Helgens våker i London med krav om frihet for Assange

Av våre reportere
9 April 2019

Med Julian Assange som står overfor trusselen om en forestående utkastelse blir det opprettholdt en permanent vakt utenfor Ecuadors ambassade i London, med krav om frihet og beskyttelse for WikiLeaks-grunnlegger under folkeretten.

Medlemmer av Socialist Equality Party deltok på lørdagens våke, sammen med arrangørene av ‘Defend Assange’-kampanjen. Gruppen har opprettholdt en solid tilstedeværelse utenfor ambassaden i nesten syv år, for Assanges forsvar.

Utenfor ambassaden på lørdag

Samtidig med medierapporter som forsøker å nedtone trusselen mot Assange, deriblant påstander om at Ecuadors regjering ikke planlegger å oppheve Assanges politiske asyl, uttalte hans advokat Jennifer Robinson på Sunrise-programmet i Australia følgende: «Denne informasjonen kom fra en troverdig kilde høyt oppe i den ekvadorianske regjeringen, og den informasjonen ble gitt til WikiLeaks. Beskyldningen var at de skal utvise ham og at det er en avtale med den britiske regjeringen om at hans asylvern ikke ville bli respektert og at han kunne bli utlevert til USA med en forsikring om at han ikke ville bli sendt for å møte dødsstraff.»

Sammen med langtidige medlemmer av ‘Defend Assange’-kampanjen, hadde London-våken deltakelse av medlemmer av Socialist Equality Party (UK), og den tiltrakk seg støtte fra fjernt og nært.

Tyler og Andy holder stand for våken

Tyler, 21, kom direkte fra San Francisco: «Jeg dro til Europa på en backpacking-rundtur, men mens jeg var på flyet så jeg at Julian Assange er i ferd med å bli sparket ut av ambassaden. Så dét ble den ene tingen jeg hadde å gjøre i London.»

«Jeg hørte om Assange gjennom hans arbeid med WikiLeaks, som avslørte forbrytelsene til USAs regjering, og jeg mener Julian Assange er en helt for alt han har gjort.»

Tyler sa at Assanges vilkårlige innesperring i midten av London viser at «dette landet ikke har frihet for pressen. De har bare frihet for pressen dersom det er praktisk for de som er ved makten. Hvis ikke, finner de en måte å forfølge deg på.»

«Jeg mener det er mye desinformasjon i USA, så dessverre er mange mennesker uinformerte, eller feilinformerte. Men jeg tror det er mange yngre mennesker som er klar over Julian Assange, og som støtter ham. Det er veldig viktig at alle støtter Assange og motsetter seg de som prøver å fengsle ham.»

Cristina og Javier

Javier og Cristina, opprinnelig fra Ecuador, har vært langtidige supportere av våken. Javier holdt en plakat der det sto på spansk: «Lenín Moreno: hykler, forræder. Folket i Ecuador og i verden er mot deg. Assange: Du er ikke alene!»

Cristina forklarte: «Vi er imot vår president Lenín Moreno. Vi anser ham som en forræder for å gi etter for Amerika på Assange. Vi vet at så snart han er utvist vil han være i fare.»

I løpet av helgen ble det avholdt en 48-timers online-våke arrangert av Unity4J, lyttet til av tusenvis over hele verden. Talere inkluderte Daniel Ellsberg, Chris Hedges, Craig Murray, Jimmy Dore og dusinvis flere. En livestream fra utenfor ambassaden ble presentert mellom 12:00 og 13:00 på lørdag, der Suzie Dawson, som har spilt en ledende rolle i forsvaret av Assange, var programvert.

Dawson intervjuet Emmy Butlin, en leder av Storbritannias ‘Defend Assange’-kampanje, Gordon Dimmack, som er en borgerjournalist og filmskaper, og Chris Marsden, nasjonalsekretæren for Socialist Equality Party (UK). Intervjuet med Marsden kan høres her fra 2:31:10.

Butlin forklarte at våken har pågått siden den 19. juni 2012, da Assange søkte politisk asyl i Ecuadors ambassade i London. «Vi forventet aldri at dette skulle vare så lenge. Vi ble tiltrukket av solidaritet for ham, og for arbeidet han har gjort for WikiLeaks, og også i sjokk over hvordan han ble behandlet.»

