Forsvar Silao Seven!

Oppsagte meksikanske GM-arbeidere melder åpent brev til amerikanske arbeidere

Av WSWS Autoworker Newsletter
30 December 2019

WSWS Autoworker Newsletter oppfordrer arbeidere til å støtte General Motors-arbeiderne fra fabrikken Silao, Mexico, som fikk sparken for å ha støttet den 40-dager-lange streiken til GM-arbeidere i USA i september og oktober.

Cervantes, Rosales, Gutierrez, Fernandes, Mosqueda, Perez, Ramírez

I ukene som ledet opp til arbeidsnedleggelsene i USA prøvde GM å få økt produksjonen ved Silao-komplekset, der selskapets 6 000 arbeidere produserer GMs mest lønnsomme modeller, pickupene Silverado og Sierra, for ei lønn av $ 2,25 i timen. Men GMs streikebrytende planer ble forpurret da Silao-arbeiderne nektet å akseptere taktopptrappingen og tvungen overtid. I frykt for at motstanden skulle spre seg til andre GM-anlegg i Mexico, stanset konserndirektørene i Detroit raskt ned Silao-anlegget.

For deres modige solidaritetshandling sporet GM og den gangster-ridde fagforeningen Forbundet av meksikanske arbeidere opp lederne for opprøret og sparket dem. De utsatte arbeiderne omfattet flere som hadde mer enn 20 års ansiennitet ved GM.

Etter streikens nedleggelse nektet GM å gjeninnsette arbeiderne. Der de utnyttet de økonomiske vanskelighetene arbeiderne ville stå overfor uten jobb eller inntekt presset GM flere av dem til å akseptere «frivillige» sluttvederlagspakker i stedet for at de skulle motsette seg sine oppsigelser. De oppsagte arbeiderne er svartelistet av GM, og arbeidsgivere i området har nektet å ansette dem.

Silao-arbeiderne har etablert et forsvarsfond for å forsørge sine familier og for å kunne betale for juridisk bistand når de slåss for å få tilbake sine jobber. I et åpent brev til amerikanske arbeidere har Silao-arbeiderne, som kalte gruppa si «Generating Movement», appellert om støtte.

For å donere: gå til https://www.paypal.me/israelcervante, velg valuta og beløp og fyll inn din betalingsinformasjon.

Fra venstre til høyre: Mauricio Negrete Pérez, Arturo Martinez og Cervantes Córdova

Det følgende er deres uttalelse:

Vi, gruppa av oppsagt arbeidere ved General Motors’ Silao Complex som gikk sammen hånd-i-hånd og sterkt støttet våre arbeidskolleger i deres streik ved General Motors i USA, viderefører vår kamp mot arbeidsgiveren og våre fagforeningsledere, og vi motsetter oss deres pakter og allianse med myndighetene. Vår kamp er ikke over, og vi er ikke villige til å ta et skritt tilbake, og det er derfor vi ber om deres solidaritet og deres støtte til vårt forsvarsfond. Den økonomiske situasjonen rammer oss hardt, og hovedformålet når vi ber om deres hjelp er å kunne holde ut, og slåss for vår gjeninnsetting og for en demokratisk arbeiderbevegelse ved GM Silao.

Arbeidsmyndighetene i Mexico har ikke vist noen vilje til å takle søksmålene vi har anlagt mot det transnasjonale konsernet General Motors ved Silao-komplekset. De samme myndighetene har avtaler med forliks- og voldgiftsrådene for å forhindre våre søksmål og stenge veien for oss. Det er grunnen til at vi ber om deres støtte til vår arbeiderbevegelse og vår kamp for levebrødet til de arbeiderne som har blitt oppsagte ved General Motors’ Silao Complex.

På forhånd takker vi for deres solidaritet og forståelse.
Vi slåss fortsatt!
For den internasjonale enheten til arbeidere ved GM!
Ikke ett skritt tilbake!

