IYSSE Berlin protesterer mot professor Baberowskis undertrykking av demokratisk debatt ved Humboldt Universitet

Av IYSSE Berlin
22 February 2014

Brevet som publiseres her ble sendt av Internasjonal ungdom og studenter for sosial likestilling (IYSSE - International Youth and Students for Social Equality) til styret ved Humboldt Universitet i Berlin.

Kjære professorer Jan-Hendrik Olbertz og Michael Seadle:

Den 12. februar anvendte professor Jörg Baberowski autoritære metoder for å undertrykke diskusjon ved et kollokvium på Humboldt Universitet om Robert Services Trotskij-biografi. Hans oppførsel reiser spørsmål om grunnleggende demokratiske rettigheter og grunnleggende akademiske friheter ved Humboldt Universitet.

Internasjonal ungdom og studenter for sosial likestilling (IYSSE) ved Humboldt Universitet ber Universitetsstyret om å sensurere professor Jörg Baberowskis misbruk av sin autoritet.

Baberowski hadde invitert Service til et kollokvium ved Institutt for østeuropeisk historie, som ifølge Historieavdelingens nettsted ønsket «alle interesserte hjertelig velkommen». Men etter at Partei für Soziale Gleichheit [O.anm.: siden omdøpt til SGP – Sozialistische Gleichheitspartei] og IYSSE distribuerte brosjyrer og organisert et godt besøkt møte som pekte på at Services Trotskij-biografi var blitt beskrevet i en ledende historiejournal og av internasjonalt anerkjente historikere som et «makkverk», svarte Baberowski med tiltak som normalt assosieres med en politistat.

Baberowski (i grønn jakke) og hans sikkerhetspersonal forhindrer David North fra å delta på seminaret

or å forhindre at kritiske spørsmål ble stilt til Service kansellerte Baberowski uten forvarsel kollokviet. Ingen grunn ble gitt for dette tiltaket. Videre ble de som hadde kommet til det offisielt annonserte stedet behandlet på en helt uærlig måte. Publikum ble ikke fortalt at møtet hadde blitt forflyttet til et annet lokale. Den nye adressen ble bare avslørt for et lite antall av Baberowskis medarbeidere og studenter, hvorav ingen var forventet å ha innvendinger mot Services makkverk.

Men da den nye adressen for møtet ble kjent, la flere medlemmer av offentligheten på vei til den nye lokaliseringen – et rom i universitetets hovedbygning. Der ble de konfrontert med en ekstraordinær tildragelse.

Professor Baberowski stod ved inngangen til møterommet, flankert av sikkerhetspersonell. Hvert medlem av offentligheten ble forhørt av Baberowski, som ba om å få vite hvem de var og hvorfor de ville delta på møtet.

I flagrant brudd på ytringsfrihet og fri meningsdannelse innførte Baberowski politiske kriterier for å avgjøre hvem som skulle få lov til å delta på et offentligt annonsert møte som ble holdt i universitetets lokaler. Enhver som Baberowski mistenkte for å ha meningsforskjeller med Service, fikk ikke lov til å gå inn i universitetets møterom.

De som ble nektet tiltrede inkluderte David North, formann for det amerikanske Socialist Equality Party (SEP - Sosialistisk likestillingsparti). North, som har vært en ledende figur i den internasjonale sosialistiske bevegelsen gjennom 40 år, er forfatter av In Defence of Leon Trotsky (Til forsvar for Leo Trotskij), en internasjonalt anerkjent bok som avslørte feilene og forfalskningene i Services biografi. Når North identifiserte seg ropte Baberowski uhøflige antikommunistiske fornærmelser og truet med å ringe til politiet.

Professor Mario Kessler fra Universitetet i Potsdam, en internasjonalt anerkjent historiker, som sammen med 13 andre historikere hadde skrevet et åpent brev som protesterte mot utgivelsen av den tyske utgaven av Services Trotskij-biografi, ble også forhindret tilgang. En rekke studenter fra Humboldt Universitet som hadde deltatt på IYSSE-arrangementet som omhandlet Services biografi, ble også forhindret i å delta på møtet.

Baberowskis oppførsel var et sjokkerende brudd på demokratiske prosedyrer og tradisjonen for fri og åpen diskusjon på offentlige møter ved universitetet. Det hadde ikke vært noen trusler om å forstyrre begivenheten.

Partei für Soziale Gleichheit hadde publisert sine innvendinger mot Services biografi og sendte til og med en liste med spørsmål for å lette diskusjonen. I to brev til Baberowski hadde PSG gitt forsikringer om at de ville «respektere rammene for kollokviet». Videre hadde medlemmer av Baberowski-avdelingen deltatt i IYSSE-møtet bare fire dager tidligere der de fikk stille spørsmål uten noen som helst restriksjoner.

Baberowskis autoritære tiltak var rettet utelukkende mot å undertrykke kritikk av Services diskrediterte biografi. En fryktstemning rådde på kollokviet, som kun 30 deltakere fikk tilgang til. Det ble avholdt i et bunkerlignende rom der dørene var låst fra innsiden, med flere sikkerhetsvakter oppstilt utenfor. Når det, til tross for alle disse forholdsreglene, ble reist et kritisk spørsmål ba Baberowski spørsmålstilleren om å slutte å snakke!

Baberowskis oppførsel var et angrep på demokratiske rettigheter og overtrådte alle normer for anstendig adferd ved en akademisk institusjon. Den eneste grunnen til at han utestengte studenter og historikere fra møtet var det faktum at de hadde kritisert en bok!

