Assange presedensen: Journalister i Storbritannia truet med den offisielle hemmeligsholdsloven

Av Robert Stevens og Laura Tiernan
22 July 2019

Londons Metropolitan Police [Met] truet journalister med påtale i henhold til den offisielle hemmeligholdsloven [Official Secrets Act] under forleden fredags hittil mest uforlignelige angrep på pressefriheten.

Assisterende politikommissær Neil Basu kunngjorde at politiets kontraterrorismekommando (CTC) [Counter Terrorism Command] ville etterforske angivelige overtredelser av den offisielle hemmeligholdsloven over publiseringen av lekkede diplomatiske telegrammer skrevet av sir Kim Darroch.

Darroch trakk seg i forrige uke som Storbritannias ambassadør til USA etter at hans fordømmende konfidensielle vurderinger av president Donald Trump ble publisert av Mail on Sunday. Trump skjelte offentlig ut Darroch over hans konfidensielle beskrivelser av Trump-administrasjonen som «unikt dysfunksjonell» og «udugelig».

Basu uttalte seg utenfor New Scotland Yard i London, der han erklærte: «Med tanke på de store rapporterte konsekvensene av lekkasjen er jeg inneforstått med at det har vært skade forårsaket på britiske internasjonale relasjoner, og det ville være klart av offentlig interesse å få stilt denne personen, eller de som ansvarlige, for retten.»

Han melde til varsleren: «Meld deg selv snarest mulig, forklar deg og møt konsekvensene.»

Basus erklæring var også rettet mot journalister og medieorganisasjoner: «Publiseringen av lekket kommunikasjon, vel vitende om hvilken skade de har forårsaket, eller sannsynligvis vil forårsake, kan også være et kriminelt anliggende.»

«Jeg vil råde alle eiere, redaktører og utgivere av sosialmedier og hovedstrømsmedier til ikke å publisere lekkede regjeringsdokumenter som allerede er i deres besittelse, eller som kan bli tilbudt dem, og til å overlevere dem til politiet eller gi dem tilbake til deres rettmessige eier, Hennes Majestets regjering.»

En storm av protester etterfulgte Basus trusler, der avisredaktører veide inn for å motsette seg det den politisk redaktøren Tim Shipman for Sunday Times beskrev som Basus «ondsinnede, absurde, antidemokratiske uttalelser».

Forrige lørdag ettermiddag meldte Basu en oppfølgningsuttalelse, som i vesentlig grad ble beskrevet i mediene som en «tilbake-roing». Dét var den ikke.

Han erklærte: «Metropolitan Police respekterer medias rettigheter og har ingen intensjon om å forsøke å forhindre at redaktører publiserer beretninger av offentlig interesse for et liberalt demokrati. Mediene har en viktig rolle i å granske statens handlinger.»

Han fortsatte: «Vi har imidlertid også blitt fortalt at publiseringen av disse spesifikke dokumentene, da vi nå vet at de kan være brudd på den offisielle hemmeligholdsloven, også kan utgjøre en kriminell handling, og en handling som ikke kan forsvares med offentlig interesse.»

Med andre ord vil enhver journalist eller medieorganisasjon som publiserer det lekkede materialet etter Met-bekjentgjøringen begå en forbrytelse. «Vi kjenner til at disse dokumentene og potensielt andre fortsatt er i omløp,» advarte han.

I møte med fordømmende opponering fra store nyhetsorganisasjoner følte Boris Johnson og Jeremy Hunt, rivalene for Det konservative partiets lederskap, begge det nødvendig å fordømme Mets trusler som et «overtramp mot pressefriheten».

Men dette var en gjennomskuelig tilsløring. Ifølge en rapport i Guardian ble Met-etterforskningen lansert under en «Gateway Process», etter diskusjoner mellom «seniorrepresentanter for regjeringskabinettet» og Dean Haydon, assisterende politikommissær for Met, som også er «nasjonal seniorkoordinator for Scotland Yards enhet SO15».

SO15 er Mets kontraterrorismekommando (CTC), og er politiorganent bemyndiget med det nasjonale ansvaret for å etterforske påstander om kriminelle brudd på den offisielle hemmeligholdsloven.

Hva Met faktisk foreslo var en de facto kriminalisering av journalistikk, slik at det kan defineres innen rammen av terroristaktivitet.

Uttalelser som de som ble ytret av George Osborne, tidligere Tory-finansminister og dagens redaktør av Evening Standard, som portretterer Basu som en klossete dumrian, var et forsøk på skadekontroll. Osborne beskrev Basus uttalelser som «veldig stupide og dårlig gjennomtenkte,» og som ytringer fra «en junioroffiser som ikke synes å ha forsått mye om pressefrihet».