Undertegnet:

Dolores Israel Cervantes Córdova
Pilar de la Luz Torres Rosales
Ramón Rodríguez Gutiérrez
Arturo Martínez Fernández
Javier Martínez Mosqueda
Mauricio Negrete Pérez
María Guadalupe Ibarra Ramírez
Generating Movement

***

Den amerikanske fagforeningen United Auto Workers (UAW) har ikke ytret et ord om de oppsagte meksikanske GM-arbeiderne. Det er fordi de korrupte kriminelle som driver UAW frykter mer enn noe annet at amerikanske, kanadiske og meksikanske arbeidere skal finne sammen for å bekjempe angrepet på arbeidsplasser, lønninger og betingelser, som alle bilarbeidere konfronterer. I årevis fremstilte UAW de meksikanske arbeiderne som lite annet enn industrislaver som angivelig stjal «amerikanske jobber». Men nå er det tydelig at de meksikanske arbeiderne, like mye som deres amerikanske brødre og søstre, ønsker å finne sammen og bekjempe konsernenes og fagforeningens bestrebelser på å sette arbeidere opp mot hverandre i et kappløp mot bunnen.

I 40 dager sloss GM-arbeidere i USA på streikevaktene. Langt fra å forene GM-arbeidere med Ford, Fiat Chrysler og andre arbeidere, i USA og internasjonalt, isolerte UAW bevisst GM-arbeiderne, satte dem på streikebidrag på sultenivå og presset deretter gjennom en konsesjonskontrakt som vil stenge ned fabrikkanlegg, tvinge ut tusenvis av høyere betalte arbeidere for å få erstattet dem med deltidsansatte som, ifølge en Lordstown-arbeider «ikke blir behandlet bedre enn meksikanske arbeidere».

I likhet med Silao-arbeiderne ble også dusinvis av GM-arbeidere ved amerikanske fabrikkanlegg sparket for «streikerelatert aktiviteter». Dette inkluderte den 61 år gamle Juan Gonzales, en arbeider ved sammenstillingsanlegge Flint Assembly, med mer enn 20-års-ansettelse ved GM, som ble sagt opp første dagen han var tilbake etter streiken, angivelig for uttalelser han kom med på sosialmedier. «De vil tvinge disse arbeiderne til fattigdom, akkurat som oss, for å holde kjeft,» sa Juan til Autoworker Newsletter. «Vi bygger alle de samme bilene for de samme selskapene. Disse bilene har deler fra hele verden. Vi må komme sammen og forene oss uansett hvilket land vi er fra.»

Over hele verden forstår arbeidere i økende grad at det er umulig å organisere en effektiv streik, enn si en bredere sosial bevegelse mot ulikhet og kapitalistutbytting, uten å samarbeide på tvers av landegrensene. Tidligere i 2019 gjorde 70 000 arbeidere som produserer bildeler og elektronikkprodukter i maquiladora-sweatshop fabrikkene i Matamoros, Mexico, opprør mot deres korrupte fagforeninger, og gjennomførte spontanstreiker med krav om høyere lønninger og kortere arbeidstid, da de også marsjerte til USAs grense for å appellere til amerikanske arbeidere om bli med i deres kamp.

Maria Guadalupe Ibarra Ramírez

De meksikanske arbeiderne stilte opp for amerikanske arbeidere. Nå er det amerikanske bilarbeideres plikt å forsvare sine modige klassebrødre og -søstre i Mexico. Kampen for å støtte disse arbeiderne og kreve deres gjeninnsetting vil bare styrke amerikanske arbeidere.

Det betyr å organisere seg uavhengig av UAW, som ikke er annet enn et bestukket redskap for konsernledelsen, og å bygge grunnplan-fabrikkomitéer, ledet av de mest klassebevisste og militante arbeiderne, som er demokratisk valgte og ansvarlige overfor arbeidere, og ikke konsernenes profittinteresser.

For å bekjempe bilkonsernenes globale strategi, må arbeidere avvise nasjonalismen til UAW, Trump og demokratene, og anta en internasjonal strategi for å forene bilarbeidere rundt om i verden.

For å donere: gå til https://www.paypal.me/israelcervante, velg valuta og beløp, og fyll inn din betalingsinformasjon.

