Koronaviruspandemien og kapitalismen

Russlands vaksine intensiverer den globale kampen om profitter og geopolitisk fordel

Av Barry Grey
14 August 2020

Vladimir Putins kunngjøring på tirsdag at Russland offisielt har godkjent en Covid-19-vaksine har intensivert den globale konflikten mellom nasjonalmakter og farmasøytiske giganter om å bli den første til å masseprodusere og markedsføre en vaksine mot det dødelige viruset.

Det har også understreket den perverse og destruktive underordningen av medisinsk vitenskap og teknologi til de finansielle og geopolitiske interessene til rivaliserende klikker fra nasjonalt baserte kapitalister. Konflikten, særlig mellom styringselitene i USA på den ene siden og deres kolleger i Russland og Kina på den andre, om å få kontrollert produksjonen og distribueringen av en vaksine, er et enormt hinder for en rasjonell og effektiv utvikling av en livreddende medisin midt under en internasjonal folkehelsekatastrofe.

Putin erklærte sin regjerings registrering av en vaksine utviklet av det Moskva-baserte Gamaleya Instituttet for epidemiologi og mikrobiologi som en «verdens første». Han ga vaksinen navnet «Sputnik V», etter den sovjetiske satellitten fra 1957 som lamslo Vesten, og med det utløste Den kalde krigens «romkappløp» mellom Sovjetunionen og USA.

Vladimir Putin, i midten [Foto: en.kremlin.ru]

Han sa vaksinen hadde bestått «alle nødvendige tester», men hans regjering har ikke besørget noen data om sikkerheten og effekten av stoffet til Verdens helseorganisasjon (WHO) eller andre internasjonale vitenskapelige eller medisinske organisasjoner. Forøvrig har hans regjering, i et uvørent og farlig brudd på internasjonale protokoller om vaksineforskning, godkjent stoffet før kliniske fase tre studier – med tusenvis av frivillige – engang har startet. Denne fasen med forsøk på mennesker anses som avgjørende for bekreftelsen av at en vaksine er trygg og effektiv.

Til dags dato har det bare vært to måneder med menneskelige prøver av den russiske vaksinen, med bare 76 individer. Likevel sa Kirill Dmitrijev, administrerende direktør for Russlands fond for direkte investeringer, som finansierer vaksineprosjektet, til journalister: «Folk utenfor de kliniske prøvene vil ha tilgang til vaksinen i august, og noen allerede i massiv skala i Oktober.» Han la til at Russland hadde mottatt søknader om over én milliard doser fra 20 forskjellige land. Russlands helseminister Mikhail Murasjko sa at landet snart ville starte en massekampanje for å få fordelt vaksinen.

Dette hastverket med å få produsert en vaksine ved å ignorere sikkerhetsprotokoller har fremkalt skarp kritikk ikke bare fra USA og andre vestlige makter, men også fra vitenskapelige og kommersielle instanser innen Russland. Den Moskva-baserte Foreningen for organisasjoner for kliniske prøver publiserte på mandag et åpent brev der helsedepartementet ble bedt om å utsette registreringen av vaksinen inntil alle kliniske studier er fullførte.

«Hurtigspor-godkjenning vil ikke gjøre Russland til ledende i [vaksine-] kappløpet,» heter det i brevet. «Det vil bare utsette brukere av vaksinen for unødvendig fare.»

I USA sa Daniel Salmon, direktør for Instituttet for vakinesikkerhet ved Johns Hopkins University: «Jeg synes det er veldig skremmende. Det er veldig risikabelt.» Dr. Anthony Fauci, den øverste offisielle representanten på infeksjonssykdommer i USA, gjorde det på tirsdag klart at han vurderte den russiske vaksinen som utrygg.

Det er geopolitiske, kommersielle og innenrikspolitiske motiveringer bak Putins hastverk med å få produsert en vaksine. Det er helt klart et forsøk på å stjele et forsprang på internasjonale konkurrenter i vaksine-lotteriet, først og fremst på USA. Washington har ført en fabrikasjonskampanje for for å diskreditere Russlands vaksineprogram i påvente av en kunngjøring som den som ble levert tirsdag.

New York Times publiserte i forrige måned en serie sensasjonelle artikler, basert på en fellesuttalelse fra amerikanske, britiske og kanadiske etterretningsbyråer, hvor de fremmet fullstendig ubelagte beskyldninger om at Moskva hacket amerikansk vaksineforskning. Selv om denne anklagen i vesentlig grad er henlagt har løgnkampanjen om russisk innblanding i det amerikanske valget vært videreført med uforminsket styrke. I forrige uke erklærte direktøren for nasjonal etterretning, uten å fremlegge noe bevis, at Russland aktivt jobber for Trumps gjenvalg, mens Iran og Kina «foretrekker» en Biden-seier i novembers presidentkonkurranse.

Disse propagandabestrebelseene, frontet av Den demokratiske partiets innordnede Times, er forberedelser til å forby import av all vaksine utviklet av Russland eller Kina, som av mange anses å være foran USA i produksjonen av en vaksine, og for blokkering av en slik vaksine distribuert til allierte og amerikanske klientstater. I forrige måned vitnet Fauci for Kongressen og sa at USA sannsynligvis vil forhindre distribusjonen innen egne grenser av enhver vaksine utviklet av Russland eller Kina.

