Facebook bekjentgjør siste skritt i sensurkampanjen, prioritering av «lokale nyheter»

Av Will Morrow
6 February 2018

Facebook adm. dir. Mark Zuckerberg kunngjorde 29. januar at sosial-medie-plattformen vil prioritere nyheter fra «lokale kilder» på nyhetsflaten som presenteres brukerne. Kunngjøringen er den tredje i en krypende utrulling av oppdateringer annonsert av Facebook siden begynnelsen av året med sikte på å sensurere informasjon på internett.

Den 12. januar rapporterte Facebook at de ville nedprioritere nyheter og politisk innhold – det vil si, vise dem sjeldnere – til fordel for «personlige øyeblikk». En uke senere annonserte Zuckerberg at for nyhetene som blir vist brukerne vil News-Feed-en prioritere de som publiseres av det som kalles «pålitelige» kilder, hvilket betyr pro-etablissement kilder som New York Times og Wall Street Journal.

Zuckerbergs postering som kunngjorde den siste forandringen gjorde lite for å skjule den politiske motiveringen. Den skulle tjene til å «senke temperaturen på de mer splittende sakene og i stedet fokusere på konkrete lokale saker», skrev han, slik at hele befolkningen kan «få fremgang sammen».

Formentlig betyr dette mer informasjon om skolebasarer og sportsbegivenheter og mindre om Trump administrasjonen, den globale krisen i kapitalismen og den voksende faren for verdenskrig.

Zuckerberg angrer tilsynelatende det store teknologiske fremskrittet som skapte «World Wide Web» og gjorde det mulig for folk på alle kontinenter å kommunisere med hverandre raskt og uten foretaks- og regeringssensorer som kontrollerer hva de sier. Han foretrekker å gjøre som strutsen, og stikke hodet i bakken.

Posteringen er fylt med orwellsk ny-tale som anvendes for å beskrive alle Facebooks sensurtiltak. Avstengingen av brukernes mulighet til å kunne lese om hendelser utenfor deres umiddelbare nærhet vil bidra til å «bygge fellesskap – både on- og off-line», og sørge for at Facebook «ikke bare er moro, men også bra for ditt velvære og for samfunnet».

Facebook-milliardæren vil ikke at folk skal ha tilgang til ufiltrert informasjon om slike spørsmål som at USAs regjering forbereder seg til å føre atomkrig mot Nord-Korea, Russland og Kina, statlig sensur av Internett og spionering på befolkningen, massedemonstrasjoner mot innvandrings-razzia, politivold, arbeiderstreiker eller detaljer om økende grad av sosial ulikhet, inkludert det faktum at fem multi-milliardærer (Zuckerberg er én) eier like mye formue som halvparten av verdens befolkning.

Mens endringen først vil gjelde for amerikanske Facebook-kontoer, sier Zuckerberg at «målet er å utvide til flere land i år». Med henvisning til ytterligere sensurmeldinger som skal komme, konkluderer Zuckerberg notatet med at han «ser frem til å dele flere oppdateringer med det første».

Det er over 2 milliarder Facebook-brukere rundt om i verden, og de fleste av dem får tilgang til nyheter via den sosiale medie-plattformen. Om lag 45 prosent av den amerikanske befolkningen, eller 145 millioner mennesker, får tilgang til nyhetene på Facebook – det største nyhetspublikumet av alle sosiale medie-plattformer – ifølge en studie fra Pew Research Center fra november 2017.

Millioner av mennesker gikk over til uavhengige og alternative nyhetspublikasjoner via sosiale medier nettopp fordi det var en vei til å omgå etablissementsmediene, som folkelig og korrekt blir identifisert som pro-regjeringspropaganda-kanaler. Ifølge en 2016 Pew Research rundspørring hadde den amerikanske befolkningens tillit til mediene falt til 32 prosent det året, det laveste nivået registrert.

Ved å avgrense brukerne til «lokale nyheter» søker de sosiale medie-gigantene å skru klokka tilbake til de dagene da befolkningen hovedsakelig hadde tilgang til nyhetene gjennom lokale aviser, og kunne finne ut om verdensbegivenheter bare gjennom den offisielt sanksjonerte foretakspressen.

