Los-Angeles-lærere streiker i det nest-største skoledistriktet i USA

Av David Brown
15 January 2019

Mer enn 33.000 lærere i Los Angeles i California gikk til streik fra mandag morgen og opprettet streikevakter på mer enn 1.200 offentlige skoler i det nest største skoledistriktet i USA. Lærerne krever høyere lønninger, mindre klassestørrelser og mer støttepersonell.

Arbeidsnedleggelsen er den største lærerkampen siden bølgen av statsdekkende streiker i Vest-Virginia, Oklahoma og Arizona fra mars til mai i 2018. I motsetning til de tidligere streikene, der lærerne i stor grad konfronterte delstatsregjeringer kontrollert av republikanerne, er Los-Angeles-lærerne i en direkte kamp med Det demokratiske partiet, som kontrollerer alle regjeringshendlene i Los Angeles og California.

Del av demonstrasjonen i Oakland

Austin Beutner, ‘superintendent’ for Los Angeles Unified School District (LAUSD), er en tidligere investeringsbankmann som støttes av sterke foretaksinteresser, deriblant Eli Broad Foundation, som presser på for privatiseringen av offentlig utdanning over hele landet. Beutner krever at lærerne godtar en de facto frys av reallønningene, økt kostnader for helseforsikring og økte klassestørrelser.

Arne Duncan, den tidligere utdanningsministeren som var i front for president Obamas foretaksstøttede «skolereform»-agenda, meldte seg med i fordømmelsen av Los-Angeles-lærerne. Han sa at LAUSD «bruker en halv milliard dollar mer hvert år enn de bringer inn, og er på vei mot insolvens innen to år dersom ingenting endres ... De har rett og slett ikke penger til å finansiere UTLAs krav.»

Faktisk har fagforeningen United Teachers Los Angeles (UTLA) allerede forlatt mange av lærernes mest kritiske krav – inkludert en slutt på ubegrenset testing og utvidelsen av for-profitt charter-skoler [o. anm.: privateide, men offentlig finansierte skoler], som tapper rundt $ 600 millioner årlig fra de offentlige skolene [NOK 5,12 milliarder].

Los-Angeles-lærerne er imidlertid fast bestemt på å forsvare retten til en kvalitativt høyverdig offentlig utdanning, med en overveldende støtte fra elevene og deres foreldre.

Både skoledistriktet og staten California har budsjettoverskudd. Beutner og den demokratiske guvernøren Gavin Newsom holder bevisst igjen midler til den offentlige skolen, for å fremprovosere en budsjettkrise for så å kunne kreve bredt anlagte innrømmelser og mer privatisering. California har fortsatt ikke gjenopprettet skolefinansieringen til før-2008-nivået, mens staten overleverer milliarder i skattelettelser til Silicon Valley og til underholdnings-, finans- og forsvarsindustrien. Staten er rangert på 43. plass i nasjonen etter per-elev-utlegg.

Det er utbredt støtte over hele California for en statsdekkende streik. Tusenvis av lærere, foreldre og elever protesterte i Oakland på lørdag mot den truede nedleggingen av en tredjedel av distriktets 76 skoler. Lærere i Virginia, Indiana, Denver, Colorado og andre stater truer med streiker og protester.

Susan Chiodo

Susan Chiodo, en lærer for tredjeklassinger på Sequoia Elementary [grunnskolen], sa til World Socialist Web Site: «En landsdekkende streik er viktig, fordi jeg mener at det ikke bare er et lokalt anliggende. Grunnen til at det må bli en større streik enn bare for ett distrikt, eller for den saks skyld for én stat, er for at alle skal sette pengene der munnen er – at det blir et sånt øyeblikk der alle sier: ‘Vi som nasjon ønsker offentlig utdanning, så her må det endringer til.’»

