Nye bevis for interessekonflikt mot dommeren ansvarlig for utleveringsprosessen mot Assange

Av Kevin Reed
24 February 2020

Det har kommet for dagen informasjon som viser at dommerfullmektigen som har tilsyn med utleveringsprosessen mot Julian Assange fikk økonomiske fordeler av organisasjoner med nære bånd til det britiske utenriksdepartementet, før hennes utnevnelse.

Ifølge en rapport publiset på fredag i Sør-Afrika-baserte Daily Maverick deltok lady Emma Arbuthnot sammen med ektemannen lord Arbuthnot av Edrom, på hemmelighetsfulle samlinger av organisasjonene Tertulias og Tatlidil i 2014, med alle utgifter dekket, der deltakerlistene inkluderte en rekke offisielle representanter for britisk utenrikspolitikk. Lady Arbuthnot ble utnevnt til dommerfullmektig [chief magistrate] for Westminster i oktober 2016.

Lady Emma og lord Arbuthnot av Edron på Buckingham Palace i mai 2017 [Kilde: Instagram]

Selv om Arbuthnot siden november 2019 ikke lenger formelt presiderer over Assange-utleveringsprosessen har hun nektet å erklære seg inhabil, og hun har fortsatt en tilsynsrolle for rettssaken der hennes underordnede distriktsdommer Vanessa Baraitser nå sitter på dommerbenken. I henhold til de britiske domstolreglene er en dommerfullmektig «ansvarlig for ... å støtte og veilede sine distriktsdommerkolleger».

I Daily Maverick-rapporten står det: «Tertulias, et årlig forum for ledere i politikken og for foretak i Storbritannia og Spania, regnes av Storbritannias utenriksdepartement som et av dets ‘partnerskap.’» Liz Truss, medlem av Det konservative partiet og nå Storbritannias handelsminister var deltaker på Tertulias-konferansen i Bilbao i Spania i oktober 2014. Rapporten hevder at «Liz Truss, daværende justisminister, ‘anbefalte’ dronningen å utnevne lady Arbuthnot i oktober 2016.»

Lady Arbuthnots utgifter for Bilbao-konferansen ble dekket av organisasjonen Tertulias, da hennes ektemann, «en tidligere Konservativ-forsvarsminister med omfattende tilknytning til det britiske militær- og etterretningsfellesskapet som ble eksponert av WikiLeaks», var organisasjonens styreleder.

Lady Arbuthnot deltok også sammen med sin ektemann på det britisk-tyrkiske Tatlidil Forum i Istanbul i november 2014. Daily Maverick beskriver Tatlidil (tyrkisk for «koseprat») som «et forum opprettet av britiske og tyrkiske myndigheter, for individer involvert på ‘høyt nivå’ i politikk og næringsliv.» Blant de tilstedeværende var også den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdoğan.

Rapporten hevder at den britiske delegasjonen til Tatlidil Forumet i Istanbul «ble ledet av prins Andrew, som året før også var vert for Tatlidil-samlingen i Edinburgh. Storbritannias den gang utenriksminister Tobias Ellwood talte på forumet, og tidligere utenriksminister Jack Straw, som er medformann i Tatlidil, ledet en av diskusjonene. Erdoğan talte på møtet og ba etter sigende om fjerning av den syriske statslederen Bashar al-Assad.»

Rapporten sier også at det er mulig lady Arbuthnot «kanskje ikke deltok i diskusjonene, da det var et eget ‘ektefelle-/partnerprogram’ som omfattet lokale besøk». James og Emma Arbuthnots utgifter på £ 2 426 for turen ble betalt av organisasjonen.

Daily Maverick fortsetter med å forklare at disse to organisasjonenes forretningskontorer, til tross for at det er ingen åpenbare forbindelser mellom dem annet enn deres tilknytning til Storbritannias utenriksdepartement, er lokalisert på samme adresse.