Det landet som vil dominere distribueringen av vaksinen vil ha enorm fordel over både egne allierte og fiender, som vil være avhengige av det vaksine-eiende landets godvilje for å oppnå forsyninger av medikamentet.

For det andre, det er det utallige milliarder i profitter involvert i det å vinne vaksinekappløpet.

For det tredje, alle kapitalistregjeringer er i krise og står overfor tiltakende innenlandsk opposisjon som resultat av den forødende konsekvensen av deres uforlignelige redninger av de rike og deres «flokkimmunitet»-politikk, oppsummert i påskyndingen av kampanjene for gjenopptakelse av arbeid og tilbake-til-skolen, som nå blir universelt implementert. Putin og Trump har til felles deres bestrebelser for å avlede oppmerksomheten fra den kriminelle inkompetansen og forakten for menneskeliv som er uttrykt i deres respons på pandemien, med oppblåsing av påstander om fremskritt i utviklingen av en vaksine.

Putins premature kunngjøring av en vaksine finner sted under infeksjonsbetingelser i Russland som raskt går mot én million tilfeller og mer enn 15 000 bekreftede dødsfall av koronavirus. Hans godkjenningstall i meningsmålingene er i ferd med å stupe, og russiske sosialmedier er fulle av fordømmelser av regjeringen, særlig fra helsetjenestepersonell som påklager forholdene på sykehus og klinikker. I mellomtiden har regjeringen publisert et budsjett som fordrer vidtrekkende nedskjæringer for helsevesenet.

Ikke desto mindre, for alt av Putin-regimets korrupsjon og kriminalitet, er det den amerikanske regjeringen og styringseliten som er i fronten for sabotering av enhver global koordinering av slaget mot pandemien. Det er tross alt Trump som har trukket seg ut av WHO, kalt organisasjonen en marionett styrt av Kina, og har forsøkt å piske opp en krigsfeber mot Kina, der han beskylder «Kina-viruset» for mer enn fem millioner infeksjoner og over 160 000 dødsfall i USA. I dette får han selskap av Det demokratiske partiet, med presidentkandidaten Joe Biden som jevnlig angriper Trump fra høyre, for å være «myk» på Beijing.

Trump har gjennom sin «Operasjon Warp Speed» brukt pandemien til å drysse milliarder av dollar av skattebetalernes midler på sine næringslivskompiser i den farmasøytiske industrien. Senest på mandag kunngjorde han en avtale på $ 1,5 milliarder med Moderna for å besørge 100 millioner doser av en eventuell vaksine. Dette er på toppen av de $ 950 millioner som tidligere ble overlevert selskapet for å understøtte utviklingen og testingen av medikamentet. Alt i alt har den amerikanske regjeringen hittil delt ut over $ 9 milliarder til fem forskjellige selskaper som jobber med vaksiner.

Forøvrig kan godkjenningsinstansen Food and Drug Administration (FDA), som sciencemag.org bemerket på tirsdag, godkjenne anvendelsen av medisiner før fullføringen av forsøk for effektiviteten gjennom det som kalles en «autorisering for nødanvendelse». Publikasjonen påpekte at «det har vært økende bekymring for at president Donald Trump ville presse på for dette, angående en Covid-19-vaksine, for å hjelpe hans gjenvalgsperspektiver i november.»

Hovedhindringene for utviklingen og massedistribueringen av en effektiv og sikker koronavirusvaksine til verdens mennesker er det styrende kapitalistoligarkiets klasseinteresser. Begrensning, kontroll og utryddelse av viruset og reddingen av liv blir skjøvet til baksetet, der pandemien brukes for å plyndre samfunnets økonomiske ressurser og omstrukturere klasseforholdene for ytterligere å utarme arbeiderklassen.

Som World Socialist Web Site tidligere uttalte:

I et rasjonelt og humant samfunn ville anliggendet om hemmelighold for utviklingen av en livreddende vaksine, desto mer midt under en dødelig pandemi, aldri forekomme. Alle spørsmål om personlig vinning eller nasjonal fordel ville vært fullstendig underordnet bestrebelsen for en globalt koordinert innsats, ved å benytte de revolusjonære erobringene innen vitenskap og teknologi og kunnskapen til eksperter i alle land, for å få begrenset og til slutt utryddet viruset, og få besørget den nødvendige medisinske omsorg og sosiale støtte for alle som rammes, både fysisk og økonomisk.

Dette er imidlertid umulig innen rammeverket av kapitalisme, som underordner alle sosiale behov til en parasittisk elites berikelse og dens rovgriske forfølgelse av sine geopolitiske interesser. Det kapitalistiske rammeverket for privateierskap av produksjonsmidlene og for produksjon for profitt, sammen med oppdelingen av verden i konkurrerende nasjon-stater, står som en absolutt barriere for å kunne forsvare grunnleggende rettigheter, inkludert retten til liv.

Kampen mot pandemien er uatskillelig fra den internasjonale arbeiderklassens kamp for ekspropriering og omvelting av kapitalistoligarkiet.

Forfatteren anbefaler også:

USA pusher fabrikerte påstander om russisk hacking av virusforskning

[20. juli 2020]

Moderna’s coronavirus vaccine racket

[30. juli 2020]