Med B-52-er og et hangarskip med kampgruppe på plass er amerikansk krig mot Iran satt på en hårfin utløser

Av Bill Van Auken
13 May 2019

USS Abraham Lincoln og hangarskipets angrepskampgruppe passerte på torsdag gjennom Suezkanalen inn i Rødehavet og til hjertet av Midtøsten, samtidig som en amerikansk bombeflystyrke bestående av fire atomvåpenberedte B-52-ere samme dag landet på en amerikansk flybase i Qatar. De to militære utplasseringene har satt trusselen for en stor og katastrofal ny krig i regionen på en hårfin utløser.

B-52-er ankommer Al Hudeid Air Base

Utplasseringene kommer samtidig med en ny runde krigerske trusler fra Washington. Utenriksminister Mike Pompeo kom på torsdag med en uttalelse som truet med at USA er beredt for å gå til «rask og avgjørende» militæraksjon mot Iran.

Mens Pentagon bringer sine mest ødeleggende og kraftige våpen til Irans kyster berettiget Pompeo den amerikanske militæroppbyggingen ved å hevde at Iran hadde «engasjert seg i en eskalerende serie truende handlinger og uttalelser de siste ukene». Han brøy seg ikke med å gi noen eksempler på slike handlinger og uttalelser.

«Regimet i Teheran bør forstå at eventuelle angrep fra dem eller fra deres proxy-er [o.anm.: stedfortredere] av enhver identitet, mot amerikanske interesser eller borgere vil bli besvart med en raskt og avgjørende amerikansk respons,» sa Pompeo. «Iran bør ikke forveksle vår tilbakeholdenhet opp til nå for å være en mangel på besluttsomhet. Til dags dato har regimets standardalternativ vært vold, og vi appellerer til de i Teheran som ser en vei til en velstående fremtid gjennom de-eskalering om å endre regimets oppførsel.»

Snakket om amerikansk «tilbakeholdenhet» i motsetning til det angivelige iranske «standardalternativet» med vold er vondt å tro. Pompeo snakker for en regjering som har vært engasjert i endeløse kriger i regionen rundt Persiabukta de siste 25 årene, kriger som har krevd godt over én million liv og har etterlatt hele samfunn i ruiner.

Som alltid forsøker amerikansk imperialisme å posere som offer for aggresjon, som bare mobiliserer sin uutfordrede militærmakt som en forsvarshandling.

Pompeos bemerkninger var ekko av uttalelsene fra marinegeneral Frank McKenzie, nylig utnevnt til øverstkommanderende for US Central Command (CENTCOM) og ansvarlig for amerikanske militæroperasjoner i Midtøsten, avlevert i en flammende tale til den høyreorienterte, pro-sionistiske tankesmia Stiftelsen for demokratienes forsvar.

«Ethvert angrep på amerikanske interesser vil bli møtt med uopphørlig kraft,» fortalte generalen til Stiftelsen, som i sin tid ble anvendt av George W. Bush som et forum til forsvar for sin krigspolitikk mot Irak. Tankesmia reflekterer tverrpartistøtten for amerikansk imperialistisk aggresjon i det oljerike Midtøsten, og inkluderer Donna Brazile, den tidligere styrelederen for Den demokratiske nasjonalkomitéen (DNC), på sitt rådgivende styre.

Trump-administrasjonen har i mellomtiden innført ytterligere en runde sanksjoner mot Iran. På onsdag utstedte Det hvite hus en utøvende beordring om unilaterale og utenom-territoriale sanksjoner mot Irans jern-, stål-, aluminium- og kobberindustrier, og truet enhver som handler med disse materialene, så vel som enhver finansinstitusjon som tilrettelegger for slik handel, med amerikanske gjengjeldelser, inkludert utelukking fra amerikanske markeder.

Disse nye sanksjonene etterfølger Washingtons oppheving den 1. mai av dispensasjoner for Kina, Sør-Korea, Japan, India og Tyrkia, land som hadde vært innvilget tillatelser til fortsatt å kjøpe iransk olje uten å bli sanksjonert. Det erklærte amerikanske målet er å redusere den iranske oljeeksporten til «null».

For bare ett-år-siden denne måneden opphevet Trump-administrasjonen ensidig atom-traktaten – den såkalte JCPOA-avtalen (Joint Comprehensive Action Plan) – som ble oppnådd mellom Iran og USA, Russland, Kina, Tyskland, Storbritannia og Frankrike, og både gjeninnførte og eskalerte unilaterale amerikanske økonomiske sanksjoner med det formål å kvele den iranske økonomien og skape betingelsene for å få veltet landets regjering og erstatte den med et marionettregime.

