Rekordhøye 47,2 prosent av amerikanere i arbeidsfør alder uten sysselsetting

Av Shannon Jones
2 July 2020

Ifølge nylig utgitte tall fra det amerikanske føderale byrået for arbeidsstatistikk (BLS) – US Bureau of Labor Statistics – var 47,2 prosent av amerikanerne i arbeidsfør alder i mai uten arbeid, det høyeste nivået registrert siden slutten av andre verdenskrig.

Tallene er basert på BLS’ relasjon sysselsetting/befolkning, som tar den totale arbeidsstokken og deler den på antallet som faktisk er sysselsatt. Det er et mer nøyaktig mål på arbeidsløshet enn den månedlige arbeidsledighetsrapporten, som bare teller de som aktivt søker arbeid.

Ved slutten av mai var relasjonen sysselsetting/befolkning 52,8 prosent; ved inngangen av året var den 61,2 prosent. Relasjonen sysselsetting/befolkning nådde i 2000 det høyeste nivået registrert i etterkrigstiden, med nesten 65 prosent.

Næringslivskanalen CNBC refererte Torsten Slok, sjeføkonom ved Deutsche Bank, som sa det ville ta opprettelsen av ytterligere 30 millioner nye arbeidsplasser å få brakt relasjonen sysselsetting/befolkning tilbake til januarnivåene.

Rapporten kommer i forkant av utgivelsen av den offisielle arbeidsledighetsstatistikken for juni, som kommer senere denne uka. De tallene forventes å reflektere en marginal nedgang i den offisielle ledigheten, fra 13,3 prosent for mai til 12,4 prosent for juni. Det er ikke kjent om tallene for juni vil korrigere de tidligere undertellingene for tallene for mai og april, da millioner av arbeidere ble feilaktig klassifiserte. Dette resulterte i at de offisielle prosenttallene for arbeidsløse var anslagsvis 3 prosent lavere for mai, og forventet å være 5 prosent lavere for juni.

Ei gravid kvinne venter i kø sammen med hundrevis andre trengende, ved en matvarefordelingsstasjon, et food pantry, sponset av Healthy Waltham, for de i nød på grunn av Covid-19 virusutbruddet, ved St. Mary’s Church i Waltham, Massachusettes [Foto: AP Photo/Charles Krupa]

Den offisielle arbeidsledighetsraten er fortsatt på Great Depression-nivåer i ei rekke delstater. Nevada, hardt rammet av nedleggelsen av spill-industrien, hadde i mai en ledighet på 25,3 prosent, til sammenligning med 4,0 prosent ett år tidligere. Hawaii sto i mai på 22,6 prosent, til sammenligning med bare 2,7 prosent ett år tidligere, mens Michigan så 21,2 prosent, til sammenligning med 4,2 prosent i mai 2019. I California og Massachusetts var den offisielle arbeidsledigheten i mai på 16,3 prosent.

Arbeidsløsheten var høyeste i bransjekategorien fritidstilbud og betjening [‘leisure and hospitality’; som bl.a. omfatter restauranter og innkvartering] med 35,9 prosent, for detaljhandelen på 15,1 prosent, for byggebransjen på 12,7 prosent, og for produksjonsindustrier på 11,6 prosent. Blant unge i alderen 16-til-19 var 29,9 prosent arbeidsledige, og 23,2 prosent av arbeidere i alderen 20-til-24 var uten arbeid.

Til tross for den hensynsløst tidlige gjenåpningen av delstatenes økonomier i løpet av juni, var det rundt regnet 1,5 millioner nye ukentlige innmeldte søknader om ledighetsbidrag. Mange arbeidere har ingen jobb å gå tilbake til. Dette er spesielt tilfelle for de som var ansatt i småbedrifter, eksempelvis restauranter, som ikke kunne overleve nedstengingen. Det forventes også et ytterligere oppsving av større konkurser.

Den fulle innvirkningen av denne økonomiske kollapsen vil ramme mot slutten av juli når det midlertidige føderale uketilskuddet på $ 600 som supplement til delstatenes stønader, vedtatt i forbindelse med CARES-loven, utløper. Opphøret, planlagt for uka som avsluttes den 25. juli, vil redusere inntektene for 20 millioner arbeidere med omtrent to tredjedeler, som vil føre til et oppsving av sult og utkastelser.

For mai falt personinntektene med 4,2 prosent, til tross for de supplerende føderale utbetalingene. Opphøret vil være særlig ødeleggende for de lavtlønnede, siden de regulære delstatlige ytelsene for de permitterte bare dekker halvparten av ukelønna.

CARES-lovens moratorium på utkastelser fra føderalt subsidierte boliger er også satt til å utløpe ved slutten av juli, som vil bety at millioner av familier snart kan konfrontere utsikter til å bli satt på gata. Ifølge de siste opptegnelsene innhentet av US Census Bureau Household Pulse Survey hadde 30 prosent av leietakere liten eller ingen tillit til at de vil kunne oppfylle deres boligbetalinger for den neste måneden.