Hvem er Silao Seven?

Dolores Israel Cervantes Córdova, 13 år ved anlegget, oppsagt den 28. august 2019

Etter å ha vunnet flere erkjennelser for reparasjonsarbeid i sluttsammenstillingen, ble Cervantes, en frittalende opponent mot den foretakskontrollerte fagforeningen, sparket etter at GM feilaktig hevdet at han ikke hadde passert en narkotikatest. Han brukte egne penger på en uavhengig test, som beviste at han ikke hadde noen medikamenter i sitt system. Etterpå nektet Cervantes å kvittere på en «frivillig» sluttvederlagspakke ledelsen oppfordret ham til å signere, og han bestemte seg i stedet for å slåss for gjeninnsetting. «Jeg har tre barn, ett som prøver å komme inn på universitetet, ett som går på videregående skole og ett i barnehagen,» fortalte Cervantes til WSWS Autoworker Newsletter. «Jeg betaler fortsatt på mitt hjem gjennom Infonavit [statslån], mens jeg bistår min 86 år gamle mor og min 83 år gamle far.»

Pilar de la Luz Torres Rosales, 8 år ved anlegget, oppsagt den 13. september 2019

Rosales, som var aktiv i den militante gruppa Generating Movement, fikk sparken av GM etter at hun kom tilbake fra medisinsk permisjon på grunn av en skulderskade hun pådro seg på jobb. I en uttalelse til amerikanske arbeidere kort tid etter hennes oppsigelse, sa Rosales: «Jeg slutter meg til dere i streiken deres, kolleger GM-arbeidere, for at vi slåss sammen og støtter hverandre mot uberettigede oppsigelser. La oss gjøre dette gjennom en uavhengig arbeiderkommisjon og ikke gjennom de samme gamle fagforeningene.»

Streikende ved GMs sammenstillingsanlegg Flint Assembly

Ramón Rodríguez Gutiérrez, 23 år ved anlegget, oppsagt den 20. september 2019

Før han ble sagt opp var Gutiérrez en medarbeider av Israel Cervantes på samme arbeidsområde og en av de første deltakerne i den militante arbeidergruppa. «To personer er avhengige av min inntekt, mi kone og ei datter som studerer i Irapuato, der vi bor,» fortalte Gutiérrez til Autoworker Newsletter.

Arturo Martínez Fernández, 23 år ved anlegg, oppsagt den 20. september 2019

Fernández var blant dem som ble summarisk avskjediget dagen etter at Silao-arbeidergruppa kunngjorde at de ville motsette seg taktopptrapping og tvungen overtid, for å støtte streiken til amerikanske GM-arbeidere. «Jeg jobbet med sluttreparasjoner, lakkering og sluttbehandling. Vi jobbet på et anlegg på baksiden kalt ‘flåten’ der vi omlakkerte elementer, fikset ‘flekker’ og sluttreparasjonene på eventuelle ufullkommenheter. Jeg har fem avhengige: kona mi, en 18 år gammel sønn, ei 13 år gammel datter, en 10 år gammel sønn og ei 5 år gammel datter,» sa Fernández.

Javier Martínez Mosqueda, 24 år ved anlegget, oppsagt den 24. september 2019

Før han fikk sparken jobbet Mosqueda i det endelige sammenstillingsområdet og var teamleder for syv arbeidere. To overordnede begynte å trakassere ham for å ha organisert seg med andre Silao-arbeidere i gruppa Generating Movement, og tvang ham til å melde inn en klage. I stedet for å ta opp klagen, relegerte ledelsen ned Mosqueda og sendte ham over til et område av anlegget med tyngre arbeidsmengde. «Jeg fikk ikke beveget meg og ble satt til å gjøre en eneste arbeidsoperasjon,» sa han og la til at ledelsens mål var å tvinge ham til å trekke seg. Da de ikke fikk brutt ham ned, sa ledelsen opp Mosqueda etter fire uker og fagforbundet nektet å bistå ham. Den dagen sendte Mosqueda følgende appell til amerikanske arbeidere: «I dag har jeg blitt permittert, men står i solidaritet med dere og streiken deres, og med mine arbeidskolleger ved GM i alle deler av verden. Jeg er overbevist om at vi må slåss sammen.» Mosqueda har blitt sagt opp, og har ikke klart å finne noen annen jobb, fordi han har blitt svartelistet.

