Nesten 1 200 arbeidere pådrar seg Covid-19 ved fjerntliggende gullgruve i Sibir

Av Andrea Peters
27 May 2020

Nesten 1 200 arbeidere ved ei gullgruve dypt ute i Sibirs villmark har blitt rammet av Covid-19. Viruset ble først oppdaget ved gruve- og prosesseringsanlegget Olimpiada den 8. mai, og har siden spredt seg ukontrollert. Rundt 20 prosent av anleggets arbeidsstokk er nå infisert. Antallet koronavirustilfeller og omkomne fortsetter å stige i Russland som helhet, og landet har nå mer enn 350 000 kjente infeksjoner og offisielt 3 633 dødsfall.

Jegor Kortsjagin, sjeflege ved det regionale sykehuset i Krasnoyarsk – som 560 kilometer mot sør er den nærmeste større byen til gruveoperasjonen – tilskrev utbruddet de tette arbeidsbetingelsene. Da de første tilfellene dukket opp ble de syke gruvearbeiderne pleiet av gruveområdets sykepleiere. Kort deretter ankom ytterligere medisinsk personell, og mange av dem ble også syke, mens arbeidet ved gruva ble oppretthold.

Kortsjagin sa at anslagsvis 700 av de infiserte er asymptomatiske, mens andre er alt fra moderat til alvorlig syke. Gitt det totale antallet infeksjoner ved gruva vil dette innebære at hundrevis av arbeiderne har behov for medisinsk behandling.

Gruva ble raskt et av de viktigste hotspotene for spredning av koronavirus i Russland. Den 14. mai rapporterte den amerikansk-finansierte Radio Free Europe/Liberty at Nasjonalgarden hadde blitt utplassert til anlegget. En gruvearbeider sa til radiokringkasteren: «Dersom infeksjonen allerede har spredd seg da vil vi alle bli smittet. Det forstår alle, og folk begynner allerede å tape fatningen. De brakte inn Nasjonalgarden for at vi ikke skulle starte opptøyer, de omringet oss som i fengsler, med patruljer overalt.» Fra det tidspunkt ble gruvearbeiderne, inkludert de som fikk medisinsk behandling, angivelig forbudt å forlate stedet under trussel om betydelige bøter og til-og-med fengsling.

Ved hjelp av militæret ble det til slutt satt opp et feltsykehus ved Olimpiada-anlegget, som eies av Russlands største gullprodusent Polyus. Pårørende til gruvearbeiderne har imidlertid i ei ukes tid anmodet selskapet om å hente ut deres syke familiemedlemmer, ettersom de ikke kan komme seg til noe større sykehus på egenhånd fordi avstanden til gruva krever evakuering med helikopter eller annen tungtransport.

Den 22. mai meldte nyhetskanalen Babr24 en beretning fortalt av kona til en gruvearbeider:

«Den 15. mai begynte mannen min å få problemer med å få puste. På klinikken på stedet klarte de ikke å gjøre noe for å hjelpe. Først etter mange oppfordringer fra pårørende over telefon tok de røntgenbilder, som viste bilateral lungebetennelse. Gjennom en bekjent klarte de å få ham overført til Nordlige-Jeniseysk Hospital – Polyus besørget ikke transporten. En ambulanse hentet pasienten.»

«På sykehuset måtte de sette ham i en indusert koma. Han trengte å bli overført til Krasnoyarsk, men det regionale sykehuset sa at Polyus var forpliktet til å få brakt pasienten ut. Først etter å ha henvendt seg til fjernsynskanalen ‘Jeniseij’ sendte de [Polyus] et ambulansehelikopter.»

Den eneste uttalelsen meldt fra Polyus, som skryter av verdens tredje største gullreserver, om koronavirussituasjonen ved gruva var den 10. mai. Da insisterte selskapet på at gruvearbeidere fikk «den beste medisinsk behandlingen» og forsikret investorene om «uavbrutt drift». Selskapet beskriver seg selv på sin hjemmeside som «en topp-10-gullprodusent, med en av de laveste kostnadsprofilene». Gruva er majoritetseid av Said Kerimov, den 24-år-gamle sønnen til den russiske milliardæroligarken Sulyeman Kerimov. Ved siden av ei rekke andre russiske interessenter sitter kanadiske og britiske forretningsfolk i styret, som har tette tilknytninger til den amerikanske finanseliten.