Men den skumle betydningen av Mets etterforskning ble gjort klart av intervensjonen fra tidligere forsvarsminister sir Michael Fallon. Der han uttalte seg til BBC Radio Fours «Today»-program forrige lørdag, insisterte Fallon på at journalister bør være underlagt Storbritannias offisielle hemmeligholdslov. Han beskrev Basus angrep på mediene som «ganske logisk» og tilføyde: «Dersom de [avisene] mottar stjålet materiale bør de gi det tilbake til de rettmessige eierne og bør være oppmerksomme på den store skade som er gjort, og den potensielle større skaden ved ytterligere brudd på den offisielle hemmeligholdsloven.»

Spurt om journalister hadde å overholde denne loven, svarte han: «Jeg tror ikke at noen helt og holdent kan heve seg over behovet for å unngå skade på dette landet. ... Vi har pressefrihet ... men vi har også lover. Vi har den offisielle hemmeligholdsloven, og det er viktig at denne loven opprettholdes.»

Fallon ble støttet av sikkerhetsminister Ben Wallace som tvitret at «medlemmer av allmennheten er også bundet av en del av denne loven.»

Den offisielle hemmeligholdsloven har vært nedfelt i lovverket siden 1911 og ble vedtatt i sin nåværende form i 1989. Under denne loven er «avsløring av opplysninger, dokumenter eller andre artikler relatert til» sikkerhet eller etterretning, forsvar og internasjonale relasjoner, en forbrytelse. For tiden kan bare offisielle tjenestegjørende eller tidligere embetsrepresentanter, regjeringskontraktører eller medlemmer av sikkerhets- og etterretningstjenestene bli straffet for å begå brudd under loven. De funnet skyldige står overfor bøter eller fengselsstraff mellom to og 14 år.

Ian Murray, redaktørforeningens administrerende direktør [Society of Editors] uttalte seg forrige fredag der han fordømte Mets påkalling av loven mot journalister. «Helt ærlig, dette er den typen tilnærming vi ville forvente fra totalitære regimer der medier forventes å være lite mer enn den tamme greina av regjeringen.» Mets diktatoriske forordning viser Assange-presedensen i aksjon. Den amerikanske regjeringens beslutning, med støtte fra utgående statsminister Theresa May og utenriksministeren Jeremy Hunt, om å tiltale WikiLeaks-grunnleggeren under den amerikanske spionasjeloven [US Espionage Act] for utgivelsen av lekkede regjeringsdokumenter, har åpnet flomportene.

Den amerikanske spionasjeloven ble vedtatt i 1917, og var tungt modellert på den opprinnelige britiske offisielle hemmeligholdsloven [Official Secrets Act] fra 1889, som så ble ble oppdatert bare tre år før utbruddet av første verdenskrig.

Forrige fredagens trusler fra Met etterfølger raid av Det australske føderale politi (AFP) mot hovedkvarteret til Det australske kringkastingsselskapet (ABC) og hjemmet til Annika Smethurst, politisk redaktør for Sunday Telegraph. AFP-offiserer beslagla hundrevis av datafiler knyttet til artikler som avslørte regjeringsspionering og krigsforbrytelser begått av australske spesialtropper i Afghanistan.

Den voksende statsundertrykkingen av journalistiske kjerneaktivitet skjer samtidig med et eskalerende pådriv i retning krig. Storbritannia jobber for å bistå amerikanske krigsplaner mot Iran, som har iscenesatt provokasjoner i Gibraltar og i Hormuzstredet de siste fjorten dagene, som har vært brukt til å skru opp spenninger.

Fallons involvering, og hans krav om at journalister blir underlagt den britiske offisielle hemmeligholdsloven, har til formål å skjule fra offentligheten de fremskredne forberedelsene til krig. Ifølge forrige ukes utgave av magasinet Foreign Policy, har Storbritannia og Frankrike blitt enige bak lukkede dører om å øke deres bakkestyrker i Syria med 10 til 15 prosent, med Storbritannia som utplasserer flere Special-Forces-tropper.

Hvis bestemmelsene det trues med av den britiske staten blir iverksatt vil journalister møte år i fengsel for å bringe opp i dagen komplottene til de som forbereder nye kriger og andre antidemokratiske tiltak.

Oppfordringen fra World Socialist Web Site og Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) til etablering av en global kampanje for å stoppe Assanges utlevering til USA, advarte for at hans forfølgelse «er spydspissen for et massivt angrep på demokratiske rettigheter, med sikte på å få ødelagt ytringsfriheten, få gjort gravejournalistikk illegalt, og intimidere og terrorisere kritikere, forhindre eksponeringen av regjeringsforbrytelser og undertrykke folkelig massemotstand mot sosial ulikhet og krig.» Oppfølging av denne advarselen betyr å melde seg med på denne globale kampanjen i dag.