Tyske partier enes om storkoalisjon for innstramminger og krig

8 February 2018

Tysklands Kristelig-demokratiske union, Kristelig-sosiale union (CDU/CSU) og Sosialdemokratene (SPD) kunngjorde onsdag at de har oppnådd en avtale om å danne en ny storkoalisjonsregjering.

En tredje installering av storkoalisjonen vil bli den mest høyreorienterte tyske regjeringen siden nazi-regimets fall. Den vil søke å starte en massiv militæroppbygging, initiere en ny runde sosiale angrep, anta flyktningspolitikken til ytrehøyrepartiet Alternative for Tyskland (AfD), og etablere en politistat for å gjennomføre undertrykkelse innenlands.

En nøye gjennomgang av den 177-siders koalitionsavtalen gjør dette klart. De tomme løftene fra ledende sosialdemokrater, som for eksempel de gjentatte påstandene fra den nåværende SPD-lederen Martin Schulz og hans utpekte etterfølger Andrea Nahles om at mer penger vil bli tilgjengelig for utdanning, bolig og sosiale utlegg tjener bare til å skjule de reaksjonære planene de har fastlagt på papir og nå vil gå til verks for å gjennomføre i praksis.

I en forhåndsvisning av de politiske retningslinjene som skal forfølges av den nye regjeringen kom kunngjøringen bare en dag etter at fagforeningsforbundet IG Metall, som er nært knyttet til SPD, la ned streikene til hundretusenvis av industriarbeidere ved å pålegge effektiv lønnsfastfrysing og en dramatisk undergraving av arbeidsbetingelsene.

Sentralfokuset i koalisjonsavtalen er Tysklands retur til en «stormakt»-utenrikspolitikk, som ble annonsert av den forrige storkoalisjonen på Sikkerhetskonferansen i München i 2014. 20-siders-kapittelet om «Tysklands ansvar for fred, frihet og sikkerhet rundt om i verden» er det lengste i hele avtalen og må leses som en anvisning for en massiv utvidelse av tysk militarisme.

Kapittelet identifiserer land, regioner og hele kontinenter som igjen betraktes av tysk imperialisme som sine innflytelsessfærer: Vestbalkan, Russland, Ukraina, Tyrkia, Midtøsten, Afrika, Latin-Amerika, Asia og Afghanistan.

I avsnittet «En moderne hær» lover SPD og de konservative partiene å «gjøre tilgjengelig det aller beste utstyret» og «opplæring» slik at hæren kan «ekspertisemessig oppfylle oppgavene som den er tildelt den i alle deres dimensjoner».

Militæret skal anskaffe «hva det krever, og ikke hva det tilbys». Det er nødvendig å ha en militærmaskin «som er effektiv». For dette formålet vil den «fornyelsen, modernisering og utvidelse av hæren påbegynt under den siste parlamentariske perioden «fortsettes, samtidig som akselerasjonen av prosesser, spesielt innkjøp» skal sikres.

I monetære termer betyr dette en årlig økning av Tysklands militærbudsjett på minst € 35 milliarder over de kommende årene. Med formuleringen «vi ønsker å oppnå NATOs avtalte mål og lukke kapasitetsavvik», forplikter de konservative partiene og SPD seg til å øke forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP innen 2024.

Sammenlignet med disse enorme summene som skal brukes på militæret, er de € 46 milliardene angivelig øremerket for økte sosiale utlegg de neste fire årene minimale. Det synes imidlertid sannsynlig at denne posten vil bli ofret for militære utlegg, gitt at koalisjonsavtalen forplikter seg til et balansert budsjett og unngår enhver skatteøkning for de rike eller innføringen av en formueavgift.

Dokumentet krever også å fremme planer for Tysklands utvikling av atomvåpen. «Så lenge kjernefysiske våpen spiller en rolle som et avskrekkingsinstrument i NATOs strategiske konsept, har Tyskland en interesse av å delta i strategiske diskusjoner og planleggingsprosedyrer», sier dokumentet i avsnittet «Nedrustning og en restriktiv våpeneksportpolitikk».

I delen om «hærens nåværende utenlands-intervensjoner» kaller koalitionspartiene for en forlengelse og utvidelse av tyske militære operasjoner. De ønsker å «videreutvikle ... mandatet for helhetlig stabilisering og vedvarende bekjempelse av ISIS-terrorisme», «øke antall soldater» i Nord-Afghanistan, «fortsette» militærintervensjonen i Mali og «heve» den «øvre grensen» for antall soldater som slåss der.