Samtidig utstedte US Maritime Administration (MARAD) på torsdag et rådgivende varsel som advarte amerikanske kommersielle skip, inkludert oljetankere, at de kunne bli målrettet i den voksende oppbyggingen til krig i Persiabukta. Gitt den lammende embargoen Washington mønstrer mot iransk oljeeksport, advarte MARAD-varselet:

«Iran eller landets proxy-er kan responere med å målrette kommersielle fartøy, inkludert oljetankere, eller amerikanske militærfartøy i Rødehavet, Bab-el-Mandeb-stredet eller Persiabukta. Rapportering indikerer økt iransk beredskap for offensive operasjoner mot amerikanske styrker og interesser.»

Dette rådgivende varselet, akkurat som Pompeos advarsler, er en umiskjennelig provokasjon med formål å skape et påskudd for en fullskala amerikansk krig.

Pompeo og den amerikanske sikkerhetsrådgiveren John Bolton, som offentlig har kalt for å bombe Iran, har begge truet med at USA vil slippe løs et forødende angrep på Iran som respons på ethvert angrep på amerikanske tropper eller «amerikanske interesser» hvor som helst i Midtøsten, av en rekke aktører som Washington anser å være «proxy-er» for Teheran, som spenner fra sjia-militser i Syria og Irak til Huthi-opprørerne i Jemen, Hizbollah i Libanon og Hamas på den palestinske Gaza-stripa.

I et hvilket som helst av disse landene er Pentagon eller CIA – eller for den saks skyld Washingtons viktigste regionale allierte, og spesielt Israel og Saudi-Arabia som begge vil ha en amerikansk krig mot Iran – i stand til å etablere en provokasjon som kan anvendes som påskudd for å starte en fullskala krig.

NBC News avslørte at i forrige uke samlet Trump-administrasjonen senior embetsrepresentanter til et høyst uvanlig toppmøte ved CIAs hovedkvarter i Langley, Virginia for å diskutere krigsoppbyggingen mot Iran. Tilstede var CIA-direktør Gina Haspel, fungerende forsvarsminister Patrick Shanahan, styreleder og øverstkommanderende for fellesstaben general Joe Dunford, utenriksminister Pompeo, og direktøren for Den nasjonale etterretningen (DNI) Dan Coats, mfl., meddelte amerikanske embetsrepresentanter til nyhetsnettverket.

De offisielle kildene fortalte NBC at møtet ikke ble innkalt for å diskutere den antatte «etterretningen» om påståtte iranske planer for angrep på «amerikanske interesser» som fungerte som påskudd for forsendelsen av hangarskip-angrepsgruppa og bombeflystyrken til regionen. Bevisene for å underbygge påstandene om forestående iransk aggressjon er like oppdiktede som de som ble anvendt for å understøtte påstandene om «masseødeleggelsesvåpen» under opptakten til den amerikanske invasjonen av Irak i 2003.

Hva var det disse disse embetsrepresentantene snakket om i CIAs bunker i Langley? Tidligere CIA-operatører og offisielle militærrepresentanter fortalte NBC at slike møter ved CIAs hovedkvarter normalt blir innkalt for å diskutere svært sensitive planer for «tilslørte aksjoner» [‘covert actions’]. Hvorvidt slike tiltak ville være rettet mot Iran og landets regjering, eller iscenesettingen av en «falsk flagg»-operasjon et-eller-annet-sted i Midtøsten, som kan anvendes som påskudd for et amerikansk angrep, gjenstår å se.

Den hensynsløshet og kriminalitet som karakteriserer Washingtons trusler mot Iran er uttrykk for de dyptgående sosiale spenningene, den økonomiske ustabiliteten og den politiske krisen amerikansk kapitalisme er i grepet av, og som det regjerende finansoligarkietet forsøker å rette utover i en eksplosjon av militærvold.

En krig mot Iran ville overskygge den uhyrlige blodsutgytelsen fra krigen i Irak lansert i 2003, og trekke inn hele regionen og alle stormaktene, inkludert amerikansk imperialismes såkalte «store makt»-rivaler Russland og Kina, og bringe menneskeheten ansikt-til-ansikt med trusselen for en nukleær tredje verdenskrig.