reduseres litt. Dersom dødsraten igjen skulle begynne å tilta, kan det bli så mange som 225 000 dødsfall innen Labor Day [o. anm.: første mandag i september, dvs. 7.9]. CDCs estimat inkorporerer estimatet fra Institute for Health Metrics and Evaluation, som i forrige uke anslo [engelsk tekst] 295 000 døde innen den 1. desember.

Minimumsantall for dødsfall i USA nødvendig for å oppnå terskelverdi for flokkimmunitet mot koronaviruset. Kreditt: wsws.org

Fauci brukte også noe tid på å diskutere forskjellen mellom asiatisk respons på pandemien og den i USA. Han forklarte: «Da de [asiatiske landene] stengte ned,» hadde deres antall daglig tilfeller av påviste koronavirustilfeller «gått ned til ei veldig, veldig lav grunnlinje». I USA derimot «steg tallene, og i stedet for at vi fikk det helt ned, flatet vi ut med et platå på 20 000 tilfeller per dag, som er fullstendig uakseptabelt». Og så, da vi begynte å «åpne opp Amerika igjen ... gjorde vi ikke det på en enhetlig måte». Fauci fortsatte: «Så det som skjedde, da vi begynte å gjenåpne, da gikk tallene opp til tretti, førti, femti, seksti, og vi toppet på sytti tusen [nye tilfeller] per dag. Nå er vi nede på femti, men vi burde ha kommet helt ned til praktisk talt ingen, og det gjorde vi ikke.»

Det Fauci imidlertid ikke avklarer, er at «vi», dvs. befolkningen i sin helhet, ikke fattet beslutningen om å gjenåpne fabrikker, kontorarbeidsplasser og næringslivet forøvrig, som dermed forårsaket millioner av infeksjoner og titusenvis av dødsfall. Det var finansoligarkiet som styrer dette landet, som for egen del har opplevd koronaviruset på en helt annen måte enn arbeiderklassen, som ignorerte ekspertenes eksplisitte advarsler om pandemien, og traff den beslutningen.

Fra begynnelsen av var hovedbekymringen til selskapseliten, og dens politiske klakører i både Det demokratiske og Det republikanske partiet, å beskytte deres rikdom, og det kapitalistiske profittsystemet den er basert på. Kostnaden i antall dødsfall var ingen bekymring da pandemien i mars begynte å spre seg på tvers av USA, men det var det stupbratte fallet i aksjemarkedet.

Som respons forlangte dette sosiale sjiktet en blankosjekk fra USAs regjering, for å støtte opp under finansmarkedene og fylle opp storselskapenes hvelv. Mens Trump og hans klikk sang refrenget om at det var «ingen penger» for å etablere et system for massetesting og kontaktsporing i USA for å kunne begrense, kontrollere og utrydde den dødelige smitten, arbeidet presidenten iherdig med Kongressen for å få vedtatt ei redningspakke på $ 6 000 000 000 000.

Selv økonomenes mest sjenerøse estimater, deriblant et fra Politico, viser at høyst åtte prosent av redningspakka var innrettet på tiltak for å få en slutt på selve viruset, medregnet det å produsere mer personlig verneutstyr (PPE) [Personal Protective Equipment], arbeid for behandlinger, utvidet kontaktsporing, implementering av massetesting og utviklingen av en vaksine. Omlag en tyvendedel gikk til stimulans-sjekkene til amerikanere uten arbeid, som de var ment å kunne overleve på i flere måneder. Alt ellers gikk inn på de superrikes allerede overfylte kontoer.

Samtidig måtte slike summer dekkes opp. Akkurat som billioner hadde blitt overlevert til Wall Street, må nå billioner hentes ut fra arbeiderklassens arbeid. Følgelig begynte Trump bedragersk å påstå: «Vårt folk ønsker å komme seg tilbake i arbeid.» Det faktum at disse hensynsløse handlingene har vist seg å spre pandemien og har kostet tusenvis av liv, er av liten interesse for Trump, eller de sosiale interessene han representerer.

I stedet blir arbeidere tvunget tilbake til forurensede lageranlegg og infiserte fabrikker under en de facto politikk for flokkimmunitet. For å få betalt for krisen har styringseliten sendt millioner tilbake i arbeid under livsfarlige betingelser, som nå gjør at pandemien kan spre seg gjennom lokalsamfunn, og drepe og kveste tusenvis. Dersom de får lov til å fortsette vil Trumps handlinger gjøre Faucis advarsler til et levende mareritt.