Politico advarte i en artikkel, «Truende lærerstreik i Los Angeles kan varsle en ny bølge av uro», for at arbeidsnedleggelsen reiste faren for «en ny bølge av ‘lærer-vår’ aktivitet», men denne gangen i stater kontrollert av demokratene ... «Kampen blir tett overvåket i California og andre steder, for å se om det er et varsel om lignende lærer-arbeidsaksjoner i resten av staten, eller nasjonen,» skrev publikasjonen.

Det største hinderet for en enhet mellom lærere og bredere deler av arbeiderklassen er fagforeningen UTLA og fagforeningens overordnede organisasjoner på nasjonalt nivå, National Education Association (NEA) og American Federation of Teachers (AFT). NEA og AFT er allierte med Det demokratiske partiet og ledes av forbundsledere med lønninger så høye at de er millionærer, og de jobber for å isolere Los-Angeles-lærerne og få avsluttet streiken så snart som mulig, før den kan utvikle seg til en fullskala-konfrontasjon med demokratene.

I en tweet i forrige uke skrev AFTs president Randi Weingarten (årslønn $ 514.000 / NOK 4.386.890): «Dette handler ikke om ei streikebølge – dette er en spesifikk kamp for barna & offentlige skoler i LA.» Dette er en reprise på rollen spilt av Weingarten og hennes NEA-motpart Lily Eskelsen García (årslønn $ 317.826 / NOK 2.712.580) som i fjor dro på kryss og tvers av USA i sine tiltak for å forhindre at lærerstreikene fløt sammen til en landsdekkende streik.

Det er umulig for Los-Angeles-lærerne alene å bekjempe de mektige foretakene og de politiske kreftene som er stilt opp i mot dem. Lærerne må ta føringen av denne kampen ut av fagforeningenes hender, ved å danne grunnplan-streikekomitéer for å rekke seg ut, på tvers over hele staten, og både nasjonalt og internasjonalt.

Disse grunnplankomitéene bør oppfordre de mer enn 30.000 kantineassistentene, barnepasserne og annet støttepersonell, som sendes på tvers av streikevakt-linjene av fagforeningen Service Employees International Union (SEIU), til å støtte lærernes kamp. Det ville organisere den masseagiteringen som skal til for å få stengt de 244 charter-skolene, som er planlagt å operere under streiken.

LA-lærerne må tilknytte seg Oakland-lærerne for å legge planer for felles streikeaksjoner som forberedelser for en statsdekkende streik. Samtidig må lærerne henvende seg ut, til alle de forskjellige seksjonene av arbeidere – lockout-ede føderalansatte arbeidere, Amazon-, UPS- og andre logistikkarbeidere, oljeraffineriarbeidere, telekom-, teknologi- og produksjonsarbeidere – for å bygge opp støtte til en generalstreik for å bekjempe innstramminger og sosial ulikhet.

California-lærernes kamp er del av en voksende bølge av klassekonflikt i USA og rundt om i verden. General-Motors-arbeiderne i Oshawa i Canada gjennomførte en rekke spontane arbeidsaksjoner i forrige uke, og amerikanske GM-arbeidere organiserer seg for å opponere mot fabrikknedleggelser.

Tusenvis av franske arbeidere, deriblandt lærere, har gjennomført ukentlige «Gul Vest»-protester mot innstrammingstiltakene til president Emmanuel Macron, og nederlandske lærere og forelesere har stemt for å streike i mars. Srilankiske-plantasjearbeidere og tekstil-arbeidere i Bangladesh gikk til streik tidligere denne måneden, og titalls-millioner indiske arbeidere gjennomførte en to-dagers generalstreik i forrige uke.

Los-Angeles-lærernes streik varsler en eskalering av klassekamp over hele verden når 2019 begynner.

Tegn deg for å motta WSWS Teacher Newsletter

WSWS oppfordrer lærere og støttespillere til å tegne seg for å motta Teachers Newsletter med hyppige oppdateringer og for å melde kommentarer eller spørsmål. Klikk her.