CNN pusher etterretningstjenestenes løgner mot Assange

Av Oscar Grenfell
18 July 2019

CNN publiserte på mandag et uforskammet angrep mot Julian Assange. Det eneste formålet var å gjenopplive den diskrediterte påstanden om at WikiLeaks-grunnleggeren fungerte som en «agent» for den russiske regjeringen, for å undergrave voksende opposisjon mot USAs forsøk på å rettsforfølge Assange for å ha avslørt amerikanske krigsforbrytelser og diplomatiske konspirasjoner.

Julian Assange

Mens artikkelen ble slått opp som en «eksklusivitet» inneholdt den ingen ny informasjon. I stedet resirkulerte den hentydninger, bakvaskelser og blanke løgner som allerede er rettet mot Assange fra etterretningsorganene, CNN og de amerikanske mediene.

CNN hevder at de bestilte teksten etter å ha mottatt «eksklusiv» tilgang til orienteringer redigerte av UC Global, fra 2016 og 2017. Det private spanske sikkerhetsforetaket ble kontrahert av den ekvadorianske regjeringen for å overvåke Assange i London-ambassaden, hvor han ble innvilget politisk asyl i 2012.

I virkeligheten har orienteringene allerede blitt dekket i langt større detalj av den spanske avisa El País og andre medier.

Den uberettigede anvendelsen av orienteringene, som tilsynelatende dekker alle aspekt av Assange personlige og profesjonelle liv i ambassaden, er et åpenbart brudd på journalistisk etikk og en asylants rett til privatliv, med Assanges status som en politisk flyktning gjentatte ganger opprettholdt av De forente nasjoner (FN).

Dokumentene blir ikke referert for å avklare eller bringe noen opplysninger av allmennhetens interesse. I stedet blir de selektivt referert for å blåse opp statsforfølgelsen av en journalist, gjennom karakterdrap og demonisering.

Den omfattende overvåkingen av Assange i ambassaden ble undersøkt av FNs spesialrapportør om personvern som et potensielt brudd på folkeretten, kort tid før han ulovlig ble slept ut av bygningen av det britiske politiet den 11. april.

Det er ikke klart om UC Globals orienteringer sendes rundt bare av vestlige etterretningstjenester, i et forsøk på å diskreditere Assange, eller om det er av enkeltpersoner som søker å få hentet seg penger på materialet. Lignende filer samlet av et ekvadoriansk foretak som erstattet UC Global på ambassaden i 2017 ble brukt av spanske kriminelle tidligere i år, i et forsøk på utpressing av millioner av euro fra WikiLeaks.

Til tross for den potensielt sensitive karakteren av materialet fra UC Global, er CNNs artikkel ekstraordinært tynn.

Besøk til Assange ved ambassaden av lengetidige samarbeidspartnere, sammen med journalister som tilfeldigvis var fra Russland, og hans besittelse av databehandlingsutstyr, presenteres som jernkledde bevis på en stor konspirasjon mot Hillary Clinton, som var Det demokratiske partiets kandidat for 2016-presidentvalget i USA.

Artikkelen er basert på påstander fra Det demokratiske partiet og fra amerikanske etterretningstjenester om at materialet publisert av WikiLeaks i 2016 ble levert av den russiske regjeringen. Dette materialet inkluderte lekkasjer av e-postmeldinger fra Den demokratiske nasjonalkongressen (DNC) og fra John Podesta, lederen av Clintons valgkampanje, sammen med hemmelige taler Clinton tidligere hadde holdt for Wall-Street-bankører.

CNN-artikkelen promoterer tungt rapporten om det påståtte samspillet mellom Donald Trumps valgkampanje og Russland, som ble publisert av spesialråd [US Special Counsel] Robert Mueller tidligere i år. Rapporten fant ingen bevis for samspill, men gjentok løgnene om at Assange og WikiLeaks hadde fungert som redskap for den russiske staten.

CNN forklarer ikke hvorfor WikiLeaks-materialet var så skadelig. I stedet klager de diskret, midtveis i artikkelen, over at amerikanske medier dokumenterte lekkasjene, som CNN forteller inkluderte «transkripsjoner av Clintons Wall-Street-taler holdt bak lukkede dører, og baktalingen fra medarbeidere om hennes ‘forferdelige’ instinkter og frustrasjonene over overlappingen mellom hennes business og veldedighetsstiftelse, som de kalte ‘Bill Clinton Inc.’»

I realiteten viste WikiLeaks’ publikasjoner i 2016 at DNC hadde bestrebet seg på å rigge Det demokratiske partiets primærvalg mot den selvproklamerte «demokratiske sosialisten» Bernie Sanders, til fordel for Clinton, og i strid med partiets egne regler. De viste at Clinton hadde lovet multimilliardærbankører at hun ville regjere i deres interesser og støtte flere rovgriske amerikanske militærintervensjoner.