Andre steder i Russland fortsetter også Covid-19 å spre seg, til tross for president Vladimir Putins insistering sist helg på at situasjonen i landet er under kontroll. I Moskva, som er sentrum av utbruddet, klarer ikke et overbelastet ambulansesystem å svare på innbyggernes oppringninger. Det ble nettopp rapportert at det nå er 980 Covid-19-tilfeller blant arbeidere i føderale fengsler og 238 tilfeller blant innsatte.

Helsetjenestepersonell over hele landet fortsetter å protestere mot mangelen på personlig verneutstyr (PPE), på regjeringens manglende betaling av lovede bonuser og den falske offisielle rapporteringen om dødeligheten blant leger.

Dagestan, en region av Russlands nordlige Kaukasus, er spesielt hardt rammet av koronavirus. I flere uker har det vært konkurrerende påstander om antallet Covid-19-infeksjoner og dødsfall i området, med pressekanaler og lokalinnbyggere som insisterer på at antallet er betydelig høyere enn det som er rapportert av regjeringsrepresentanter i Moskva.

Per den 25. mai var det offisielt 4 205 tilfeller i Dagestan. Tidligere i måneden sa imidlertid den regionale helseministeren at når Covid-19 og påførte lungebetennelsetilfeller i lokalsamfunnet telles sammen, hadde det allerede vært 13 697 tilfeller og 657 dødsfall. Muftien i Dagestan, den øverste religiøse lederen i den majoritetsmuslimske regionen, uttalte nylig at 50 leger var døde av koronavirus og at det var mange ikke-registrerte omkomne, fordi mennesker dør i sine hjem uten noen gang å få behandling.

Selv ifølge offisielle estimater står Dagestan for det meste av Covid-19-dødeligheten i det nordlige Kaukasus. I hovedstaden Makhatsjkala blir pustemasker og hansker distribuert ved inngangen til markeder og det blir satt opp desinfiseringsstasjoner rundt i byen. Det tilgrensende oblast Kalmyk har stengt den fjellrike republikkens grense. Ramzan Kadyrov, lederen av Tsjetsjenia, beliggede vest for Dagestan, har angivelig blitt innlagt på sykehus med virusinfeksjon.

Som et tegn på økende angst i landets hovedstad over Covid-19-situasjonen i Dagestan ble den 23. mai militæret sendt til regionen som ledd i arbeidet med å bygge to «observasjons»-feltsykehus – steder der personer mistenkt for å være bærere av, eller å ha blitt utsatt for Covid-19 kan holdes isolert. Hvert av sykehusene har 35 telt som kan romme 20 personer. Oppføringen av disse fasilitetene etterfølger oppføringen av et anlegg beregnet for behandling av koronavirusofre, bemannet med leger fra rundt Moskva.

Milliardæroligarken Sulyeman Kerimov – far til majoritetseieren av Polyus-gullgruva, opprinnelig fra Dagestan, og regionens representant på det føderale nivå – donerte angivelig 1,5 milliarder rubler (NOK 210 millioner) til bekjempelse av koronaviruset i Dagestan. Det er imidlertid uklart hvor disse midlene, om de noen gang eksisterte, har tatt veien.

Forfatteren anbefaler også:

«Ondarted forsømmelse»-politikken: Hvordan det russiske oligarkiet ofrer folks liv og helse

[20. mai 2020]

Russia ends federal COVID-19 shutdown measures as it surges to second place in infections worldwide

[15. mai 2020]

___________________________________________

Anbefalte uttalelser om koronaviruspandemien

Covid-19-pandemien: En trigger-begivenhet i verdenshistorien (5. mai 2020)

The American oligarchy decides for death (5. mai 2020)

Trumps og Pompeos «store løgn» (5. mai 2020)