Russlands høyreorienterte opposisjon prøver å utnytte Covid-19-krisen

Av Andrea Peters
30 May 2020

Covid-19-pandemien har utløst en politisk krise i Russland, der Kreml kjemper for å få utbruddet under kontroll og med å takle de økonomiske konsekvensene. Med situasjonen som er forverret av det samtidige sterke fallet av de globale oljeprisene bekjentgjorde departementet for økonomisk utvikling på torsdag at det i år forventes en nedgang for bruttonasjonalproduktet på hele 7,5 prosent.

President Vladimir Putins oppslutning på meningsmålingene har falt til historisk lave nivåer, med sosial harme som vokser over betingelsene som landets helsetjenestearbeidere står overfor, de offisielle anstrengelser for å dekke over omfanget av dødsofre og over regjeringens unnlatelse av å gjøre noen meningsfulle tiltak for å skjerme befolkning fra virkningen av masseoppsigelser og fallende realinntekter. Kreml følger samme tilnærmingen som er tatt i alle større land, og «gjenåpnet» økonomien for mer enn ei uke siden i en hensynsløs bestrebelse på å tvinge folk tilbake til jobb, selv om landets koronavirustilfeller nærmer seg 380 000, det tredje-største antallet diagnostiserte tilfeller på planeten.

Kreml kunngjorde tidligere denne uka at regjeringen nå vil avholde de utsatte seiersdagfeiringene den 24. juni, som skulle ha funnet sted i Moskva den 9. mai. Paraden, som i det minste vil bringe tusenvis av soldater til hovedstaden – sentrum av Russlands Covid-19-utbrudd – truer ei ny bølge av pandemien. Det er regjeringen villig til å risikere, så vel som muligheten for en ytterligere utsettelse, fordi den trenger denne forevisningen av statsautoritet, nasjonalistisk heiastemning og følelsen av delt oppofring som minnet om seieren over Nazi-Tyskland i den andre verdenskrig genererer, som en kontring av de politiske spenningene som utvikler seg på grunn av pandemien.

Alexei Navalny

Samtidig som Russlands regjering prøver å få styrket sin stilling jobber Alexei Navalnij, den ledende talspersonen for den liberale opposisjonen og en selv-utformet «antikorrupsjon»-politiker, for å trekke veksler på massemisnøye og få styrt den over i en høyreorienteret retning. Gjennom sine sosialmediekontoer og programmet Navalnij Live – et YouTube-forum der han diskuterer politiske spørsmål – jobber han for å presentere seg som en plattform der helsetjenestepersonell kan lufte deres klager, og der spesialister kan utfordre de offisielle dataene om pandemien.

I følge en spørreundersøkelse utført i april av Levada Center vokser Navalnijs popularitet, selv om den fortsatt er lav. I Moskva har han mer oppslutning enn statsminister Mikhail Misjustin og Vladimir Zhirinovskij, ytrehøyre-lederen av Det liberale demokratiske partiet. I landet som helhet har han en høyere rating enn Moskvas byrådsleder Sergei Sobyanin, som har blitt promotert i media som byens mester for kampen mot Covid-19.

Det materialet Navalnij gjenkringkaster på Twitter, Facebook og Telegram fra helsetjenestearbeidere treffer noen ganger ei nerve. En sykepleier i Saransk beskriver et byråkratisk mareritt av forsømmelser, inkompetanse og likegyldighet; hun og hennes familie ble alle rammet av Covid-19 og fikk ingen hjelp fra myndighetene. Hun ble tvunget til å jobbe til tross for at hun var alvorlig syk, og ble deretter truet med bøter for angivelige brudd på hennes karantene da hun endelig ble sendt vekk for å isolere seg. Sykepleierens mor bukket under for sykdommen, et dødsfall som ikke ble registrert i Covid-19s dødelighetsdata fordi hun også led av diabetes, som vil bli registrert som den offisielle dødsårsaken.