Denne morderiske politikken, man kunne hevde at den er genocidal, blir ført med stadig kraftigere intensitet nå som høsten ankommer, og ifølge Trump «Skoler må åpne !!!» Trump vet at den eneste måten å kunne fullføre den økonomiske gjenåpningen på er å få barna tilbake på skolen sånn at deres foreldre kan bli sendt tilbake på jobb. Unnskyldningen om at barn ser ut til å være mindre utsatte for de dødeligere konsekvensene av pandemien anvendes for å berettige en masse-gjenåpning av skoler. Dette har allerede forårsaket en voldsom spredning [engelsk tekst] av Covid-19, både blant barn og deres mer mottakelige eldre venner og slektninger.

I en rasjonell verden ville den amerikanske styringseliten ha tatt sin gjenåpningspolitikk opp til vurdering, og i stedet for å bruke barn til å spre sykdom ha lyttet til medisinske eksperter, slike som nylig skrev et brev med tittelen «Steng den ned, start på nytt, gjør det rett». Brevet, som var undertegnet av hundrevis av leger, sykepleiere og annet medisinsk personell, bemerker at dersom den amerikanske regjeringens respons «hadde vært like effektiv som den i Sør-Korea, Australia eller Singapore, da ville færre enn 2 000 amerikanere ha dødd». Brevet fortsetter med å hevde at «99 prosent av disse Covid-19-dødsfallene» kunne vært forhindret.

En tilsvarende appell ble gjort av Verdens helseorganisasjon (WHO) sist torsdag, der det ble oppfordret til en massiv tilstrømning av midler for å bekjempe pandemien. Generalsekretær dr. Tedros uttalte seg på organisasjonens vegne, og sa: «Før vi bruker ytterligere 10 billioner amerikanske dollar på konsekvensene av den neste bølga, anslår vi at verden vil trenge å bruke minst $ 100 milliarder på nye virkemidler, og spesielt på alle nye vaksiner som utvikles.»

Dette ville omfatte et massivt utvidet testregime i USA, i stedet for det nåværende som stadig innskrenkes, som trenden har vært siden slutten av juli, selv med pandemien som fortsetter å spre seg. Brett Giroir, viseminister for helse og sosialtjenester (HHS) og sjef for Trump-administrasjonens testingstrategi, kvapp tilbake til reportere som på torsdag stilte spørsmål ved nedgangen i testing, der han hevdet: «Vi foretar riktig mengde testing nå for å redusere spredningen, flate ut kurven, og redde liv.» Deretter avskjediget han kritikere som «folk som sjonglerer med tall».

At så mange er døde og så mye penger har blitt rettet til finanseliten, er imidlertid ikke et spørsmål om korrekt politikk, men et forlangende av selve kapitalismens logikk. Det er til syvende og sist billigere å la arbeidere dø for så å erstatte dem, enn det er å iverksette nødvendige tiltak for å få stanset pandemien fullt og helt – testing, kontaktsporing, karantene, produksjon av PPE, osv. Slike ting koster penger, mens det å skaffe ekstra arbeidere egentlig er gratis, spesielt gitt titalls millioner som nå er arbeidsløse.

Men for virkelig å få gjennomført disse livreddende tiltakene kreves det en ny politisk orientering, en orientering som ikke er innrettet på den forvorpne og morderiske politikken til kapitalistklassen og dens politiske partier, men på arbeiderklassen. Bare gjennom en overføring av politisk makt til arbeiderne selv, forbundet med kampen for sosialistiske politiske retningslinjer, i en kamp mot selve kapitalismen, kan koronaviruspandemien begrenses og kontrolleres, og i siste instans stanses.

Bli med i kampen mot den dødelige gjenåpningen av skoler på tvers av USA!

1. Les og del uttalelsen fra Læreres Grunnplan-Sikkerhetskomité

2. Registrer deg for vårt innringingsmøte på lørdag den 22. august

3. Meld deg med og bidra til å bygge Facebook-gruppa

4. Tegn deg for å motta WSWS Educators Newsletter

Tegn deg for å motta WSWS Teacher Newsletter

WSWS oppfordrer lærere og støttespillere til å tegne seg for å motta Teachers Newsletter med hyppige oppdateringer og for å melde kommentarer eller spørsmål. Klikk her.