Arbeidere oppfordrer til valg av komitéer

Bilkonsern i frykt, med delmangler på tvers av Nord-Amerika mens Matamoros-streiken vokser

Av Andrea Lobo og Alex González
21 January 2019

«Maquiladora»-arbeidernes massestreik i byen Matamoros i Mexico, ved grensa mellom USA og Mexico, har vart ei uke og fortsetter å vokse i størrelse og økonomisk konsekvens.

På fredag mottok WSWS Autoworker Newsletter rapporter fra arbeidere i USA om at deres fabrikkanlegg begynner å nå lave nivå på deler, som et tegn på at Matamoros-arbeiderne har en kraftig innvirkning på hele bilindustrien.

Cristopher, en arbeider ved Ford Assembly Plant i Flat Rock i Michigan, rapporterer at anlegget ble stengt ned på torsdag og at den varslede én-ukes permittering ble flyttet frem til neste uke, muligens på grunn av mangel av deler fra Mexico.

Streikende arbeidere marsjerer til forsamlingen i Matamoros-sentrum (Foto: EnlaceMX)

Cristopher avleverte deretter en kraftig hilsen: «Vi må stå sammen – og som våre modige meksikanske amigos – være villige til å stå opp og legge ned redskapene, dersom fagforenings-‘ledelsen’ ikke klarer å spille ‘hardball’ i kontraktforhandlingene. Gud velsigne de modige menn og kvinner som inntar en stilling [‘take a stand’] i Mexico. Jeg hilser deres mot, og jeg ber for dere og deres familier.»

En antydning om de enorme rystelsene på tvers av bilindustrien og andre sektorer ble uttrykt av Maquiladoras Association of Matamoros [arbeidsgiverforeningen Forbundet av ‘maquiladora’-produsenter i Matamoros], som på fredag rapporterte at tapene for selskapene allerede hadde oversteget $ 100 millioner [NOK 852 millioner].

Styringsklassen i USA, Canada og Mexico er skrekkslagen for at streiken skal tilstoppe forsyningskjeden og inspirere millioner av arbeidere over hele Nord-Amerika og internasjonalt, som står overfor de samme forholdene.

De internasjonale foretaksmediene har reagert med å opprettholde en så godt som total ‘blackout’ [ingen rapportering] av streiken, med bare noen drypp av informasjon å finne i de viktigste meksikanske nyhetskildene.

Samtidig har arbeidsgiverne eskalert sine trusler mot arbeiderne om masseoppsigelser, anleggsnedleggelser og kriminalanklager mot «agitatorer», mens byens, statens og de føderale myndighetene – som direkte involverer Matamoros’ borgermester og den meksikanske presidenten for det regjerende partiet Den nasjonale fornyelsesbevegelsen (Morena) – har sendt tungt bevæpnet politiet og soldater fra den meksikanske marinen, som sjikanerer streikevakter.

Ledelsen ved AFX fabrikken blokkerte utgangene med garderobeskap for å forhindre arbeidere fra å gå med i marsjen på torsdag kveld

Til tross for disse ondskapsfulle manøvrene ble stadig nye «maquiladora»-fabrikker med i streiken på fredag, i tillegg til de første 45 fabrikkene der arbeiderne er tilsluttet Fagforeningen av dag- og industriarbeidere i maquiladora-industrien (SJOIIM). Disse inkluderer selskap som Avances Científicos, Varel International og Sliding, som er tilsluttet andre fagforeninger. Streiken dekker nå nesten halvparten av de 110 maquiladora-fabrikkene i byen og involverer mer enn 70.000 arbeidere.

Streiken startet forrige lørdag, den 12. januar, da arbeidere først fikk vite at de ble bedratt av selskapene og fagforeningen med utfallet av betalingen av bonuser og en lønnsheving som var fastsatt i kontrakten. De ble beordret av fagforeningen og ledelsen om å gå tilbake til arbeid, men fortsatte arbeidsnedleggelsene og de organiserte seg utenfor portene og på sosialmedier, med krav om en 20 prosent lønnsøkning og en bonus på 32.000 pesos ($ 1.700 / NOK 14.495).

På en serie massemøter siden onsdag, som har involvert tusener fra flere fabrikker, på byens sentrale plaza og utenfor fagforeningens hovedkontor, har arbeidere konsekvent sverget å fortsette og å utvide streiken over hele byen, til deres krav blir oppfylt.

På torsdag kveld og tidlig fredag marsjerte tusenvis på tvers av byen, der de sang: «Fabrikk etter Fabrikk!», og avla besøk til fabrikkene etter tur, der de appellerte til skiftene som fortsatt jobber om å bli med i streikebevegelsen.

Mangelen på tillit til, og hatet mot fagforeningene gjennomsyrer alle arbeiderne etter tiår der de har hatt tilsyn med selskapenes vedvarende overgrep. Dette førte til at de streikende ved de fleste fabrikkene valgte sine egne representanter for å fremme sine krav.

