Tyskland: Studentparlamentet ved Humboldt Universitet støtter rettssak mot ytrehøyre-professoren Baberowski

Av Christoph Vandreier
31 October 2019

Den 17. oktober stemte studentparlamentet (StuPa) ved Humboldt Universitet i Berlin enstemmig for en resolusjon som støtter klagen fra to studentrepresentanter i Det akademiske senatet, mot den radikalt høyreorienterte professoren Jörg Baberowski. På sin Facebook-side hadde Baberowski ærekrenket Bafta Sarbo og Juliane Ziegler ved å kalle dem «utrolig dumme» og «venstreorienterte fanatikere», fordi de hadde kritisert hans plan for at universitetet skulle opprette et Senter for diktaturforskning.

Studentparlamentets vedtak ikke bare støtter studentene, men oppfordrer også universitetets presidium til å «iverksette tiltak mot prof. Baberowskis overtramp». Resolusjonen fortsetter: «Baberowski har gjentatte ganger tidligere vakt oppmerksomhet med sine høyreorienterte ekstremistiske uttalelser. For å leve opp til sitt historiske ansvar må Humboldt Universitet ikke unndra seg fra tydelig å distansere seg fra høyreorienterte ekstremistposisjoner og individer.»

Universitetspresidiet oppfordres til å revidere sine tidligere solidaritetsuttalelser for Baberowski, og til å undersøke «i hvilken grad Baberowskis personlighet fremdeles er akseptabel for universitetet».

StuPa-resolusjonen, og de to studentenes egen klage, er viktige skritt til forsvar for studentenes ytringsfrihet, i møtet med en offensiv fra radikale høyreorienterte krefter innen det akademiske miljø. De siste månedene har studentrepresentanter blitt satt under et voldsomt press på forskjellige nivå fordi de har motsatt seg radikalt høyreorientert pensuminnhold og transformeringen av deres universitet til en inkubator for høyreorienterte kadre. Med deres klage forsvarer studentene seg mot dette, og de forsvarer studentenes rett til å kunne kritisere sine professorer.

Baberowski er den mest-kjente radikalt høyreorienterte akademiker i Tyskland. I februar 2014 forsvarte han nazi-apologeten Ernst Nolte i nyhetsukemagasinet Der Spiegel, der han la til: «Hitler var ikke en psykopat, han var ikke ondskapsfull.» Men hans politiske aktivitet er ikke begrenset til denne blatante historieforfalskningen. For Baberowskis del flyter hans «akademiske Oeuvre og hans uttalelser om den dagsaktuelle politikken sammen til et amalgam av høyreorientert ekstremistisk kritikk, som er gjennomsyret av historisk revisjonisme og nasjonalistiske motiver,» som jussprofessor Andreas Fischer-Lescano fra Bremen formulerte det for to år siden i et innlegg i Frankfurter Rundschau [lenke til tysk originaltekst].

I 2015 erklærte Baberowski at den tiltakende volden mot flyktninger var «ganske ufarlig tatt-i-betraktning problemene vi har med innvandring i Tyskland». Samme år initierte han et hemmelig nettverk av

det-nye-høyres ideologer, som møtes minst to ganger i året i Berlin. «Salon Baberowski», som Die Zeit-journalistene Christian Fuchs og Paul Middelhoff kaller det i deres bestselger Das Netzwerk der Neuen Rechte (Det-nye-høyres nettverk), samler alt som nyter rang og-et-navn i miljøet.

Baberowski angrep muntlig studentene Sarbo og Ziegler etter at de to, i en sending på rikskringkasteren Deutschlandfunk, hadde forklart hvorfor de hadde uttalt seg i Det akademiske senatet mot opprettelsen av et Senter for diktaturforskning, under Baberowskis lederskap.

Sarbo forklarte at det til dels dreide seg om Baberowski selv, «som allerede tidligere har vekket oppmerksomhet gjennom veldig konkrete politiske uttalelser – for eksempel med uttalelser som vi ville kalle fiendtlige mot flyktninger. Og i denne konteksten ser vi rett-og-slett ikke at et institutt som skulle avgjørende politisk utformes av herr Baberowski kunne være forenlig med prinsippene dette universitetet selv har formulert, dvs. å være antidiskriminerende og for et mangfold.»

Hennes studentkollega Ziegler la til at den akademiske friheten var mer truet av rasistiske og høyreorienterte posisjoner enn av avvisningen av et senter som ikke tydelig distanserer seg fra høyreorienterte populistiske bevegelser.

Faktisk siktet [det foreslåtte] forskningssenteret på en pseudo-vitenskapelig begrunnelse for diktatur, og ikke på vitenskapelig forskning. I prosjektforslaget ble diktaturer beskrevet som legitime og til-og-med som populære alternativ til demokratiske styreformer, og som burde kunne undersøkes «verdifritt». Av denne grunn hadde studentparlamentet allerede uttalt seg overveldende mot senteret. Etter at eksperter også hadde kommet med sine negative vurderinger trakk det juridiske fakultet [ved Humboldt] sin støtte for prosjektet, og dermed var forslaget forelagt Det akademisk senatet irrelevant.

Etter dét uttalte Baberowski på Facebook at universitetet «hadde vært nødt til å bøye seg for presset fra venstreorienterte ekstremistiske fanatikere» og han ærekrenket Ziegler og Sarbo som «utrolig dumme studenter, som skrek ut utrolige dumme ting om ‘mangfold’ og ‘flyktninger’ inn i mikrofonen.» Hans mål var ikke bare å intimidere studentrepresentantene, men også å få mobilisert sine radikalt høyreorienterte supportere mot dem.