Zuckerbergs kunngjøring forklarer at publisister vil bli fremmet i henhold til hvor mange brukere i et «stramt geografisk område» som klikker på lenkene til artiklene deres. Denne måten å synliggjøre innhold nedgraderer eksplisitt nettsteder som i sin karakter er orientert mot en nasjonal eller internasjonal leserkrets, som World Socialist Web Site (WSWS), som er rettet mot verdens arbeiderklasse.

Det styrker også de gigantiske mediekonglomeratenes monopol, som eier det store flertallet av mindre, lokaliserte publikasjoner. Konsentrasjonen av avis-eierskap har utviklet seg enormt de siste to tiårene, gjennom en pågående fusjons- og oppkjøpsprosess. Ifølge newspaperownership.com eide en håndfull av de øverste private medieforetakene i 2014 i fellesskap 1.449 aviser, opp fra 1.128 bare 10 år tidligere. Mange flere lokale aviser har bare lagt ned.

Tidligere denne måneden annonserte Facebook at de tester en ny del av sin mobiltelefon-applikasjon kalt «Today in», som bare vil inkluderer lokale nyheter, begivenheter og kunngjøringer. Testen utføres foreløpig bare i seks amerikanske byer. Alle nyhets-leverandører som vises der må først godkjennes og bekreftes av Facebooks News Partnerships-team.

Facebooks siste kunngjøring sammenfalt med Googles begrensede 26. januar-slipp av en ny smarttelefon-appen Bulletin, for å promotere det Google kaller «hyper-lokale» nyheter, som de definerer som nyheter «om lokalsamfunnet ditt, for lokalsamfunnet ditt».

Applikasjonen vil tillate brukere å publisere historier direkte på nettet via Google, uten å måtte lage sin egen blogg, nettside, eller bruke sosiale medier. Hva dette vil bety i praksis er at Google vil ha enda mer direkte kontroll over lagring og formidling av uavhengig nyhetsinnhold som ikke overvåkes av stats-sanksjonerte, foretaks-kontrollerte mediekilder.

Google er allerede involvert i systematisk svartelisting av sosialistiske og venstreorienterte nyhetspublikasjoner, spesielt WSWS, ved å rigge resultater fra sin søkemotor for å blokkere lenker til spesifiserte web-domener. Denne endringen ble initiert av Google i april 2017 under påskuddet om å bekjempe «falske nyheter» og fremme det som kalles «autoritativt» innhold.

Formålet med de pågående endringene ble gjort klart i en postering fra Zuckerberg onsdag som fulgte med selskapets siste inntjeningsrapport. Rapporten viste at bruken av Facebook faktisk gikk ned for første gang i løpet av det siste året, et faktum som Zuckerberg ønsker velkommen i sitt innlegg. Zuckerberg sier at Facebook gjør tiltak for å nedprioritere «virale videoer», fordi slikt materiale – som inkluderer videoer av politivold og krigsforbrytelser – ikke er «bra for folks velvære og samfunnet». Dette argumentet kompletterer den McCarthy-kampanjen som blir ført av Det demokratiske partiet, etterretningsorganene og teknologibedriftene, som brennmerker all politisk opposisjon i USA som resultat av russisk innflytelse og «falske nyheter» fremmet av Kreml.

Posteringen bemerker også at Facebook bruker kunstig intelligens (AI) til detaljert overvåking av hvert bilde, hver video, hver melding og hver postering på plattformen for å «forstå alt innholdet på Facebook», i det som utgjør overvåking av milliarder av mennesker. (Se: «Fra Facebook til Policebook»)

Snøskredet av nye tiltak for politisk masse-sensur og overvåkning, som nå bekjentgjøres på ukentlig og daglig basis, vitner om korrektheten og viktigheten til World Socialist Web Sites åpne brev til sosialistiske, venstreorienterte og antikrig-organisasjoner, enkeltpersoner og nettsteder, «For en internasjonal koalisjon mot Internett-sensur». Vi oppfordrer våre lesere til å lese og dele brevet og ta opp denne kampen.