Et lappeteppe av midlertidige forbud mot utkastelser, vedtatt av delstater og lokalmyndigheter, enten utløper eller de blir rettslig utfordret av utleierforeningene. I Florida var et delstatsdekkende utkastelsesforbud satt til å utløpe den 1. juli, som utelukket en andre og siste forlengelse av delstatens guvernør. Et delstatsdekkende utkastelsesforbud i Virginia utløp den 29. juni. I San Francisco blir et bydekkende forbud nå rettslig utfordret. Tidligere denne måneden utløp et forbud mot utkastelser i New York City, som førte til advarsler om at fra 50 til 60 tusen utkastelsessaker snart kan bli anlagt for boligdomstolene.

Andy Winkler, fra den partipolitisk uavhengige interesseorganisasjonen Bipartisan Policy Center, meldte en advarsel, publisert av Politico, om en «tsunami» av utkastelser etter utløpet for det supplerende føderale ledighetstilskuddet på $ 600.

Det er tydelig at storselskapene bruker krisen forårsaket av pandemien til å få gjennomført en større omstilling, medregnet den permanente elimineringen av et stort antall arbeidsplasser. Ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF) vil verdensøkonomien i 2020 trekke seg sammen med fem prosent, og USAs brutto nasjonalproduket (BNP) er forventet ned med åtte prosent. BNP for Mexico og Europa forventes å avta 10 prosent, mens Kina ikke vil registrere noen vekst. Det andre kvartalet i USA er forventet å vise den største kvartalsvise sammentrekningen siden slutten av andre verdenskrig.

Som en indikasjon på hva som vil komme kunngjorde Airbus 15 000 verdensdekkende stillingskutt innen 2021, som er en reduksjon på 11 prosent, der selskapet nå omstrukturerer sine operasjoner over hele verden. Bare i Tyskland og Frankrike vil det bety ti tusen tapte arbeidsplasser.

Graf som viser det kraftige fallet i relasjonen sysselsetting/befolkning, med sesong-justerte tall. Plansjen kan ses interaktivt, med den underliggende detaljerte datatabellen. De skyggelagt feltene indikerer resesjoner.

I senere år har styringsklassens talspersoner bittert beklaget at rekordlave tall for arbeidsledighet hadde skapt «stramme arbeidsmarkeder» med påfølgende krav om hevende lønninger. Ødeleggelsen av flere titalls millioner jobber vil nå bli brukt av selskaper som en rambukk for å avkreve arbeidere ei ny bølge av lønns- og rettighetsnedskjæringer. Dette har man allerede sett hos flyselskapene og blant ansatte i offentlig sektor.

Midt under denne ruineringen avsluttet det amerikanske aksjemarkedet juni måneden med en av historiens beste kvartalsoppganger. Børsindeksen Dow Jones Industrial Average steg på tirsdag 216 punktpoeng. Indeksen Dow Jones steg for det andre kvartalet med 16 prosent, og utlignet størstedelen av tapene fra første kvartal 2020. Apple, Home Depot, Dow og Microsoft var blant de som gjorde de sterkest vinningene. Indeksen S&P 500 viste for kvartalet en stigning på 19,1 prosent, mens Nasdaq for året hittil er opp 11 prosent.

Markedsstigningen kommer samtidig som antallet Covid-19-tilfeller går i været i USA, med rekordtall for nye infeksjoner etter hevingen av alle bestrebelser fra føderale og delstatlige myndigheters side på å få kontrollert viruset. Aksjeoppgangen har ikke vært underbygget av noen bedring av realøkonomien, men av den ubegrensede tilførsel av cash fra [den amerikanske sentralbanken] US Federal Reserve. Som en heroinist er avhengig av sitt dop er markedene avhengige av stadig større injeksjoner av likviditet for å få opprettholdt sine oppblåste nivåer. I mellomtiden blir angrepene på arbeidernes jobber og levestandarder stadig mer brutalt voldsomme, der selskapsoligarkiet forsøker å få klort pengene tilbake fra arbeidernes hud.

Arbeidere må ikke akseptere at de skal bære den økonomiske belastningen for kapitalistmyndighetenes kriminelle og udugelige respons på koronaviruspandemien. De enorme ressursene som sprøytes inn i finansmarkedene må omdirigeres til å imøtekomme presserende menneskelige behov. Arbeidere gjort arbeidsløse av spredning av viruset, og de presserende nødvendige helsetiltakene, må få deres inntekter og levebrød beskyttet. Dette fordrer den uavhengige politisk mobiliseringen av arbeiderklassen på grunnlag av et sosialistisk og internasjonalistisk program.

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Dow Jones til 25 000 der antallet pandemidødsofre når 100 000 (28. mai 2020)

Den globale pandemien og den globale krigen mot immigranter og flyktninger (27. mai 2020)

Amerikansk pandemi-tilsløring ansvarlig for tituseners død (23. mai 2020)