Sarbo rapporterer om utallige rasistiske og truende meldinger hun har mottatt etter Baberowskis postering. «Baberowskis supportere har ganske raskt bekreftet vår kritikk, gjennom rasistiske fornærmelser på nettet, med trusler og tvilsomme posteringer på høyreorienterte nettsteder,» forklarer Juliane Ziegler. Studentfagforeningen RefRat ble til-og-med tilsendt ei pakke med ekskrementer.Dette er ikke første gang Baberowski mobiliserer sine høyreorienterte ekstremistsupportere for å initimidere politiske opponenter. I november i fjor agiterte han mot presentasjonen av boka Hvorfor er de tilbake? [Warum sind sie wieder da?] ved Humboldt Universitet – boka som omhandler fremveksten av det-ytre-høyre i dagens Tyskland. Han beskrev IYSSE – International Youth and Students for Social Equality (Internasjonal ungdom og studenter for sosial likhet) – som organiserte arrangementet, som en «kriminell, voldelig og ondskapsfull» organisasjon, tildels bestående av «psykopater». Som resultat av denne agitasjonen forsøkte to dusin høyreorienterte ekstremister, deriblant høytstående representanter for ungdomsbevegelsen til ytrehøyrepartiet Alternative für Deutschland (AfD), å forpurre presentasjonen [engelsk tekst].

Baberowski hadde tidligere beskrevet [engelsk tekst] IYSSE og ungdomsorganisasjonens medlemmer som «skitne» og «motbydelige». Dessuten har han gjentatte ganger krevd at IYSSE-medlemmer, inkludert de som sitter i studentparlamentet, må sparkes ut av universitetet og utestenges fra universitetets lokaliteter.

Baberowski har også angrepet kolleger som opponerer mot høyreorientert ideologi. Da fem professorer og ansatte ved Humboldt Universitet motsatte seg antiflyktning-proklameringen «Erklæring 2018» som var initiert i Baberowskis salong,

kalte Baberowski dem «informanter» og truet med at «de ydmykede og utstøtte vil huske hvem som hånet dem.»

Hva angår Sarbo og Ziegler holdt Baberowski fast ved sine fornærmelser da han ble spurt, og han uttalte til avisa Tagesspiegel at studentene ikke bare kunne beskrives som dumme og fanatiske, men at de faktisk måtte beskrives sånn. Som belegg refererte han en re-tweet fra Sabro, som med hennes egne ord var «en eksplisitt humoristisk polemisk reaksjon på en rasistisk artikkel i Bildzeitung» og som ikke hadde noe å gjøre med argumentene rundt Baberowski, eller med hans forskningssenter.

Den radikale høyreorienterte professoren kan bare tillate seg å oppføre seg så aggressivt fordi han nyter støtte fra universitetets ledelse, fra den føderale storkoalisjonsregjeringen sammensatt av CDU/CSU [Den kristelig-demokratiske union / Den kristelig-sosiale union] og SPD [Det tyske sosialdemokratiske parti], og fra Senatet i Berlin, sammensatt av koalisjonen mellom SPD, Venstrepartiet [die Linke] og De Grønne [die Grünen]. Etter at Baberowski flere ganger uten hell har forsøkt å saksøke sine kritikere, har mobilisert sine høyreorienterte supportere mot dem, og har fornærmet studenter fra sitt eget institutt [for Øst-Europa studier], solidariserte universitetsledelsen seg med ham og erklærte «medieangrep» mot Baberowski for å være «uakseptable».

Tidligere har Humboldt Universitet-president Sabine Kunst forsøkt andre måter å få lagt press på studentenes RefRat. På forespørsel fra AfD-gruppa i Berlin Landtag [delstatsforsamlingen] saksøkte hun for eksempel RefRat, med forsøk på å få offentliggjort navn på alle studenter som har vært aktive i studentparlamentet de ti-siste-årene. Den rettsaken ble beordret av Berlins Senat.

Den føderale utdanningsministeren Anja Karliczek (CDU) forsvarte også ytringsfriheten for «professor Münkler og professor Baberowski fra Berlin», som begge ble sagt å være ofre for «fiendtlighet».

Samtidig er det en voksende motstand mot den høyreorienterte transformeringen av universitetene. Studentparlamentet ved Humboldt Universitet, studentfagforeningene ved Berlins Frie Universitet, ved universitetene i Potsdam og Bremen, og mange andre representative studentorganer, har allerede vist deres solidaritet med Humboldts RefRat. Professorer ved Humboldt, som prof. dr. Jule Specht har også kritisert Baberowskis «verbalt aggressive oppførsel».

I en artikkel [tysk original tekst] som omhandler Baberowski og hans trusler mot dissidenter, advarte nylig professor Andreas Fischer-Lescano mot «det høyreorienterte akademias stygge grimase, som truer oss i ordets verste forstand, dersom vi ikke resolutt motsetter oss høyrefløyens prat ved universitetene.» Et robust demokrati ved universitetene må bety «at vi ikke tillater autoritære professorer å pålegge deres autoritære ideer for å tabuisere kritikk, under dekke av å forsvare akademisk frihet,» mente jussprofessoren.

Dette understreker hvor viktig det er for studenter å forsvare seg mot Baberowskis ærekrenkelser og trusler. Den juridiske klagen er et viktig skritt, men må kombineres med mobiliseringen av en bred opposisjon mot forflytningen til høyre, og mot transformeringen av universitetene til inkubatorer for høyreorienterte krefter.