Høyreorientert ekstremistprofessor til fysisk angrep på sosialiststudent

Av våre reportere
6 February 2020

Den høyreorienterte ekstremistprofessoren Jörg Baberowski angrep fysisk Sven Wurm, en representant i studentparlamentet ved Humboldt Universitet (HU) i Berlin, ved lunsjtider den 30. januar. Wurm hadde nettopp tatt Baberowski på fersk gjerning i å fjerne valgplakater for International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) fra ei oppslagstavle, og i å rive dem i stykker. Høyreekstremistens aggressive handlinger ble fanget på video.

Midt på dagen den 30. januar ved Humboldt Universitet (HU), angrep den høyreorienterte ekstremistprofessoren Jörg Baberowski fysisk studenten Sven Wurm. Wurm er medlem av HUs studentparlament, der representerer International Youth and Students for Social Equality (IYSSE). Wurm tok Baberowski på fersk gjerning i å rive ned IYSSEs plakater for studentvalget som ble avholdt samme dag.

Wurm er IYSSE-talsperson og var hovedkandidat for gruppa i valget til universitetets studentparlament (StuPa), som fant sted samme dag. Sammen med en medstudent var han i ferd med å dele ut valgmateriell da angrepet fant sted.

Videoen viser at Baberowski kom inn inngangen til en fløy av HU-hovedbygningen, med flere ødelagte IYSSE-plakater i hånda. Han gikk til ei oppslagstavle der studenter kan henge opp plakater og kunngjøringer, og rev ned ytterligere seks IYSSE-valgplakater. De bar slagord som: «Stopp angrepene fra høyreekstreme mot kritiske studenter», «Nei til trivialiseringen av nazistenes forbrytelser ved HU», og «Sosialister inn i StuPa».

Da Baberowski oppdaget at hans hærverk ble filmet, og Wurm spurte ham hvorfor han rev ned plakatene, ble professoren voldelig. «Du filmer meg ikke,» skreik Baberowski til Wurm, som studerer ved samme historiske institutt der Baberowski innehar stillingen som instituttleder for østeuropeisk historie. Baberowski langet deretter ut og slo voldelig telefonen ut av Wurms hånd.

En medstudent gikk inn mellom Wurm og Baberowski, og forsøkte å roe ned professoren. «Skulle jeg slå deg i ansiktet?» truet Baberowski med hevet knyttneve. Wurm ba Baberowski om å innstile sitt angrep, hvilket Baberowski reagerer på: «Kom deg ut herfra nå, og det svint. Bare ett skritt videre, kamerat!» Baberowski forlot deretter raskt åstedet. Ikke bare ble hendelsen fanget på video, den ble også bekreftet overfor WSWS av flere vitner.

Baberowskis hærverk, hans vulgære trusler og fysiske angrep representerte en alvorlig forpurring av IYSSEs valgkampanje. Studentgruppas plakater var blitt revet ned og deres arbeid forhindret over noen tid. Det er nå klart at Baberowski, som er universitetsansatt, er en direkte deltaker i dette.

Baberowskis handlinger er ikke bare et angrep på de grunnleggende demokratiske rettighetene til studentene og på studentregjeringens autonomi. Det er også på flere måter kriminelt. I tillegg til ødeleggelsen av valgmaterialet forsøkte han også å bruke overgrep og trusler for å forhindre studenter fra å kjempe for deres valgliste i studentvalget.

«Baberowski mistet helt kontroll,» sa Wurm til WSWS. «Med sitt angrep på meg, har han eskalert sin vedvarende virksomhet mot sine politiske motstandere. Nå opptrer han ikke bare som en høyreekstrem ideolog og nazi-apologet, men direkte som en høyreekstremistisk aktivist beredt til å begå voldshandlinger. Han vil undertrykke alle som motsetter seg hans høyreekstreme agenda, og få dem kastet ut av [HU-] campus.»

Baberowski har faktisk vært velkjent over lengre tid for sin agitasjon mot flyktninger, som en forkjemper for militær vold og for sin bagatellisering av nazistenes forbrytelser. I 2015 grunnla han «Baberowski Salon» (Die Zeit), der alle med en posisjon i Nytt Høyre-kretser møtes minst to ganger i året. Han rehabiliterte i 2014 i et intervju i Der Spiegel naziapologeten Ernst Nolte, og tilføyde som begrunnelse: «Hitler var ingen psykopat, og han var ikke ondskapsfull.»

To studenter fra andre valglister har allerede innmeldt søksmål mot Baberowski det siste året, for at han hadde skjendet dem seriøst verbalt. «Vi vil også informere universitetsledelsen om denne hendelsen, og oppfordre den til å iverksette disiplinærtiltak mot den høyreorienterte ekstremistprofessoren,» uttalte Wurm. «Studenter har rett til å avholde valg og diskutere politikk, uten å bli truet og overfalt av universitetsansatte.»