200 000 lærere i streik på Sri Lanka

Av våre korrespondenter
3 March 2020

Mer enn 200 000 lærere og rektorer ved offentlige skoler over hele Sri Lanka holdt sist onsdag en én-dag-streik med krav om en løsning på lengestående lønnsanliggender, forbedrede arbeidsbetingelser og en slutt på regjeringens angrep på gratis utdanning.

Del av lærernes protesmarsj

Streiken, som ble kalt av en allianse av fagforeninger, blant andre av Ceylon Teachers Service Union (CTSU), som er kontrollert av partiet Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), og av Ceylon Teachers Union (CTU), var et forsøk på å slippe ut damptrykk fra den stigende harmen blant lærere.

Fagforeningsfunksjonærer lovet lærerne demagogisk å kalle for fristløs streikeaksjon under et protestmøte i Colombo den 14. februar, men i stedet begrenset de onsdagens arbeidsnedleggelse til en én-dag-sykemeldingskampanje. Fagforeningene er knyttet til kapitaliststaten og er fiendtlig innstilte til enhver mobilisering fra lærere eller andre arbeidere for en politisk kamp mot regjeringen.

Onsdagens streik var den største arbeidslivsaksjonen på Sri Lanka siden president Gotabhaya Rajapakse kom til makten i november, og den indikerer en sydende motstand mot de pågående sosiale angrepene på arbeidere utført av påfølgende srilankiske regjeringer. I løpet av de tre siste månedene har streiker brutt ut på plantasjene og ved den statseide Kahatagaha-gruva. Over 15 000 arbeidere som ble sparket av Rajapakse-regjeringen opprettholder også deres pågående protest i Colombo, nær presidentens sekretariat, med krav om gjeninnsetting.

Det politiske etablissementet har respondert på streikene med promotering av singalesisk sjåvinisme [o. anm.: singalesere utgjør anslagsvis tre fjerdedeler av befolkningen] mot tamiler [i overkant av 15%] og muslimer [i underkant av 10%] i et forsøk på å splitte arbeidere. Parallelt med denne kommunalistiske propagandaen har de tamilske partiene trappet opp deres nasjonalistiske retorikk.

Til tross for dette deltok rundt 90 prosent av lærerne i offentlige skoler på tvers av de etniske skillelinjene aktivt i onsdagens arbeidsnedleggelse. Nesten alle offentlige skoler i de krigsherjede regionene Nord- og Øst, i de sentrale plantasjedistriktene og andre deler av landet ble stengt ned. Rundt 3 000 lærere fra alle distrikter på øya holdt en protestmarsj og -stevne utenfor utdanningsdepartementet i Colombo.

Hundrevis av politibetjenter bevæpnet med tåregass, batonger og vannkanoner ble mobilisert beredt til å angripe de protesterende lærerne. Politiet gikk hardt til verks mot lærere som forsøkte å fjerne barrierer som blokkerte inngangen til utdanningsdepartementet. I Jaffna, den nordlige provinshovedstaden, protesterte hundrevis av lærere, og i Vavuniya meldte elever og foreldre seg med i lærernes demonstrasjoner.

Lærere protesterer i Jaffna

Lærernes kamp på Sri Lanka er del av en arbeiderklassens internasjonale gjenoppblussing. Hundretusener av lærere i USA, Canada, Frankrike, Polen, Argentina og India har gått til streikeaksjoner siden 2018, til forsvar for gratis utdanning og for anstendige lønninger og levekår.

I fjor gjennomførte lærere på Sri Lanka en serie kamper, derblant i en to-dagers streik i september. Lærerforeningene avbrøt imidlertid den planlagte fem-dager-streiken i september etter to dager, og godtok det falske løftet fra den forrige regjeringen om at den ville betale en midlertidig godtgjørelse, som skulle ha startet i januar i år.

Fagforeningene gjorde alt de kunne for å sabotere sist ukes streikeaksjon og gjorde ingenting for å mobilisere lærere. På noen skoler informerte ikke engang fagforeningene lærere om streiken og protesten. Mens et flertall av Sri Lankas lærere ikke tilhører noen fagforening i avsky mot deres svik, deltok mange lærere i onsdagens arbeidsnedleggelse.

Tidligere krav inkluderte også en økning av regjeringens utlegg til offentlig utdanning til 6 prosent av bruttonasjonalproduktet, restaurering av 2016-pensjonsordningen og en slutt på de pågående økningene av ikke-undervisningsrelaterte oppgaver.

Læreres protestmarsj

Fagforeningsalliansen er desperat for å unngå enhver konfrontasjon med regjeringen, og snudde ryggen til disse og flere andre krav, og begrenset onsdagens streik til en appell til regjeringen om å utbetale den tidligere lovede midlertidige godtgjørelsen.

Da Rajapakse-regjeringen kom til makten lovet først den nye utdanningsministeren Dulles Alahapperuma å betale godtgjørelsen, men rygget deretter tilbake. På onsdag fortalte han mediene at selv om regjeringen støttet betalingen av den midlertidige godtgjørelsen, måtte lærerne vente til neste regjering blir dannet og et nytt budsjett blir lagt frem.