Dokumenter fastslo også at Clinton-stiftelsen var en massiv cash-for-tilgang-ordning, hvor regjeringer, foretak og enkeltpersoner kunne betale for motytelsen av møter med de to blad Clinton og andre regjeringspersonligheter.

Ikke på noe punkt motsier CNN-artikkelen det faktum at dette materialet var nyhetsverdig, av offentlighetens interesse og helt sannferdig – de grunnleggende kriteriene for en genuin publiseringsorganisasjon.

I stedet gjentar CNNs artikkel påstanden om at dokumentene ble hacket og besørget av en skyggefull online-enhet kjent som «Guccifer 2.0». Faktisk hadde Assange først bekjentgjort at WikiLeaks hadde materiale om Clinton-kampanjen den 12. juni 2016, flere dager før «Guccifer 2,0»-personaen dukket opp.

Som noen WikiLeaks-supportere har sagt antyder dette at «Guccifer 2.0» kan ha blitt oppdiktet av krefter i Det demokratiske partiet, eller fra den amerikanske staten, som forsøkte å tilskrive Russland publiseringen av det skadelige materialet.

CNN-artikkelen hevder også en konspirasjon mellom WikiLeaks og det russiskeide medieforetaket RT. Den erklærer: «I minst to tilfeller publiserte RT til og med artikler som beskrev de nye pakkene av e-postmeldinger før WikiLeaks selv offisielt lanserte dem, hvilket tyder på at de koordinerte bak kulissene, som de benekter.»

Som RT og andre har kommentert tvitret den russiske kringkasteren (RT) om lekkasjene før WikiLeaks egen offisielle Twitter-konto. Men da var dokumentene faktisk allerede offentliggjort på WikiLeaks’ nettsted.

Andre påstander i CNN-rapporten er iøynefallende gjennomskuelige.

Den gjør mye av det faktum at den tysk dataeksperten Andrew Müller-Maguhn besøkte Assange tolv ganger i 2016.

Artikkelen refererer til spesialråd Muellers rapport som sier at Müller-Maguhn «kan ha bistått med overføringen av disse stjålne dokumentene til WikiLeaks». Som CNN er tvunget til å bemerke var referansen til Müller-Maguhn i Mueller-rapporten i sammenheng med rapportens svært betingede og lite overbevisende uttalelse om at det «ikke kan utelukkes at stjålne dokumenter ble overført til WikiLeaks gjennom mellommenn som besøkte Assange sommeren 2016».

Mueller forhørte aldri hverken Müller-Maguhn, Assange eller noen av hans medarbeidere, og heller ikke den tidligere britiske diplomaten Craig Murray, som kategorisk har uttalt at Russland ikke var kilden til 2016-lekkasjene.

Andre deler av artikkelen kan bare beskrives som en desperat eksersis av drittkasting. Møter mellom Assange og RT-journalister presenteres som illegitime, utelukkende på grunnlag av at journalistene er fra Russland.

CNN erklærer at «Assanges autoritet til tider rivaliserte ambassadørens», basert på rapporter fra UC Global om Juan Falconi, den tidligere ekvadorianske ambassadøren til London.

Falconi, den eneste personen som sa seg enig om å gi kommentarer til CNN, benektet denne påstanden og antydet at han aldri ble presset til å gi Assange noen «spesialbehandling, og at han hadde etablert regler som Assange måtte følge». CNN gikk ganske enkelt videre til sin neste bakvaskelse.

CNN-artikkelen er langt den første drittpakka rettet mot Assange fra nettverket, som har en dokumentert historikk for å jobbe med CIA. CNN-reportere har tidligere fortalt sitt publikum at det er «ulovlig» å lese WikiLeaks-filer. Nettverket tillot også en CIA-representant å hevde på lufta at Assange var en pedofil, uten å motsi hans fullstendig oppdiktede og ærekrenkende påstand.

CNN-rapporten demonstrerer støtten fra Det demokratiske partiet og den «liberale» pressen for Trump-administrasjonens forsøk på å få overført Assange til USA. Hele USAs politiske etablissement bifaller tiltakene for å få tiltalt WikiLeaks-grunnleggeren under spionasjeloven som bærer en maksimal strafferamme på 175 års fengsel. Dette er del av et bredere tilslag mot demokratiske rettigheter, med sikte på å kriminalisere antikrigsentimenter og skape presedens for undertrykkingen av all sosial og politisk motstand nedenfra.

Dette viser den kritisk viktige betydningen av oppropet fra WSWS og Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale (ICFI) [International Committee of the Fourth International] for utviklingen av en Global forsvarskomité [Global Defence Committee] for å koordinere masseaksjoner fra den internasjonale arbeiderklassen, for å beseire den internasjonale politiske konspirasjonen mot Assange, sikre hans frihet og forsvare alle demokratiske rettigheter.