Baberowski ønsket å forsikre at Services diskrediterte verk ikke skulle utfordres, og for det formålet lanserte han et angrep på meningsfriheten ved universitetet. Med sin handling har Baberowski skapt en presedens for politisk sensur.

I sin siste bok, Verbrannte Erde (Brent jord), hevder Baberowski at kilden til det hensynsløse stalinistiske regimet finnes i diktatorens psykologi. En granskning av Baberowskis egen oppførsel gir imidlertid en langt klarere innsikt i kilden til politisk vold. Formålet med det stalinistiske diktaturet var å undertrykke idéer som utfordret regimet. Det er en ambisjon som professor Baberowski er vel egnet til å forstå. Når han utfordres av idéer som han ikke liker og ikke kan besvare tyr Baberowski til sensur, sikkerhetsvakter og trusler om å ringe til politiet.

En brosjyre IYSSE sirkulerte blant studenter reiste spørsmålet: «Hvorfor har professor Baberowski invitert Robert Service til Humboldt Universitet?» Dette spørsmålet kan nå besvares. Baberowski utnytter sin stilling ved universitetet for å fremme de beryktede høyreorienterte oppfatningene til Ernst Nolte, som i tre tiår har vært assosiert med skrifter som forsøker å relativere og redusere betydningen av naziforbrytelsene.

Den 10. februar publiserte nyhetsmagasinet Der Spiegel en lang artikkel av Dirk Kurbjuwelt som omhandler forsøk på å omskrive tysk historie. Baberowski, en ivrig forsvarer av Noltes synspunkter, spiller en fremtredende rolle i denne kampanjen. Han er sitert av Der Spiegel der han sier: «Hitler var ingen psykopat, og han var ikke ondskapsfull. Han ville ikke at folk skulle snakke om jødeutryddelsen ved hans bord.»

I Der Spiegel forsvarer Baberowski eksplisitt Nolte. «Det ble begått en urettferdighet mot Nolte», fortalte han nyhetsmagasinet. «Historisk sett hadde han rett.»

Men i hvilket henseende, må man spørre, hadde Nolte «rett»? Der Spiegel siterer uttalelser fra den nå 91-årige Nolte som normalt er assosiert med nynazistiske publikasjoner. Han erklærte:

«Jeg er mer og mer overbevist om at vi burde legge større vekt på rollen som polakker og briter spilte enn det som vanligvis er tilfelle. Hitler ville ikke føre krig for krigens skyld, som det ofte hevdes. Han ville ha likt å inngå en antisovjetisk allianse med polakkene. Hans krav mot Polen var ikke 'nasjonalsosialistiske'. Heller daterte de seg tilbake til Weimar-republikkens dager. Hvis den polske regjeringen hadde sendt en forhandler, som Hitler ønsket, og hadde blitt enig om ‘Weimar’-kravene om å returnere Gdansk til Det tyske riket og etableringen av ekstraterritoriale vei- og jernbaneforbindelser gjennom ‘korridoren’, ville Hitler ikke ha invadert Polen.»

Nolte anklager jødene for medansvar for Auschwitz fordi noen bolsjeviker var jøder og at de derfor hadde «sin egen andel av ‘gulag-et’». Der Spiegel erklærer nøkternt at slike påstander «lenge har vært antisemitters argument».

Vi lar dere trekke deres egne politiske konklusjoner.

Services uhederlige makkverk passer inn i dette bildet. For å redusere nazistenes skyld fordømmes den russiske Oktoberrevolusjonen som en kriminell handling, og Trotskij, Stalins viktigste marxistiske motstander, demoniseres.

Forsøkene på å etablere et historisk falskt narrativ kommer på et kritisk punkt i tysk historie. Slike anstrengelser bør ses i sammenheng med de siste uttalelsene fra president Joachim Gauck og utenriksminister Frank-Walter Steinmeier om at det nå er på tide å avslutte tiår med militær tilbakeholdenhet for Tyskland. Gjenopplivingen av tysk militarisme krever en ny fortolkning av historien som nedtoner forbrytelsene fra nazi-æraen.

En spesifikk politikk krever spesifikke midler. Baberowskis oppførsel den 12. februar har vist at en slik revisjon av historien kun kan oppnås gjennom trusler og undertrykkelsen av uenighet.

Baberowskis angrep på grunnleggende demokratiske rettigheter og akademisk frihet tjener formålene til de krefter som ønsker å omdanne Humboldt Universitet til et senter for høyreorientert og militaristisk propaganda. Det er velkjent at Baberowski har nær tilknytning til Hoover Institution ved Stanford University, som er et akademisk senter for høyreorientert politikk i USA.

Studenter har ikke noe ønske om å se Humboldt Universitet omdannet til et slags «Hoover Institution on the Spree» [O.anm.: Spree er elva som renner igjennom Berlin]. De vil at universitetet skal forbli et senter for vitenskapelig og akademisk diskurs, i stedet for en høyrefløytankesmie som knebler alle kritiske meninger.

Professor Baberowski burde bli kalt til orden. Det er utillatelig at demokratiske rettigheter og fri akademisk debatt behandles med forakt på et universitet som er oppkalt etter en ledende representant for opplysningstiden, og som ligger bare noen få dusin meter fra torget der nazistene brente bøker i 1933.

Med vennlig hilsen,

Wolfgang Weber, på vegne av Internasjonal ungdom og studenter for sosial likestilling