Stopp studentrådets sensur av sosialistiske synspunkter ved Universitetet i Leipzig

Av IYSSE Leipzig
31 October 2019

Studentrådet ved Universitetet i Leipzig nektet forrige tirsdag å innvilge IYSSE (Internasjonal ungdom og studenter for sosial likhet) [International Youth and Students for Social Equality] en offisiell klubbstatus og påla effektivt sett sensur for venstreorienterte og sosialistiske synspunkter på universitetsområdet. Mens flere åpent høyreorienterte grupper ble anerkjent og fikk tildelt forsamlingsfasiliteter for møter med høyreorienterte ekstremistideologer, skal IYSSE som motsetter seg fremveksten av det-ytre-høyre ikke ha rett til å kunne booke møterom eller rigge sine kampanjebord på universitetsområdet [campus].

Internasjonal ungdom og studenter for sosial likhet (IYSSE) er en bevegelse av studenter og ungdom som rundt i hele verden slåss mot det-ytre-høyre, mot fremveksten av militarisme og dens røtter i kapitalistsystemet.

IYSSE er velkjent i Tyskland for sin kamp mot det-ytre-høyre og mot militaristisk ideologi på universitetscampusene. Organisasjonen har skarpt kritisert de høyreorienterte ekstremistposisjonene fremmet av Jörg Baberowski ved Humboldt Universitet i Berlin, av Thomas Rauscher ved Universitetet i Leipzig, og av andre professorer. For dette har IYSSE blitt angrepet og bakvasket av mediene, de politiske partiene og av universiteter, mens en rekke studentråd og andre representative studentorganer har støttet IYSSEs posisjoner.

Studentrådet ved Universitetet i Leipzig slår seg nå sammen med ytrehøyrekreftene i den hensikt å forby enhver kritikk av dem på universitetscampus. Tross alt, uten den offisielle klubbstatusen fra studentrådet kan ikke ei studentgruppe få holdt noen møter, rigget sine kampanjebord eller få gjennomført noen politisk aktivitet på universitetscampus.

Studentrådet nektet allerede for to-år-siden å innvilge IYSSE en offisiell klubbstatus. Den gangen skrev IYSSE et åpent brev til studentrådet: «Mens RCDS [Kristelig-demokratenes studentbevegelse], som inviterte den høyreorienterte ekstremistprofessoren Jörg Baberowski til Universitetet i Bremen, skal få fri tilgang til rom, så sensurerer dere kritikere av RCDS’ politikk. Derved oppretter dere et campus der de høyreorienterte kan få blomstre, mens marxistisk politikk blir forbudt. Dette minner om universitetenes frivillige kollaborering med staten under nazistene.»

Denne vurderingen har blitt bekreftet gang-på-gang i perioden siden brevet ble skrevet. Mens IYSSE og andre venstreorienterte grupper ble forvist fra campus har høyreorienterte grupper som RCDS eller Fri-demokrat-innordnede «Fritt Campus» holdt en serie møter, deriblant med Werner Patzelt, en sympatisør med ytrehøyre Pegida-protester.

For deres egen del arrangerte studentrådet i mai i fjor et møte på campus med den erklærte AfD-supporteren Thomas Maul. Først etter at en rekke studenter uttalte seg mot Maul-invitasjonen trakk studentrådet seg fra sin offisielle rolle som arrangør. Det opprettholdt imidlertid sin solidaritet med begivenhetens arrangører. Maul erklærte, blant andre ting, at AfD var «den eneste fornuftige stemmen igjen i den tyske Bundestag [den føderale nasjonalforsamlingen]».

IYSSE ble derimot ikke tillatt å avholde sitt møte med tittelen «Stopp høyreforflytningen ved universitetene» i noen av universitetets forsamlingsrom.

Medlemmer av studentrådet anvendte eksplisitt høyreorienterte argumenter for å berettige denne sensuren. Én representant berettiget sin opposisjon ved å erklære at IYSSE motsetter seg nasjonalstaten og dermed Den tyske forbundsrepublikken, og at organisasjonen beskriver storkoalisjonen som den mest høyreorienterte regjeringen siden andre verdenskrig. Slike ting kan tilsynelatende ikke sies ved Universitetet i Leipzig. En annen representant begrunnet sensureringen av IYSSE ved å si at gruppa fremmer sosialistiske prinsipper og er antikapitalistisk. Dét kunne han ikke ta moralsk ansvar for, la han til.

