Democratic Rights in Europe

De massa-protesten in Frankrijk: Een nieuw stadium in de internationale klassenstrijd

Door World Socialist Web Site Editorial Board, 3 december 2018

De uitbarsting van sociale protesten zijn de voorbode van de terugkeer van de werkende klasse op het podium van de wereldgeschiedenis, na decennia van onderdrukking.