Mauricio Negrete Pérez, 21 år ved anlegget, oppsagt den 1. oktober 2019

Etter år med diskusjoner grunnla Pérez og Israel Cervantes i fellesskap den militante grunnplangruppa i april 2019, for å bryte løs fra det foretakskontrollerte fagforbundet. Pérez mottok flere advarsler fra overordnede etter at han nektet å jobbe overtid under GM-streiken i USA, og fikk til slutt sparken. «Mine aktiviteter ved anlegget var å hjelpe sammenstillingsfolka når de hadde problemer med maskineriet,» fortalte han til Autoworker Newsletter. «Som vedlikeholdsarbeidere måtte vi stille opp for forebyggende tiltak alle dager i uka, til-og-med på søndager og helligdager. Jeg er fra Salamanca, så jeg sto opp klokka 03.45 og returnerer hjem klokka 19:30. Jeg har to barn. Det ene barnet er sykt med alvorlig kognitiv skade. Kona mi og jeg trenger tilgang til medisinske tjenester, men vi mistet den rettigheten da jeg fikk sparken.»

María Guadalupe Ibarra Ramírez, 8 år ved anlegget, oppsagt den 5. juni 2019

Ramírez, som var medlem av gruppa Generating Movement og er en frittalende kritiker av GM og foretaksfagforbundet, ble sagt opp uten kompensasjonsvederlag mens hun hadde medisinsk permisjon for en alvorlig ryggskade som hun ble påført da hun hentet frem ei tung kasse i girkasseområdet. Ramírez arbeidet i flere seksjoner av Silao-komplekset, deriblant med karosserier, på det generelle samlebåndet, med lakkering, med maskiner og transmisjonsverk. «De hevdet at det ikke var noe operativt område der jeg kunne jobbe, og at de ikke kunne forflytte meg siden de driver 12-timers skift,» sa hun til Newsletter. «Jeg er aleneansvarlig for en husholdning, med ansvar for to barn og mi mor, og jeg selger nå godterier for å dekke deler av de daglige utgiftene.»

Silao GM-komplekset

GM-arbeidere i USA uttaler seg til forsvar for trakasserte meksikanske arbeidere

Under den historiske 40-dager-lange GM-streiken, ga arbeidere på streikevakter i Flint, Detroit og i Ft. Wayne, Indiana uttrykk for deres støtte for de oppsagte Silao-arbeiderne. En veteranarbeider med motorer fra Flint sa: «Jeg mener at det kommer til å bli verdens arbeidere som må forene seg mot selskapene, for å få beskyttet oss på egne vegne. Det er ikke bare USA lenger, eller de kanadiske arbeiderne, vi er alle i samme kampen.»

En tredje generasjons bilarbeider ved Detroit-Hamtramck-anlegget sa: «Alle mine brødre og søstre i Mexico, vi slåss alle for det samme. Vi, de amerikanske arbeiderne, slåss for dere som fikk sparken for at deres må få tilbake jobbene deres. Vi står i solidaritet med dere.»

En arbeider ved fabrikkanlegget i Ft. Wayne, Indiana, som produserer de samme Silverado- og Sierra-pickupene som ved Silao-fabrikken, sa: «Det er fantastisk at de meksikanske arbeiderne tok stilling for oss. Vi er sammen, det er ett selskap og GM må behandle oss alle likt, uansett hvilket land vi jobber i. De meksikanske arbeiderne prøver også å få forsørget sine familier. Vi er lei av å bli behandlet som dritt uansett hvor vi jobber, i USA eller andre steder. Det er helt feil.» På spørsmål om hva hun ville si til de oppsagte Silao-arbeiderne, svarte hun: «Fortsett den gode kampen. Vi er stolte av dere og takker for at dere tar stilling for oss, og vi vil stå sammen med dere.»