Medisinere i Simferopol, utslitte og sinte, leste opp en uttalelse som fordømte regjeringens unnlatelse av å betale dem lovede bonuser. Leger som søker å få avslørt betingelsene de arbeider under bekjentgjør at de blir kneblet, og enten blir oppsagt eller truet med det. Legers publiseringer av navnelister over deres døde kolleger viser en ekstremt høy dødelighet for helsetjenestearbeidere. Det er viet spesiell plass til videoer av Leonid Volkov, en Yale-utdannet, høyreorientert alliert av Navalnij, som reiser spørsmål om regjeringens tvilsomme virustellinger. Doktor-alliansen – en angivelig «uavhengig» fagforening stiftet i 2018 for å utnytte protestene over den katastrofale tilstanden i Russlands helsevesen – fremmes som en kraft for endring.

Som det er typisk for Navalnij er alt dette ispedd korrupsjonsavsløringer av forskjellige slag. Barna til toppbyråkrater mottar forskjellige regjeringspriser; tidligere statsminister Dmitri Medvedjev har en flott yacht; Dumaens nasjonalforsamlingspresident skjuler sin formue.

Som Navalnij bemerket i et 20. mai-intervju med Radio Free Europe/Radio Liberty, nyhetsstedet finansiert av amerikanske regjeringsmidler: «Akkurat nå er graden av protestaktivitet blant innbyggerne sannsynligvis av det høyeste i nyere tid.» Bare få dager tidligere insisterte han på at opposisjonen er skikket til å styre, fordi «den trenger folkets støtte, og veksten av denne støtten.» Navalnij etterlyser en boikott eller «nei»-stemme om de foreslåtte konstitusjonsendringene, som Putin anser som nøkkel til ytterligere å få befestet makten på føderalt nivå. Disse endringene er forventet å bli satt ut til en folkeavstemming, en eller annen gang i løpet av de kommende månedene.

Til tross for Navalnijs bestrebelser for å presentere seg som en folkets talsmann er hans dvaske populisme et svakt dekke for et høyreorientert program. Hans «Fem trinn for å støtte Russlands innbyggere og landets økonomi» – som er ment å være et svar på regjeringens elendige tiltak – består av noen få knipne utbetalinger til enkeltpersoner og deres barn, en kortvarig suspendering av grunntjenestebetalinger [‘utilities’; dvs. avgifter på vann, renovasjon, m.m.], og betydelige skattelettelser og redningsaksjoner for små og mellomstore bedrifter. Det er ingen indikasjoner på at forretningsinteressene Navalnij kritiserer for deres korrupsjon vil bli bedt om å gi fra seg det aller minste av deres formuer. Bemerkelsesverdig fraværende fra Navalnijs medietilstedeværelse er enhver nevnelse om masseutbruddene av Covid-19 blant oljefeltarbeidere og gullgruvearbeidere, som er ansatte av to av Russlands største selskaper: Gazprom og Polyus.

Det som ligger bak den populistiske finta Navalnij forsøker seg på midt under koronaviruspandemien er det helt standardvare, høyreorienterte programmet med frie markeder, økonomisk innstramming, kutt av skatter og byråkratiske reguleringer for storselskaper, privatiseringen av halv-statseide foretak, og utdypingen av Russlands tilknytninger til global finanskapital. Navalnij og hans medspillere har omfattende bånd til den amerikanske staten, mediene og det utenrikspolitiske etablissementet, der en granskning av hans politiske allierte og rådgivere viser ei roterende dør av enkeltpersoner som forflytter seg fra «opposisjons»-politikk i Russland til tankesmier og medier i USA. Navalnij har en lang historikk for nært engasjement i ytrehøyrepolitikk, som inkluderer opptog sammen med Russlands fascister og spyttingen av giftigheter om immigranter.

Som det fremgår av hans regelmessige promotering i amerikansk presse som en «demokrat» som kjemper mot Putins despotisme, har Navalnij en betydelig grad av støtte blant krefter i USA som er i sentrum for antiRussland-kampanjen som truer med å fremprovosere en verdenskrig. Der Kreml nå blir ytterligere destabilisert av koronaviruspandemien og den utbredende globale økonomiske krisen, kan det skje at Navalnij i økende grad skyves frem av de som anser Putin-regjeringens kontroll over Russlands rikdommer som en utålelig begrensning for deres egne begjær etter å utnytte den eurasiske landmassen og dens befolkning.

___________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Covid-19-pandemien: En trigger-begivenhet i verdenshistorien (5. mai 2020)

The American oligarchy decides for death (5. mai 2020)

Trumps og Pompeos «store løgn» (5. mai 2020)