«Han er en politisk fange, ikke en kriminell»

Medisinske observatører utestengt fra deltakelse i Assange-høring

Av Laura Tiernan
21 December 2019

En delegasjon av to medisinske observatører ble forhindret fra å komme inn på det offentlige galleriet på torsdagens administrasjonshøring for Julian Assange.

Dr David Morgan

Psykiateren Marco Chiesa og psykologen David Morgan møtte for å delta på høringen på vegne av Doctors4Assange. De håpet å kunne observere Julians tilstand etter advarslene fra Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur, som har meldt at Assanges helsetilstand har blitt dramatisk forverret som resultat av den langvarige psykologiske torturen påført ham av statene USA, Storbritannia, Ecuador og Sverige, over nesten et tiår.

Dr. Chiesa og Dr. Morgan er blant de mer enn 100 leger og medisinere fra hele verden som siden den 25. november har sendt tre åpne brev til Storbritannias og Australias regjeringer, der de protesterer mot den brutale forfølgelsen av Assange, og som har fått verdensomspennende medieoppmerksomhet og offentlighetens støtte. Legene har handlet på grunnlag av deres forpliktelse for å rapportere tortur, og har forlangt at Assange umiddelbart må overføres fra Belmarsh-fengselet til en skikkelig sykehusfasilitet.

Kort før torsdagens høring meldte Dr. Stephen Frost, en ledende undertegner for Doctors4Assange, følgende uttalelse:

«At det anses som nødvendig for medisinske senioreksperter å delta på dagens høring for fra det offentlige galleriet å kunne observere Julian Assange via en videolink, peker på den britiske regjeringens ekstreme uvørenhet i den vedvarende vilkårlige frihetsberøvelsen av Julian Assange, og den psykologiske torturen som følger av det, som uttalt av Nils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur. Vi gjentar at det er umulig tilstrekkelig å utrede, for ikke å snakke om å behandle Mr. Assange i Belmarsh-fengselet, og at han som en hastesak må overflyttes til et universitetsutdanningssykehus. Når skal den britiske regjeringen høre på oss?»

Dr. Morgan uttalte seg utenfor rettssalen Westminster Magistrates Court etter torsdagens høring der han forklarte sine egne bekymringer etter Assanges personlige fremstilling for Westminster Magistrates Court den 21. oktober: «Hans siste opptreden var særdeles alarmerende. Jeg har møtt Julian Assange ansikt-til-ansikt tidligere, og hans forverring var markant. Han er en politisk fange, ikke en kriminell. Selv kriminelle fortjener god behandling og godt medisinsk helsetilsyn, men Julian Assange er ikke en kriminell, han har ikke gjort noen fortred. Hvorfor blir han behandlet på denne måten? Jeg lurer virkelig på hvorfor organisasjoner som Amnesty International, som vanligvis er veldig flinke med slike ting – når folk blir torturert for deres politiske meninger – hvorfor de ikke har engasjerte seg, og jeg mener at det er på høy tid at de gjør det.»

«Julian Assange er for øyeblikket en politisk fange i Belmarsh Prison, og jeg mener at han sannsynligvis er et offer for omsorgssvikt, både medisinsk og psykologisk. Jeg hadde håpet at ved å komme til rettshøringen i dag, skulle jeg kunne bidra med noen observasjoner om Julian Assanges helsetilstand, psykisk, og sammen med mine kolleger, også fysisk.

«Dessverre ble vi nektet adgang til rettssalen ved ankomst. Det er uklart hvorfor vi ikke fikk tillatelse, men man blir jo mistenksom. Og hvorfor ble noe egentlig så uskyldig som en medisinsk og psykologisk rapport fra våre observasjoner av Julian Assange i retten, nektet. Vi skulle være oppført på tilskuerlista, og så var vi det plutselig ikke. Så jeg lar det være åpent for andre mennesker å spekulere på hvorfor det kan ha vært tilfelle her i dag.»

«Jeg har jobbet med varslere, og på andre saker der lignende ting har funnet sted. Forhåpentligvis kan vi finne ut av det, og få noen undersøkelser om dette, slik at neste gang han er i retten – enten på video, eller ved personlig fremmøte – kan noen av oss være der og bistå til tenkningen over hva slags behandling han får i Belmarsh.»

Som svar på spørsmål om lokaliseringen for neste års fullstendige utleveringshøring – rettssalen Woolwich Magistrates Court, tilknyttet fengslet Belmarsh via en underjordisk tunnel, der det er et enda mindre offentlig publikumsgalleri enn i rettssalen Westminster Magistrates Court – uttalte Dr. Morgan: «Det er åpenbart at om Julian Assange skal få en rettferdig høring, da må retten ha tilgang for mange mennesker som kan kommentere hans fysiske og mentale fremtoning. Det er klart at hans familie vil være til stede, men også andre mennesker. Hans supportere som vil bistå med å forstå lidelsen han gjennomgår, de får ikke tilgang. Jeg tror det har blitt konstruert på denne måten. Jeg er ikke en konspirasjonsteoretiker her, men dette har jeg opplevd før. Det er en enorm begrensning for enhver som kan besørge noen objektiv forklaring om hva som skjer med ham.»

«Han er en politisk fange, og Storbritannia har tidligere hatt et godt renomé for beskyttelse av mennesker som har politiske meninger som kanskje utfordrer normen. Men jeg synes så absolutt at dette faktisk er en dreining til høyre, en ekstremt grusom måte å håndtere en person som jeg tror mange, mange mennesker støtter. Det er virkelig rystende å se noen bli behandlet på denne måten og gjort til et hjelpeløst offer for vårt fengselssystem.»

«Han har blitt satt i en posisjon av å føle seg totalt hjelpeløs. Jeg stoler ikke på den medisinsk behandlingen i Belmarsh-fengselet, for hvordan de tar seg av ham. Det er en statsinstitusjon, og personene som er medisinsk ansatt i denne institusjonen er ansatt av regjeringen, selv om de er profesjonelle fagfolk.»

«Det er enormt viktig å bistå ham med å få tilgang til objektiv medisinsk behandling. Jeg tror han vil være veldig deprimert. Jeg tror han vil føle seg veldig isolert. Alle i fengsel føler det slik, men jeg mener at det faktum at han har blitt satt i fengsel for politiske meninger bør verdsettes, og jeg tror han må være i dyp fortvilelse og nød.»

«Når man er i den sinnstilstanden blir ens sinne og raseri, som ikke kan uttrykkes, dreid mot en selv i en form for depresjon. Jeg mener det haster med at han blir behandlet på sykehus og får psykologisk hjelp, ikke fordi jeg tror det er noe galt med hans mentale helse personlig, men fordi enhver ville blitt drevet til vanvidd av disse omstendighetene.»

«Alle mennesker som har meninger som utfordrer autoritet og utfordrer organisasjoner, blir ofte satt inn i en posisjon der de blir forfulgt på denne måten, og det er utrolig viktig å ha støtte.»