Et intervju med Auschwitz-overlevende Esther Bejarano

Av redaksjonsrådet
28 January 2020

Den 27. januar 1945, for 75 år siden, frigjorde Den røde armé konsentrasjonsleiren Auschwitz i det tyskokkuperte Polen. Navnet har blitt synonymt med historiens største forbrytelser mot menneskeheten. Bare i Auschwitz’ gasskamre og krematorier myrdet nazistene fra 1940 til 1945 rundt 1,5 millioner mennesker.

«Auschwitz og i dag»: et intervju med Esther Bejarano. Intervjuet er ført på tysk, valgbart tekstet på engelsk eller tysk.

En av de få overlevende fra dette levende helvete er 95-år-gamle Esther Bejarano. Hun ble født den 15. desember 1924 som datter av kirkemusikeren og læreren Rudolf Loewy, og hun vokste opp i Saarland. Familien flyttet i 1936 til Ulm i Sør-Tyskland. En planlagt utvandring til Palestina i 1941 mislyktes etter krigsutbruddet. Nazistene myrdet i 1941 hennes foreldre i det som er dagens Litauen, og hennes søstre i Auschwitz i 1942. Esther ble deportert til Auschwitz i april 1943, hvor hun overlevde dødsleiren som medlem av leirens jenteorkester.

Til tross for sin fremskredne alder er Esther Bejarano fortsatt veldig aktiv. Hun snakker om sine opplevelser på møter og for skoleklasser, og hun opptrer som sanger med sitt band «Mikrofon Mafia», og dessuten engasjerer hun seg i kampen mot høyreekstremismen og til forsvar for flyktninger. Hun er også uttalt i mot den høyreorienterte politikken til regjeringen i Israel, der hun levde fra 1945 til 1960.

Den 10. februar 2018 intervjuet WSWS Esther Bejarano i hennes hjem i Hamburg og gjorde opptak av en av hennes offentlige opptredener. Sven Wurm, talsperson for IYSSE i Tyskland, snakket ekstensivt med henne om hennes opplevelser og om disse erfaringenes betydning for vår egen samtid. Den én-time-lange videoen fra diskusjonen er her tilgjengelig, med valg av teksting på engelsk eller tysk, for å gjøre den tilgjengelig for et internasjonalt publikum.