For å fremme tyske imperialismes stormaktambisjoner på verdensscenen appellerer de konservative partiene og SPD til en felles europeisk militær- og stormaktspolikk i samarbeid med Frankrike.

Avtalens første kapittel, med tittelen «En ny begynnelse for Europa», sier: «Den globale styrkebalansen har forandret seg fundamentalt de siste årene – politisk, økonomisk og militært. Nye interesseområder for USA og styrkingen av Kina og Russlands politikk gjør det klart at Europa må ta sin skjebne i egne hender mer enn det har gjort tidligere. Bare sammen har EU en mulighet til å hevde seg i verden og håndheve sine felles interesser.»

Koalisjonens erklærte mål inkluderer utvikling av et «permanent sikkerhetssamarbeid på militærområdet», bruk av det «europeiske forsvarsfondet» og innføringen av et «hensiktsmessig utstyrt EU-hovedkvarter for å lede de sivile og militære oppdragene». I tillegg vil det bli tatt ytterligere skritt for å utvikle en «hær av europeere».

Den andre siden av denne «nye begynnelsen for Europa» er intensiveringen av innstrammingstiltakene, som allerede har kastet millioner av arbeidere og unge ut i fattigdom og ledighet. Regjeringens mål er å «styrke EUs konkurranseevne og vekstpotensial i globaliseringssammenheng» og «bærekraftig reformere EU i samarbeid med Frankrike».

På hjemmebane planlegger CDU/CSU og SPD å etablere en politistat for å undertrykke den voksende opposisjonen mot krig og sosiale nedskjæringer. «Vi styrker sikkerheten i Tyskland», skriver de, før de går over til et opprop om en såkalt «pakt for rettspraksis» som inkluderer «15.000 nye stillinger for ordensstyrkene på delstatlig og føderalt nivå».

I tillegg er det planer om å «utruste politiet bedre», «utvidelse av DNA-analyser», anvendelse av overvåkingsopptak i områder med sosial konflikt og en sentralisering av sikkerhets- og etterretningstjenestene. «I tillegg vil vi forene kreftene til etterretningstjenestene på føderalt og delstatsnivå, særlig i forhold til datainnsamling og lagring», erklærer dokumentet.

Dette inkluderer også en utvidelse av kontroll over Internett. «Sikkerhetsstyrkene krever samme makt og myndighet når de arbeider med internett som de har ellers». Dokumentet krever utvidelse av Nettverk gjennomføringsloven, som søker å sensurere venstreorientert og sosialistisk politisk ytring på Internett.

For flyktningepolitikken har de konservative partiene og SPD i hovedsak adoptert posisjonene til ytrehøyre-partiet AfD. «En gjentakelse av situasjonen fra 2015 må unngås», og det er derfor nødvendig å «gjøre tiltak for behørig å begrense migrasjonsbevegelser», skriver dokumentet.

Det er også planer om å «lage mottak, beslutnings- og hjemreisesentre for å påskynde asylbehandling» – effektivt konsentrasjonsleirer for innvandrere – «streng deportering av personer som har beviselig pålegg om å forlate», «effektiv beskyttelse av de ytre grensene», og «en utvidelse av den europeiske kystvakten og grensepatruljen (Frontex) til et reelt europeisk grensepoliti».

Mens SPD-ledelsen oppfordrer partiets medlemmer til å stemme for den høyreorienterte koalisjonsavtalen, oppfordrer Sozialistische Gleichheitspartei (Sosialistisk Likestillingsparti – SGP) at det opponeres i den kommende medlemsavstemmingen. Det er ikke noe folkelig mandat for installeringen av denne ytrehøyre regjeringen. Det er rett ut en sammensvergelse, utarbeidet bak befolkningens rygg.

I det føderale valget sist september oppnådde både CDU/CSU og SPD sine dårligste resultater i forbundsrepublikkens historie. Ifølge de siste meningsmålingene støtter bare 32 prosent av befolkningen en storkoalisjonsregjering.

SGP krever nyvalg. Ved å gjøre det baserer det seg på den globale veksten av opposisjon mot sosiale angrep, militarisme og diktatur. I den endelige analysen kan den reaksjonære politikken som fremmes av de konservative partiene og SPD, som støttes av alle parlamentspartiene og store deler av det europeiske borgerskapet, bare stoppes av en uavhengig bevegelse av arbeiderklassen på grunnlag av et sosialistisk program.