Butlin sa at Assanges asyllokale hadde effektivt sett blitt «omgjort til ei politicelle», og hun understreket: «Vi er svært bekymret over de siste rapportene fra WikiLeaks om at hans utvisning er nært forestående. Så vi har kommet hit i dag for å støtte Julian ... for å være vitner og reise alarmen.»

Marsden uttalte til Dawson: «Dette er helt klart den første store politiske forbrytelsen av det 21. århundre ... Julian Assange burde forsvares av millioner av mennesker over hele verden, men en cordon sanitaire [‘karantene’] er plassert rundt ham i de offisielle mediene. Han har blitt bakvasket og trakassert.»

«Jeg ser over gata her og ser journalistene som står der. Det er dagens ekvivalent av strikkingen under galgen. De er her for å se en offentlig henrettelse ... Og mens dette skjer, blir det ikke gitt uttrykk for noen opposisjon i parlamentet fra Jeremy Corbyn eller noen senior person i Labour Party, ikke av National Union of Journalists [Journalistenes nasjonalforening i Storbritannia] eller de utallige organene som skulle forsvare menneskerettighetene ... Det må bli en presserende mobilisering av så brede lag av arbeidere og unge mennesker i opposisjon mot dette og til forsvar for Julian Assange, som mulig. Det er dét vi prøver å gjøre, sammen med mennesker som deg selv.»

Dawson takket WSWS for å «forsterke stemmene» til folk som aktivt støtter Julian Assange, i land som Sri Lanka, India og Pakistan. Marsden svarte:

«Her glemmer du, på grunn av den uopphørlige propagandaen, at Julian Assange blir sett som en helt av millioner rundt om i verden, spesielt i de undertrykte og semi-kolonilandene. Dette er mennesker som har en viss erfaring med imperialistforbrytelser, med kriger, med brutalitet, med ekstraordinær overføring [‘extraordinary rendition’; kidnapping for utenomjuridisk fengsling og tortur]. Når vi uttaler oss til arbeidere, gjennom våre kamerater på Sri Lanka, da ser de etter politisk ledelse for disse spørsmålene.»

Dawson bemerket medienes «leiesoldat»-karakter, med fotografene som fylte gata på motsatt side av ambassaden i påvente av «å få tatt bildet som de kan selge for en halv million dollar». Dawson refererte til en kommentar på Twitter om at Assange ikke burde bli «gjort til martyr» eller «reist opp» som «individ», men at fokuset burde være på de «prinsippene som er involvert». Marsden svarte:

«Prinsipper, som historien, beveger seg gjennom mennesker ... Hvis prinsipper ikke kjempes for, da dør de. Julian Assange trenger ikke å bli reist opp. Han har selv reist seg opp, med det han har gjort ... Vi er et sosialistisk parti og vi kjemper for å mobilisere arbeiderklassen som den revolusjonære klassen i samfunnet. Vi ser forsvaret av demokratiske rettigheter som knyttet til kampen mot kapitalismen og for sosialisme.»

«Vi vet at det er en bred masseopposisjon under utvikling, mot den situasjonen som konfronterer mennesker over hele verden, og for millioner er Julian Assange et symbol på alternativet ... Dette handler ikke om heltedyrkelse. Dette handler om en som er en av våre egne, og som spilte en ekstraordinær rolle i utviklingen av en ny alternativ politisk bevegelse i arbeiderklassen, og blant de undertrykte... Vi har ikke politisk enighet med Julian Assange. Vi later ikke som vi har. Men vi vet at han er en som må forsvares. Dette går over og forbi ethvert anliggende med politiske meingsforskjeller.»

Chris Marsden blir intervjuet av Unity4J

Dawson bemerket at Marsden snakket «disse veldig sanne ordene» med «to overvåkningskameraer over ditt hode, som er en veldig fysisk påminnelse om undertrykkingens utrustninger».

Marsden svarte: «Staten har åpenbart enorme krefter. Det er vi på det rene med, akkurat som du er. Enhver som tar stilling vet godt at de konfronterer et uhyre, men vi vet også noe annet. Til tross for denne makten hviler uhyret på svært usikre fundamenter, fordi den virkelige makten i verden – og det ble demonstrert i 2003 med protestene mot Irak-krigen – er at millioner av mennesker er imot det som skjer. Så hvis det er et lederskap som kan mobilisere denne sosiale kraften, da kan de ha så mange overvåkningskameraer som de bare vil. Det vil ikke redde dem.»