Angrepet på IYSSE ledes av sosialdemokratenes ungdomsbevegelse Jusos, der deres medlemmer talte lengst og mest aggressivt under møtet. De erklærte blant annet at IYSSE ikke kunne støttes fordi organisasjonen hadde advart mot universitetenes frivillige kollaborering med staten. Dette var historisk revisjonisme, hevdet SPD-representantene.

I henhold til denne logikken er en som advarer om trusselen reist fra det-ytre-høyre en historieforfalsker, mens de som bagatelliserer nazistenes forbrytelser og rettferdiggjør deres handlinger ikke er det. Dette er et argument som gjennomgående anvendes av AfD og andre høyreorienterte ekstremistgrupper mot deres kritikere.

Ett Jusos-medlem bemerket også at studentrådet ville komme i konflikt med universitetsledelsen dersom rådet innvilget IYSSE en offisiell klubbstatus. De vil «hisse til en slåsskamp med de menneskene vi dessverre er avhengige av», ifølge SPD-ungdomsmedlemmet. Diskusjoner foregår åpenbart mellom medlemmer av studentrådet og universitetsledelsen om hvordan sosialistiske og venstreorienterte studentgrupper kan holdes vekk fra campus.

Ved begynnelsen av diskusjonen hevdet Jusos-medlemmet også at IYSSE var «hardline antisemittisk». Dette var hovedanklagen rettet mot IYSSE for to-år-siden. Christopher Khamis, talsperson for IYSSE, beskrev dette som en «uhyrlig løgn» designet for å rettferdiggjøre sensuren av ei venstreorienterte og antifascistisk studentgruppe.

Som del av verdens trotskistbevegelse har IYSSE konsekvent ført en besluttsom kamp mot alle former for antisemittisme, la han til. Khamis sa at medlemmene av studentrådet derimot forvrengte IYSSEs antikapitalistiske standpunkt, organisasjonens kritikk av den høyreorienterte israelske statsministeren Benjamin Netanyahus politikk og dens motstand mot et nasjonalistisk perspektiv, som antisemittisk. Dette er ikke bare absurd, men representerer en bagatellisering av antisemittisme, som nesten produserte en massakre i Halle. Etter Khamis’ svar la studentrådets representanter saken vekk.

Sensureringen av IYSSE og andre venstreorienterte grupper ved Universitetet i Leipzig er helt uakseptabel. Målet er å rydde banen for høyreorienterte krefter, ved å forby all kritikk av dem. Dette er spesielt bemerkelsesverdig i delstaten Sachsen der AfD er det nest-største-partiet i Landtag [delstatsforsamlingen] og den statlige etterretningstjenesten (LfV) [Landesamt für Verfassungsschutz] og politiet har tette bånd til høyreorienterte ekstremistkrefter. Angrepet i Halle var en umiskjennelig advarsel.

På føderalt tysk nivå gjorde storkoalisjonspartiene AfD til det offisielle opposisjonspartiet i Bundestag og de gjennomfører nå partiets høyreorienterte program. Den føderale regjeringen har etablert et vidtrekkende nettverk av deportasjonsleirer for flyktninger, styrket etterretningstjenestene og politiet, og forbereder seg for brutale kriger, som det i øyeblikket kan sees i Midtøsten.

Enhver som kritiserer denne politikken, eller som offentlig motsetter seg AfD, står overfor etterretningstjenestenes og statsapparatets fulle vrede. For eksempel beskrev etterretningstjenesten i Sachsen de som deltok på en konsert mot høyreorientert ekstremistvold i Chemnitz som «venstre-ekstremister». Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) [Sosialistisk Likhetsparti], som IYSSE er ungdomsbevegelsen til, er svertet i den hemmelige innenriksetterretningens (BfV) årsrapporter som «venstreekstremistisk» fordi partiet motsetter seg kapitalisme og nasjonalisme.

Regjeringspartienes ungdomsorganisasjoner, som ikke engang kommer i nærheten av noe flertall blant studentene, utnytter sine posisjoner for å innføre sensur på universitetscampuser. De ønsker å få kneblet alle som kritiserer regjeringens politikk og åpent motsetter seg det-ytre-høyre.

Vi oppfordrer derfor alle studenter om å opponere mot dette angrepet på demokratiske rettigheter. Ta opp kontakt med oss, send oss protestbrev, og delta på våre møter.