Russisk lærer oppsagt etter kritikk av lave lønninger

Av Clara Weiss
10 February 2018

Den 31. januar ble læreren Viktor Makarenko sparket fra skolen Taganrog metallurgiske tekniske i Taganrog, en by i Rostovskaia-oblast i Sør-Russland. Han skrev tidligere sammen med flere andre lærere ved institusjonen et brev som protesterte mot de lave lønnene for lærere i regionen. Lærerne sendte brevet til regionale og føderale instanser, og til slutt til statsminister Dmitri Medvedev.

I brevet, som ble undertegnet av til sammen 10 personer, spurte lærerne Medvedev om å undersøke hvorfor arbeidskodeksen i Russland i deres region ble - som de sier - «systematisk» krenket.

Lærerne skrev at i 2017 var månedslønnen 8.289 rubler, det samme beløpet som i 2012. «Landet har hatt en tosifret inflasjonsrate i løpet av disse årene, som har utgjort mer enn 50 prosent», skrev de. «Og hvor er indeksreguleringen [av lønningene] som artikkel 134 i den russiske arbeidskodeksen forutsetter? Ifølge dataene fra Rosstat trengs det med minst 10.000 rubler ($ 175) per måned for å overleve i Donskoi-regionen. Med en lønn på 8.289 rubler ($ 145) per måned, gjenstår bare 7.211 rubler ($ 126) etter skatt ... Når den nominelle lønnen ikke har økt med en rubel på 5 år samtidig med en tosifret inflasjonsrate, er reallønnen betydelig redusert ... »

Brevet stadfestet videre at president-dekretene Vladimir Putin vedtok i mai 2012, der han blant annet hevdet at enhver russer skulle ha en lønn til å kunne leve av, ble «vellykket sabotert» av de lokale myndighetene.

Makarenko ble sparket med den løgnaktige og gjennomsiktige påstanden om «tilfeller av forsømmelse». Ifølge et lokalt nyhetsnettsted gjenstår det å bevise disse «tilfellene av forsømmelse».

Makarenko har jobbet på skolen i fire tiår uten å ha blitt tildelt et eneste disiplinærtiltak. Han har fått utallige medaljer og priser, blant annet prisen «fremragende lærer av Den russiske føderasjonen» og siteringen å være den «beste pedagogen i Don».

Makarenko er også medlem av gruvearbeiderforeningen, en tradisjonell høyborg i Rostovskaia-oblast, et av de tidligere sentrene for sovjetisk og russisk kullproduksjon.

Det ser ut til at eventuelle advarsler om «mislighold» Makarenko har mottatt kom etter hans offentlig uttalte kritikk av de lave lønnene. Makarenko fortalte den lokale nettstedet 161.ru at i november møtte lærer-kollektivet som hadde undertegnet brevet utdanningsministeren i Rostovskii-oblast, Larisa Balina.

«Vi var på en personlig tilstelning med henne», sa han, «men etter det ble det bare verre. En kommisjon på ni personer fra departementet [det regionale] kom til den tekniske skolen og fant alle slags mangler ved vårt arbeid. På grunnlag av denne konklusjonen utstedte direktøren advarsler til fire pedagoger, inkludert meg selv. Dette var et av ‘tilfellene av forsømmelser’».

Dette indikerer også at skoleadministrasjonen sparket ham på vegne av de lokale, om ikke de føderale myndighetene.

Makarenko-saken, først bare rapportert av lokale medier, har siden blitt et emne for bredere diskusjon på Internett. Mange har uttrykt sympati med Makarenko og fordømt hans oppsigelse.

I mellomtiden har Makarenko kunngjort at han vil utfordre avskjedigelse i en Taganrog domstol. «På nåværende tidspunkt», sa han, «vurderer jeg ikke noen alternativer ut fra prinsippet, jeg vil gjenopprette rettferdigheten og få tilbake til min tidligere arbeidsplass, på den teknisk skolen.» En lokal advokat har angivelig tilbudt å representere ham pro bono.

Både aggressiviteten til de lokale myndighetene og skoleadministrasjonen, og den utbredte diskusjonen av saken, er symptomatiske for de økte sosiale og politiske spenningene i Russland. Selv offisiell statistikk anerkjenner nå at reallønnen har gått ned i årevis.

I 2016-2017 ble reallønnen redusert med gjennomsnittlig 1,7 prosent. I fjor gikk den ned med 1,8 prosent. Lærerne er spesielt dårlig betalt. Mens deres lønn varierer sterkt avhengig av regionen de jobber i, er inntektene deres knapt nok til å dekke selv de mest grunnleggende levekostnadene.

Lønnen Makarenko og hans kolleger mottar rangerer dem, selv etter den russiske regjeringens standarder, som ekstremt fattige. Uten hjelp fra slektninger eller partnere kunne de ikke dekke grunnleggende utgifter som medisiner, husleie og mat. Antallet av de som er rangert som «ekstremt fattige», som lever på 9.828 rubler (mindre enn $ 174) i måneden eller mindre, økte fra 15,4 millioner til 19,6 millioner (13,4 prosent av befolkningen) mellom 2014 og 2016. Mange av de berørte arbeider på heltid.

Visestatsminister Olga Golodets gikk så langt som å si at fattigdom var hovedårsaken til svak økonomisk vekst. «I disse dager er det befolkningens inntekt som er den mest grunnleggende begrensningen for utvikling av etterspørsel og følgelig for å opprettholdt økonomisk vekst,» uttalte hun. I et forsøk på å støtte opp sin synkende popularitet i oppkjøringen til presidentvalget i mars 2018, har president Putin kunngjort planer om å øke minimumslønnen i vår.

Under disse forholdene må brevet til Makarenko og hans kollegaer ha provosert en enorm nervøsitet. På overflaten stilte ikke brev deres noe vidtgående eller radikale krav. Lærernes appeller til Medvedev, Putins mai-dekreter og arbeidskodeksen i den russiske grunnloven har gitt det et moderat rammeverk.

Likevel, enhver som noensinne har bodd og jobbet i Russland, er godt kjent med korrupsjonen som eksisterer på alle nivå i den russiske staten, så vel som intrigene mellom regionale og føderale myndigheter. Det faktum at lærerne får skammelig lave lønninger er også godt kjent.

Under forhold med ekstraordinær sosial ulikhet og politisk ustabilitet har det åpenbart utløst alarm i skoleadministrasjonen og de lokale myndighetene at en gruppe lærere åpenbart reiser disse sakene og krever et svar fra myndighetene, til tross for de personlige konsekvensene. Makarenkos oppsigelsen, fordi han sannsynligvis var en av de mest uttale av undertegnerne av brevet, er ment å skremme andre lærere og arbeidere fra tiltak for å opponere mot de uhyrlige forholdene de konfronterer.

Russiske lærere står overfor de samme grunnleggende sosiale og politiske spørsmålene som konfronterer hele arbeiderklassen i Russland og internasjonalt. Makarenkos opplevelse minner om tilfellet til den amerikansk læreren Deyshia Hargrave, som ble arrestert for å snakke ut mot lønnsøkningen for skoleinspektøren på et lokalt skolemøte i Louisiana midt i en lønnsfrysing for lærerne. Vi oppfordrer russiske lærere til å abonnere på og lese WSWS-lærerernes nyhetsbrev og dele det vidt og bredt med sine kolleger.

Tegn deg for å motta WSWS Teacher Newsletter

WSWS oppfordrer lærere og støttespillere til å tegne seg for å motta Teachers Newsletter med hyppige oppdateringer og for å melde kommentarer eller spørsmål. Klikk her.