Men som oppropene vokste for å føre kampen uavhengig av fagforeningene gjennom disse komitéene, og etter at et massemøte ble innkalt online på onsdag for å diskutere dette, ankom arbeidsadvokaten Susana Prieto Terrazas til byen for å adressere de juridiske bekymringene til de streikende arbeiderne. Men samtidig som hun sa hun støttet streiken så oppfordret hun arbeiderne til å rette alle sine appeller til de deskrediterte fagforeningene og sådde illusjoner om Morena-regjeringen til Andres Manuel López Obrador (AMLO).

Så snart advokaten forlot Matamoros på fredag formiddag sentrerte diskusjonene blant arbeiderne seg om spørsmålene rundt hvorvidt de skulle utvikle arbeidernes uavhengige initiativ utenfor rammen av fagforeningene, eller om de fortsatt skulle tillate fagforeningen å snakke for seg.

Førsteskiftet ved APTIV slår seg med i streiken (Foto: Enrique Cahill)

Gjennom hele fredagen stengte lederne av SJOIIM og SIPTME (Fagforeningen for arbeidere i maquiladora og sammenstillingsfabrikkene) sine dører for arbeiderne. Jesús Mendoza, lederen for SIPTME, ba feigt om et intervju med det lokale presseorganet La Frontera der han fordømte de streikende arbeiderne som «kriminelle», forsvarte «selskapets rett til å bestemme hva de skal gjøre med de ansatte», og forklarte at «selskapet har sparket dem», og han truet streikevakter som «bryter loven», samtidig som han bemerket at «vi har tilkalt myndighetene».

Omtrent en time etter intervjuet stilte SITPME-representanter ved streikevaktene, ledsaget av en enhet av statspolitiet, men de mislyktes med sine beordringer om å sende de streikede hjem.

Ved middagstid, etter at de hadde ventet i timer ved SJOIIM-kontorene på at den foraktede lederen Juan Villafuerte Morales skulle stille opp, oppfordret en av de to representantene for en grunnplankomité fra Parker-bildelselskapet de hundrevis av arbeidere som var tilstede om å sende «to representanter fra hver maquiladora for å stille opp som en komité», med en samling på trappene utenfor fagforeningens hovedkontorer, for å diskutere videre tiltak.

Komitéens representant, som hadde vært til stede ved tidligere forhandlinger med selskapene, fordømte de tre fagforeningsrepresentantene fra de 48 fabrikkene tilknyttet SJOIIM, for at de «var vulgære og gjør hva de vil», og hun la til at de nektet hardnakket å møte arbeidernes krav. Hun forlangte også at Villafuerte «ikke skulle være en feiging» og måtte gi de streikede streikelønn, tilberedte måltider, stoler, telt og forbruksvarer for familiene deres, innkjøpt med pengene fagforeningen hadde tatt fra dem med ublu avgifter, som tilsvarer 4 prosent av lønna.

På fredagkvelden bekreftet arbeidere fra to andre fabrikkanlegg overfor WSWS at deres maquiladoras og flere andre har svart på oppfordringen om å sende to medarbeidere hver som delegater til en komité for å tilbringe natta der og holde diskusjoner utenfor fagforeningens hovedkontorer.

Kampen til maquiladora-arbeiderne i Mexico har nådd en avgjørende korsvei og de står nå overfor to helt klart forskjellige retningsorienteringer. Den ene veien, som ble fremmet av arbeidsadvokaten Prieto, oppfordrer arbeiderne til å fortsette å appellere til fagforeningene, som opererer som bøllete billigarbeidsentreprenører for selskapene, og som representerer det største hindret for å forene arbeidere fra forskjellige maquiladora-fabrikker i Matamoros, og utover.

Til tross for advarsler om at dette er den eneste «legalt-sanksjonerte» veien, vil den uunngåelig føre til et ‘sell-out’-kompromiss [en knefall-avtale] med selskapene og overfor fagforeningens svik, og det valget vil etterlate arbeiderne til å forsvare seg alene hver og én når selskapene og myndighetene går til hevngjerrige motangrep på de mest militante arbeiderne.

Den alternative veien er at arbeiderne ved alle maquiladora-fabrikkene velger sine to grunnplanrepresentanter, for å formalisere en streikekomité sammensatt av disse representantene fra alle maquiladoras som er i streik i Matamoros – for én gang for alle å ta kampen ut fagforeningenes hender.

Denne komitéen må formulere og demokratisk stemme over krav, den må diskutere en strategi for å vinne, og den må formelt delegere oppgaver til sine medlemmer, for å fremme og utvide streiken. Den må sende appeller til maquiladora-arbeidere på tvers av USA-Mexico grensa og ut over hele landet, og til bilproduksjonsarbeidere i USA og Canada, om å bli med i kampen deres.

Vi oppfordrer arbeidere til å kontakte oss via e-post på autoworkers@wsws.org eller på vår Facebook side for å ta del i disse essensielle tiltakene.