Grunnplanbølge av støtte for Julian Assange

2 December 2019

I løpet av forrige uke brøyt ei voksende grunnplanbølge av motstand mot den USA-ledede forfølgelsen av Julian Assange til overflata av det politiske liv internasjonalt.

Prominente offentlige personligheter i Storbritannia, Europa og Australia, deriblant leger og medisinere, journalister, politikere og FN-representanter, har fordømt fengslingen av WikiLeaks-grunnleggeren i Storbritannias maksimalsikkerhetsfengsel Belmarsh Prison. De har krevd en slutt for forsøket på å få ham utlevert til USA, der han står overfor anklager om spionasje og konfronterer livsvarig fengsel for å ha publisert sannheten.

Deres uttalelser, og ei rekke viktige hendelser til Assanges forsvar, er et kjærkomment slag mot taushetskonspirasjonen som har omsvøpt forfølgelsen av ham, pålagt av regjeringer, offisielle politiske partier rundt om i verden og foretaksmediene.

WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange hilser supportere fra balkongen i Ecuadors London-ambassade. [Foto: AP Photo/Frank Augstein, Arkiv]

Uttrykkene for fiendtlighet overfor den USA-ledede vendettaen mot Assange kommer under opptakten til utleveringshøringer i Storbritannia kommende februar. Britiske myndigheter har tråkket på Assanges juridiske og demokratiske rettigheter, inkludert på hans mulighet til å forberede et forsvar, og har avvist advarsler fra medisinske eksperter om at hans helsetilstand har blitt svekket i den grad at han kan dø i fengsel.

Bølga av støtte for Assange følger også etter den skammelige kollapsen av bestrebelsene på å sette ham opp som en «voldtektsmann», der svenske påtalemyndigheter i forrige uke til slutt henla en ni-år-lang «foreløpig etterforskning» av påstander om seksualmisgjerninger.

Den falske svenske etterforskningen, preget av en litani av prosedyreovergrep og brudd på rettsbasert prosess, spilte en sentral rolle i undergravingen av massestøtten som var Assange til del i 2010. Den ble påberopt av utallige pseudo-venstre-organisasjoner, mediekommentatorer og selverklærte borgerrettighetsorganisasjoner for å delta i angrepene på Assange, eller berettige deres avslag for hans forsvar.

Nå er det imidlertid klart for millioner at Assange er, og alltid har vært en politisk fange. Hans «forbrytelse», ifølge den amerikanske regjeringen og dens allierte, var å publisere dokumenter av historisk betydning som avslørte deres krigsforbrytelser, globale diplomatiske konspirasjoner og overvåkningsoperasjoner som rammer milliarder av mennesker.

Det amerikanske forsøket på å rettsforfølge ham har åpnet flomportene for et angrep på pressefrihet og ytringsfrihet, med «Assange-presedensen» som har ansporet regjeringsangrep på journalister i Frankrike, Australia og USA.

Disse faktorene har bidratt til følgende betydelig utvikling:

O’Brien advarte om vendingen mot «fascisme» avslørt i angrep på pressefriheten. Han sa til publikum: «Mens vi sitter her i kveld mugner Julian Assange i et britisk fengsel og venter på utlevering til USA. Denne regjeringen kunne demonstrere sitt engasjement for en fri presse ved å bruke sin betydelige innflytelse med sin nærmeste allierte for å få hans retur til Australia.»

O’Brien påminnet at Assange mottok 2011 Gold Walkley Award for nettopp de publikasjonene som USA søker å straffeforfølge ham for – i en implisitt fordømmelse av de medieorganisasjonene som hadde snudd seg mot WikiLeaks-grunnleggeren. Paul Murphy, leder av mediefagforbundet Media, Entertainment and Arts Alliance (MEAA), som hittil har unnlatt å mønstre noen betydelig kampanje til Assanges forsvar, som er medlem av forbundet, fordømte også den truede utleveringen.

Underliggende for disse vesentlige uttalelsene er den brede støtten til Assange blant vanlige mennesker og det utbredte folkelige sinnet og bekymring for den truede utleveringen, eksponert i det faktum at underskriftskampanjer som krever hans løslatelse er undertegnet av hundretusener av mennesker.

De politiske partiene som er i posisjon til å kunne gripe inn for å sikre Assanges løslatelse har imidlertid enten vært tause eller de har avvist oppfordringer om å forsvare ham. Dette inkluderer det britiske Labour Partys Jeremy Corbyn, som ikke engang har nevnt WikiLeaks-grunnleggeren midt under valgkampen i Storbritannia, og den australske regjeringen som deltar i kampanjen mot Assange til tross for at han er en australsk statsborger.

For deres del har pseudo-venstre-organisasjonene, som tok deres sufli fra statsmyndighetene og representerer de mest velstående sjiktene av den øvre middelklassen, ikke sagt noen verdens ting.

Bak kulissene gjør etterretningsorganene og regjeringene som har frontet kampanjen mot Assange alt de kan for å sikre at ingenting forstyrrer hans utlevering og skueprosess. For styringselitene blir angrepet på Assange ansett som en avgjørende presedens for å kneble regjeringskritikere, undertrykke antikrigsentimenter og intimidere en sosial og politisk masseopposisjon.

I løpet av de siste 18 månedene har World Socialist Web Site og Socialist Equality Party-er intensivert sin ti-år-lange kampanje til forsvar for Assange. Utviklingen den siste uka har underbygget de viktigste politiske fundamentene for denne kampen.

De har demonstrert at kampen for Assanges forsvar, der han rettsforfølgelse er spydspissen for et internasjonalt pådriv i retning autoritært styre, må være global i omfang. Dette krever mobiliseringen av prinsipielle forsvarere av demokratiske rettigheter, deriblant av journalister, leger, kunstnere og intellektuelle.

Fremfor alt må denne kampanjen være basert på den internasjonale arbeiderklassen, det overveldende flertallet av befolkningen og den mektigste samfunnskraften, som har interesser som er uatskillelige fra den mest besluttsomme offensiven for å forsvare alle sosiale og demokratiske rettigheter. Bare gjennom aktiveringen av massestøtten for Assange vil myndighetene i Storbritannia og Australia bli tvunget til å opprettholde hans demokratiske rettigheter, og blokkere for USAs utlevering og løslate ham.

Det er avgjørende at denne kampen intensiveres under opptakten til utleveringshøringene som starter i februar. WSWS appellerer til alle arbeidere og forsvarere av demokratiske rettigheter om å:

Les WSWS’ opprop og ta kontakt i dag for å ta del i denne livsviktige kampen til forsvar av Julian Assange og alle demokratiske rettigheter.

Oscar Grenfell