President Rajapakse planlegger å oppløse parlamentet denne uka og avholde et nytt generalvalg. Han håper at partiet Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), som ledes av Mahinda Rajapakse, hans bror og sittende statsminister, vil vinne et to-tredjedels parlamentsflertall. Rajapakse-regimet er i pengenød og er fast bestemt på å pålegge byrden av landets utdypende økonomiske krise på Sri Lankas arbeidere og de rurale massene.

Mahinda Jayasinghe, sekretær for fagforeningen CTSU, talte til de protesterende lærerne på onsdag der han gjentatte ganger erklærte at fagforeningene «aldri har forrådt» noen av lærernes kamper. En annen nervøs fagforeningsbyråkrat erklærte demagogisk at fagforeningene ikke lenger ville være en «budbringer» for utdanningsministerens «falske løfter».

I fiendtlighet til fagforeningsledelsen ropte noen av de protesterende ut: «Nok av samtaler, hva er den neste handlingen?» Ei gruppe lærere presset seg også frem til porten til utdanningsdepartementet, der de ropte ut: «Vi trenger et endelig svar. Vi kan ikke gå tilbake uten løsning. Vi er lei av falske samtaler. La oss gå for en fristløs streik.»

CTU-leder Joseph Stalin hevdet at selv om en embetsfunksjonær fra utdanningsdepartementet hadde blitt sendt til samtaler, «er vi ikke klare til en diskusjon, og vil kalle en fem-dager-streik fra den 23. neste måned».

Mange lærere trodde ikke Stalins påstander, og ropte: «Det er for sent.» Flere ropte ut at de var «klare til å streike, og vi starter i morgen». Med en klar fornemmelse om at ting kunne komme ut av kontroll avlyste fagforeningslederne raskt protesten, men mange demonstranter forlot ikke området.

Da én lærer spurte fagforeningsfunksjonærer der han forlangte å få vite hvorfor de utsatte streiken for en måned, hastet CTSU-sekretær Jayasinghe mot ham, og erklærte: «Vi tar denne beslutningen med samtykke fra alle fagforeningene. Dersom du ikke er enig i dét, så forlat fagforbundet.»

Jayasinghes truende respons avslører fagforeningenes antidemokratiske karakter. I et forsøk på kompromiss erklærte lærerforbundfunksjonærer deretter at de ville kalle til en streik den 16. mars.

En foraktelig rolle blir også spilt av fagforeningen Joint Teacher Services Union (JTSU), som ledes av det falske venstrepartiet Frontline Socialist Party (FSP). Partiet holdt et eget proteststunt, som involverte rundt 100 av deres medlemmer, i det samme området før CTUs og CTSUs mobilisering. JTSU-demonstrantene forsøkte å komme seg inn i departementets lokaler, men ble blokkert av politiet.

Politi konfronterer streikende lærere utenfor undervisningsdepartementet i Colombo

JTSU-byråkratene kritiserer de andre lærerfagforeningene for å ha godtatt den forrige regjeringens midlertidige godtgjørelse, og utdanningsdepartementets trekk for å gjøre sektoren til en «lukket tjeneste». Organisasjonen presenterer imidlertid ikke noe reelt alternativ og insisterer på at flere protester vil tvinge regjeringen til å imøtekomme lærernes krav.

Socialist Equality Party (Sri Lanka) har ei Lærergruppe som meldte en uttalelse og førte kampanje blant lærerne under onsdagens protest. Uttalelsen pekte på at militant handling var utilstrekkelig og at lærere trenger et politisk program basert på et sosialistisk perspektiv for å vinne frem med sine krav.

SEP-lærergruppas uttalelse sa: «Det er en fast besluttsomhet blant lærerne om å slåss for retten til gratis utdanning, tilstrekkelige lønninger og for fasilitetene som trengs for å besørge en utdanning av høy kvalitet for elevene.

«Bare besluttsomhet er imidlertid ikke nok. Det er essensielt å tydelig identifisere de virkelige utfordringene lærere står overfor, utvikle en strategi for å overvinne dem og så bygge opp nye organisasjonsformer for å gjennomføre denne strategien.»

Uttalelsen advarte for at Rajapakse-regjeringen har planer om å kutte budsjettunderskuddet til halvparten inneværende år, og at den allerede har begynt å uthule fri utdanning og kutte i helsetjenester, jobber og lønninger.

Uttalelsen forklarte at den «grunnleggende barrieren» som lærere konfronterer er den reaksjonære rollen som fagforeningene spiller. Den påpekte at den utdypende økonomiske krisen for Sri Lankas kapitalisme er del av kapitalismens globale krise.

SEP-lærergruppas uttalelse oppfordret lærere til å bryte med fagforeningene, som er knyttet til kapitalistsystemet, og bygge uavhengige aksjonskomitéer for å samle støtten fra alle lærere, så vel som fra foreldre og elever, i enhet med andre arbeidere på Sri Lanka og internasjonalt, i kampen for et sosialistisk program.

Tegn deg for å motta WSWS Teacher Newsletter

WSWS oppfordrer lærere og støttespillere til å tegne seg for å motta Teachers Newsletter med hyppige oppdateringer og for å melde kommentarer eller spørsmål. Klikk her.