Socialist Equality Party på Sri Lanka vil holde 1. mai-møte i Colombo

Den nye bølga av internasjonal klassekamp og kampen for sosialisme

29 April 2019

Socialist Equality Party (SEP) og Den internasjonale ungdommen og studenter for sosial likhet (IYSSE) på Sri Lanka skal holde et offentlig møte den 1. mai i New Town Hall i Colombo kl. 15:00, for å markere den internasjonale arbeidernes dag.

SEP-møtet organiseres til tross for antydninger om at Sirisena-Wickremesinghe-regjeringen vil forsøke å bruke forrige søndagens terroristbombeangrep som påskudd for å forby 1. mai-arrangementer. Dersom regjeringen forbyr arrangementer på mai-dagen vil SEP og IYSSE slåss for å mobilisere arbeidere til forsvar av sin rett til å feire denne arbeiderklassens lengestående tradisjon.

Det sentrale tema for SEP/IYSSE-arrangementet vil være den voksende bølga av internasjonal klassekamp og kampen for sosialisme. Vi oppfordrer arbeidere, ungdommer og intellektuelle til å delta på Colombo 1. mai-samlingen, og også til å registrere seg og delta på Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonales online-mai-dag-samling lørdag 4. mai [norsk tid: natt til søndag 5. mai, kl. 01:00].

Regjeringen på Sri Lanka utnytter terrorangrepene og har iverksatt drakoniske unntakstilstandforskrifter, sensurert sosialmedier og innvilget militæret og politiet vidtrekkende fullmakter til å pågripe og fengsle. Formålet med disse antidemokratiske tiltakene er ikke å stoppe terrorangrep, men å slå ned på de voksende kampene mot regjeringens innstrammingstiltak fra arbeiderklassen og de undertrykte massene.

Den globale finanskrisen i 2008 var et systemisk sammenbrudd av det profittbaserte kapitalistsystemet. I alle land responderte styringselitene med å pålegge brutale innsparingstiltak, for å legge hele byrden av krisen på den arbeidende befolkningen.

Arbeidere reiser seg rundt om i verden opp i en stadig voksende bølge av streiker og protester, i sine forsøk på å bekjempe de uopphørlige angrepene på sine levestandarder og grunnleggende sosiale og demokratiske rettigheter. De siste seks månedene har sett streiker av mer enn 70 000 arbeidere i Matamoros, Mexico, tusenvis av lærere i USA og helt nylig 300 000 lærere i Polen, såvel som titalls millioner av arbeidere i India, over 100 000 plantasjearbeidere på Sri Lanka, og de «gule vest» -protestene i Frankrike.

Styringsklassen har respondert på det internasjonale oppsvinget med undertrykking og raske forflytninger mot diktatoriske former for styre. Denne agendaen blir fremmet på Sri Lanka under de falske påskuddene av å bekjempe terrorisme og føre en «krig mot narkotika».

Imperialistmaktene, anført av USA, bruker milliarder på militæret mens de angriper ytringsfriheten og sensurerer sosialistiske, venstreorienterte og antikrigpublikasjoner, i forberedelser for å trekke menneskeheten inn i en katastrofal tredje verdenskrig. Det er dét som ligger bak forfølgelsen og den illegale fengslingen av WikiLeaks-utgiveren og journalisten Julian Assange og av varsleren Chelsea Manning, som modig avslørte amerikanske krigsforbrytelser.

Den presserende oppgaven arbeiderklassen står overfor, like mye i de fremskredne som i de mindre utviklede kapitalistlandene, er utviklingen av en forent verdensbevegelse for å få slutt på kapitalismen og etablere arbeidernes regjering for å implementere sosialisme og sette en stopper for imperialistkrig, sosial ulikhet og diktatur.

Vi oppfordrer arbeidere, unge mennesker og WSWS-lesere til å delta på Colombo 1. mai-møtet som skal drøfte dette revolusjonære perspektivet.

Dato og tidspunkt: Onsdag 1. mai kl. 15:00

Sted: New Town Hall, Green Path, Colombo