USA forbereder «tilslag» mot Iran

Av Peter Symonds
19 June 2019

Pentagon kunngjorde på mandag at USA oversender 1 000 ekstra troppestyrker, og andre militære ressurser til Midt-Østen samtidig med Trump-administrasjonens tiltagende krigstrusler mot Iran. Troppeforflytningen etterfølger den tidligere utplasseringen av hangarskipet USS Lincoln med angrepsgruppe til Persiagulfen sammen med en bombeangrepsgruppe anført av atomvåpenberedte B-52-fly.

En artikkel fra den israelske nettsiden Maariv Online, gjenpublisert i Jerusalem Post, rapporterte at Trump-administrasjonen aktivt forbereder for et «taktisk angrep» mot Iran. Rapporten, basert på diplomatiske kilder ved FN i New York, uttalte at «siden fredag har Det hvite hus hatt uopphørlige diskusjoner med militære seniorkommandanter, Pentagon-representanter og rådgivere for president Donald Trump.»

En amerikansk styrt-missil-cruiser avfyrer et Tomahawk-missil under den amerikanske invasjonen av Irak i 2003

Ifølge Maariv Online sa de ikke-navngitte embetsrepresentantene at «de militære handlingene som er til vurdering ville være et luftbombardement av et iransk anlegg tilknyttet landets atomprogram.» En vestlig diplomat kommenterte: «Bombingen vil være massiv, men begrenset til ett mål.»

Da han annonserte troppeutplasseringen erklærte fungerende amerikanske forsvarsministeren Patrick Shanahan: «De nylige iranske angrepene bekrefter den pålitelige og troverdige etterretningen vi har fått om fiendtlig opptreden fra iranske styrker og deres proxygrupper, som truer USAs personell og interesser over hele regionen.» Han la deretter absurd til: «USA søker ikke konflikt med Iran.»

I virkeligheten er den nåværende eksplosive situasjonen i Persiabukta helt av Washingtons produksjon. I strid med FNs vedtak opphevet Trump-administrasjonen ensidig avtalen mellom Iran og de fem faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd, pluss Tyskland, for begrensning av Irans nukleærprogram, i motytelse for hevingen av sanksjoner mot landet.

Deretter gjeninnførte og styrket USA de lammende sanksjonene mot Iran med det siktemål å få kuttet alt av landets oljeeksport, og få kollapset den iranske økonomien. USA truet også med å innføre økonomiske straffetiltak mot selskaper som bryter deres ensidige sanksjoner. Washingtons handlinger utgjør en økonomisk blokkade av Iran og er en krigshandling.

Med USAs utenriksminister Mike Pompeo i spissen utnytter Trump-administrasjonen angrepene på to tankskip i Persiagulfen sist torsdag som påskudd for å true med å angripe Iran. På søndag erklærte Pompeo at USA nå «vurderer et bredt spekter av alternativer», inkludert «en militær respons».

Den amerikanske sentralkommandoen [US Central Command], som ville ha tilsyn med ethvert angrep på Iran, utga en video som den hevder viser en liten båt fra Den islamske revolusjonsgarden (IRGC) nærme seg og fjerner en ueksplodert limpet-mine fra ett av de skadede tankskipene, det japanske eide Kokuka Courageous. De fulgte på mandag opp med foto av samme påståtte aktiviter.

Amerikanske embetsrepresentanter har fortsatt med å beskylde Iran for angrepene, til tross for en erklæring fra tankskipets eier om at fartøyet ble rammet av et flygende objekt, i henhold til besetningsmedlemmene. Både Japan og Tyskland har stilt spørsmål ved Washingtons påstander og har krevd ytterligere bevis, der de sa at videoen ikke utgjorde tilstrekkelig bevis. Iran har benektet enhver involvering i angrepene.

FN-kildene sitert i Jerusalem Post-artikkelen hevdet at Trump selv ikke hadde vært entusiastisk, men hadde mistet tålmodigheten og gitt grønt lys for Pompeo, som har presset på for handling.

Pompeo var på tirsdag planlagt å reise til US Central Commands (CENTCOM) hovedkvarter i Florida, hvor han skulle møte to militære toppledere – CENTCOM-kommandør general Kenneth McKenzie og general Richard Clarke, sjefen for Special Operations Command – for å «diskutere regionale sikkerhetsanliggender og operasjoner».

