SEP (Sri Lanka) krever på sitt 1. mai-møte frihet for Assange og Manning

Av Abbotsleigh Estate Workers’ Action Committee
4 May 2019

Følgende uttalelse, som krever løslatelse av WikiLeaks-utgiveren Julian Assange og varsleren Chelsea Manning, ble meldt av Abbotsleigh Estate Workers’ Action Committee fra Sri Lankas sentrale teplantasjedistrikt. Den ble presentert på det offentlige 1. mai-møtet 2019 i Colombo, og ble énstemmig vedtatt av deltakerne.

K. Ratnayake presenterte resolusjonen og forklarte at SEP akkurat hadde mottatt nyheter om at Assange var blitt dømt av en britisk domstol til 50 ukers fengsling, og han understreket at det var viktig å intensivere kampanjen for å få ham løslatt.

                                                                  ****

Vi, Abbotsleigh Estate Workers’ Action Committee, krever umiddelbar løslatelse av WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange og varsleren Chelsea Manning, som er i fengsel for å ha avslørt amerikansk imperialismes forbrytelser mot menneskeheten.

Siden han ble slept ut av den ekvadorianske ambassaden i London og arrestert av det britiske politiet har Assange vært fengslet i isolat i Belmarsh Prison sørøst i London. Han står overfor faren for utlevering til USA og fengsling, tortur og kanskje dødsstraff, på falske anklager for spionasje.

Manning, en tidligere amerikansk militæranalytiker, har vært fengslet siden den 8. mars for hennes fortsatte nekting av å vitne mot Assange for en storjury. Hun hadde besørget WikiLeaks med hemmelig informasjon om brutale amerikanske krigsforbrytelser.

Assange og Manning er ikke kriminelle. De har utført en umålbar og livsviktig tjeneste for den internasjonale arbeiderklassen ved å avsløre amerikanske krigsforbrytelser, inkludert drap av tusenvis av uskyldige mennesker i land som Irak, Afghanistan og Pakistan.

Angrepet på Assange og Manning er et angrep på den grunnleggende demokratiske retten til ytringsfrihet. Det er en advarsel til alle journalister og nyhetsmedier, om at de som våger å avsløre forbrytelser mot menneskeheten vil møte den samme skjebnen. Angrepet på Assange og Manning vil bli grepet til av styringsklassen i alle land som en presedens for undertrykkingen av de demokratiske rettighetene til arbeidende mennesker.

De borgerlige styringsklassene og finansaristokratene er skrekkslagne av gjenkomsten av den internasjonale arbeiderklassens klassekamper. Disse inkluderer de mer enn 100 000 plantasjearbeiderne og de mer enn 200 000 offentligskolelærerne involvert i nylige streikekamper.

Styringselitene vender seg i økende grad til høyreorientert politikk mot arbeidende mennesker som kjemper mot sosial kontrarevolusjonær politikk og mot undertrykkingen av demokratiske rettigheter.

På Sri Lanka har regjeringen til president Maithripala Sirisena og statsminister Ranil Wickremesinghe anvendt påskesøndagens terroristangrep for å undertrykke arbeiderklassens demokratiske rettigheter ved gjenninnføring av de drakoniske unntakstilstandsreguleringene som ble brukt under den 30-år-lange krigen mot de separatistiske Liberation Tigers of Tamil Eelam. Den har sluppet løs sikkerhetsstyrker over hele landet, med vidtrekkende fullmakter til å arrestere, sperre inne og fengsle folket.

Regjeringen dreier seg i stadig større grad i retning av en politistat. Alle partiene av det politiske etablissementet har samlet seg rundt regjeringens terrorkampanje mot arbeiderklassen. Samtidig støttes dette, direkte eller indirekte, av de såkalte «venstre»-partiene og fagforeningene.

Frihet for Julian Assange og Chelsea Manning kan bare sikres gjennom en internasjonal kamp av den internasjonale arbeiderklassen. Derfor oppfordrer vi, Abbotsleigh Estate Workers’ Action Committee, alle arbeidere og ungdommer på Sri Lanka og internasjonalt, til å bli med i den internasjonale kampanjen som krever umiddelbar løslatelse av Julian Assange og Chelsea Manning.