Rapporten sier at «både Tertulias og Tatlidil hadde vært administrert av samme person som bodde på adressene oppgitt av parlamentarikere. Hun fortalte Declassified at Tertulias er ‘uavhengig’, men ‘jobber tett’ med utenriksdepartementet. Spurt om organisasjonens grunnleggere eller noe involvert personell, inkludert den nåværende parlamentariske styrelederen, ble ytterligere informasjon avvist».

Disse bekjentgjøringene er ytterligere bevis på at den lange rekka av juridiske angrep på Julian Assange som har ført frem til de nåværende tiltakene for å få ham utlevert til USA, har vært del av en koordinert internasjonal kampanje fra det britiske og amerikanske militær-etterretningsetablissementet mot WikiLeaks-grunnleggeren og journalisten, med brudd på hans grunnleggende demokratiske rettigheter.

Nettopp de samme menneskene fra Storbritannias utenriksdepartement som dommerfullmektig Arbuthnot hang ut med før hun ble utnevnt, har kommet med de mest høylytte fordømmelser av Assange, og kalt ham «en elendig liten mark». De nektet å anerkjenne hans rett til asyl i Ecuador, og de etterlot ham sperret inne i den ekvadorianske ambassaden i London i syv år, før britisk politi i april i fjor slepte ham ut og arresterte ham.

Arbuthnot uttrykte gjentatte ganger sin fiendtlighet overfor WikiLeaks-journalisten i retten, og hun tøyde loven for å berettige hans viereførte forfølgelse. Dette begynte med hennes første rettskjennelse i februar 2018, mot et forslag fra Assanges forsvarsteam om at hans britiske arrestordre måtte oppheves med begrunnelsen at de fabrikerte svenske beskyldningene mot ham, som arrestordren bygde på, var henlagt.

Arbuthnot trosset også beslutningen til FNs arbeidsgruppe om vilkårlig internering [United Nations Working Group on Arbitrary Detention] som fastslo at Assanges tvungne opphold i den ekvadorianske ambassaden var «vilkårlig internering». Hun uttalte: «Jeg legger liten vekt på arbeidsgruppas synspunkter. Jeg opplever ikke at Mr. Assanges opphold i ambassaden er upassende, urettferdig, uforutsigbart, urimelig, unødvendig eller uforholdsmessig.»

I fjor, da det faktum at hennes ektemann er en ledende skikkelse i britisk utenrikspolitikk først ble brakt frem i dagen og det ble påpekt at det utgjør et brudd på «Guide to Judicial Conduct» [Retningslinjer for juridisk opptreden] i England og Wales, ignorerte Arbuthnot oppfordringer om at hun måtte erklære seg inhabil. Men aktivitetene til lord Arbuthnot og hans assosierte hos forsvarsleverandøren Thales og i britisk etterretning, var gjenstand for tusenvis av WikiLeaks-eksponeringer, som gjorde interessekonflikten veldig åpenbar.

De to Arbuthnots rolle i forfølgelsen og fengslingen av Assange, og i hans utleveringsrettssak som innledes idag [mandag 24. februar], er en klar indikator for konspirasjonen på høyt nivå, mellom mektige individer i den britiske regjeringen i samarbeid med Washington DC, for å straffe og ødelegge WikiLeaks-grunnleggeren.

Eksponeringene publisert av WikiLeaks har levert et fordømmende slag mot den kapitalistiske styringseliten, ved å bringe sannheten om imperialistforbrytelser og foretakskorrupsjon frem for verdens befolkning. Kampen for løslatelse av Julian Assange, som ikke er skyldig i annet enn å være en modig journalist, må tas opp til diskusjon og føre til tiltak på enhver arbeidsplass, i hver en bydel og på alle skoler.

Forfatteren anbefaler også:

Dommer Emma Arbuthnot nekter å erklære seg inhabil i skueprosessen mot Julian Assange

[12. juli 2019]

Assange judge block extradition to Azerbaijan of ‘McMafia’ wife

[2. oktober 2019]