CNN bemerket at besøket var «uvanlig» da Pompeo ikke skulle være ledsaget av fungerende amerikanske forsvarsminister Shanahan, som skulle bli igjen i Washington for å «fortsette å utvikle alternativer».

USA har også grepet til iranske uttalelser på mandag, der Iran advarte om at landets lavnivåanrikning av uran ville overstige den fastsatte grensa i 2015-avtalen innen 10 dager, for ytterligere å skru opp spenningene. I sine uttalelser til mediene på mandag brennmerket den amerikanske talspersonen Garrett Marquis Irans handlinger som «kjernefysisk utpressing» og han insisterte på at landet må møtes med «økende internasjonalt press».

Hvilket svimlende hykleri! USA har revet i stykker 2015-traktaten, de lammer Irans økonomi og de truer med krig. For mindre enn én måned siden erklærte Trump at dersom det skulle komme til konflikt ville det være «den offisielle slutten på Iran», som skulle antyde at USA kunne bruke hele sitt arsenal, inkludert atomvåpen, til å utrydde den iranske befolkningen på over 80 millioner. Men når Teheran foreslår at landet ikke lenger ser seg bundet av avtalen, er dét erklært å være «utpressing».

Marquis gjentok også Trumps løgn om at USA trakk seg ut fordi «den forferdelige nukleæravtalen etterlot Irans evner intakte». Faktisk reduserte 2015-avtalen, som Iran bare inngikk under Obama-administrasjonens trusler om krig, kraftig deres nukleærprogram og plasserte landet under svært påtrengende inspeksjoner. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har gjentatte ganger funnet Iran helt i overensstemmelse med avtalens strenge inspeksjonskrav.

Iran har bare forsiktig forflyttet seg i retning en opphevelse av traktaten, selv om landet ville være fullt ut berettiget å gjøre det, som resultat av Washingtons illegale handlinger. I begynnelsen av mai fastsatte den iranske presidenten Hassan Rouhani en 60-dagers frist for de andre undertegnerne – Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Russland og Kina – til å fastlegge konkrete tiltak for å gjøre det mulig for Iran å eksportere olje og handle med internasjonale banker. Fristen utløper den 7. juli.

De europeiske maktene har bestrebet seg på å redde avtalen, men har så langt truffet få reelle handlingstiltak. Det alternativt betalingssystemet INSTEX, som ville omgå det eksisterende USA-dominerte internasjonale finans- og banksystemet, er lansert men er enda ikke idriftsatt. Selv om det var oppe og i drift ville det i utgangspunktet bare gjelde handel med mat og medisiner. Et fullt operativt system ville bringe de europeiske maktene til en åpen konflikt med USA, som utvilsomt ville gjengjelde.

Trump-administrasjonens krigshissing i Persiabukta åpner opp splittelser innen Europa. Mens den tyske utenriksministeren Heiko Maas åpent har stilt spørsmål ved amerikanske «bevis» for iransk involvering i forrige ukes tankskipangrep, har Storbritannia raskt falt inn på linje. Italias visestatsminister Matteo Salvini, leder for det fascistiske partiet Lega, signaliserte på mandag Romas støtte for Washingtons krigspådriv mot Iran.

Trump-administrasjonen forbereder hensynsløst for en krig mot Iran. Enhvert amerikansk luftangrep mot Iran, selv om det skulle være begrenset til ett tilslag, ville raskt eskalere til en fullskala krig som ikke bare ville involvere andre regionale USA-allierte, som Saudi-Arabia og Israel, men det ville også true med å trekke inn andre stormakter til forsvar for deres livsviktige interesser.

World Socialist Web Site har gjentatte ganger advart for de voksende farene for en katastrofal verdenskrig som igjen ville kaste menneskeheten ut i barbari. Det eneste alternativet er byggingen av en internasjonal antikrigbevegelse av arbeiderklassen, basert på et sosialistisk program for å få slutt på rotkilden til krig – kapitalismen og den utdatere oppdelingen av verden i rivaliserende nasjon-stater.